Bot for kritikk hos Reitan

Kjell Magnus Reitan har da vel ikke tenkt å innføre eneveldet igjen. I tillit til sine samarbeidspartnere bør han droppe bøtene på minst 50 000 kroner dersom noen sier noe han mener svekker omdømmet, skriver redaktør Magne Lerø.

Hvis ansatte i 7-Eleven og Narvesen sier noe som skader kjedens renommé i mediene, kan de få en bot på 50 000 kroner. Det står det i franchiseavtalen som blir inngått mellom Reitangruppen og butikkeierne, skriver Dagens Næringsliv. De kan bli bøtelagt selv etter at de har sluttet i selskapet – om de gir uttalelser som skader Reitangruppen.

– Når man utformer en klausul i en avtale så til de grader ensidig, så er det høyst tvilsomt at det holder mål, sier Henning Jakhelln, jussprofessor ved Universitetet i Oslo. – Snakker du stygt om Reitangruppen vil du trolig miste franchisekontrakten din, og da mister du mer enn de 50 000 kronene du får i bot, sier Jakhelln til avisen.

Administrerende direktør Kjell Magnus Reitan i Reitan Servicehandel, og medeier i Reitangruppen, sier først til DN at han ikke ser noen grunn til å endre på dette. I Reitangruppen synes de det er fint å ta konfidensialitet på alvor. En halv time etter denne uttalelsen ringer han tilbake til DN og sier det kan bli aktuelt å endre dette hvis de i fellesskap med butikkeierne og sine advokater finner at dette er urimelig.
– Vi har god kontakt med våre kioskeiere og har ikke har hørt at dette er et problem. Er det likevel slik at våre kioskeiere er misfornøyde med klausulen i våre kontrakter, så må de ta kontakt med oss for å gå gjennom dette, ikke snakke med mediene, sier Reitan til DN.

Handel og Kontor (HK) kritiserte for få dager siden franchisekontraktene til Reitangruppen og mente de var de reneste slavekontraktene. «Påbudet om taushet til evig tid» gjør at nestleder i HK, Stein Kristiansen, blir enda mer kritisk til hvordan Reitangruppen driver.

Thomas Angell, direktør i Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, vil ikke kommentere de aktuelle bestemmelsene i avtalen. Han har heller ikke hørt om at det er gitt bot for slike forhold. Han mener det er viktig å passe på forretningshemmeligheter, og at han skjønner at de er nådeløse i forhold til taushetsplikten.

Men det er ikke det saken dreier seg om. Ingen ansatte kan røpe forretningshemmeligheter uten at det får alvorlige konsekvenser. Her dreier det seg, som det står i avtalen, om ikke å si noe ufordelaktig om Reitangruppen til mediene eller en annen utenforstående tredjemann. Det koster den frimodige kritiker minst 50 000 kroner. Hvis man røper forretningshemmeligheter, vil man bli kastet ut av kjeden og bli møtt med et krav om erstatning.

Vi tar det som en selvfølge at ikke en avdelingsleder i en butikk rykker ut med kritikk mot ledelsen, med mindre det har oppstått en konflikt. Ledelsen vil normalt ikke godta at underordnede uttaler seg til offentligheten om den virksomheten man driver. Taushetsplikt er en selvfølge. I en kjede basert på franchise har de enkelte franchisetakerne en langt friere stilling enn en avdelingsleder i en butikk. En franchisedeltaker overtar et konsept, men er selv ansvarlig for drift av egen butikk. Det betinger imidlertid ikke at man må tvinge samarbeidspartnerne til fullstendig taushet og lydighet.

Reitangruppen har tatt et nakketak på sine samarbeidspartnere. Man bør imidlertid ikke kneble den frie meningsutveksling i en konflikt eller en situasjon der en butikkeier er sterkt kritisk til forhold innen franchisevirksomheten.

I praksis er dette neppe et stort problem. Medlemmer i en franchisegruppe vil være ytterst tilbakeholdne med offentlig kritikk. Og de har såpass med gangsyn i Reitangruppen at de ikke vil lage et stort oppstyr med å utstede bøter.

Bestemmelsen om bøter er uttrykk for en gal holdning. Det må være taushetsplikt omkring forhold som er vesentlige for en bedrift. Men man må ikke ha regler og straff som gjør at det kun er på kammerset man våger å si sin mening.

Reitangruppen bør fjerne bestemmelsen om bot. Det bør de gjøre i tillit til at de har ansvarlige, oppegående og lojale medlemmer i sitt franchisefellesskap. Hvis noen i Reitangruppen skulle komme til å si noe offentlig som ikke er i samsvar med det rosenrøde bildet Reitangruppen ønsker seg, får man snakke sammen og ikke utstede bøter.