Valla-makt mot Stoltenberg-svakhet

Jens Stoltenberg må komme kritikerne i møte, men han kan ikke la seg valse over av Gerd-Liv Valla. Hun må ta et tap i denne saken, skriver redaktør Magne Lerø

I forrige uke var det ingen som snakket om at regjeringen er i lomma på LO, slik vi har hørt det utallige ganger fra borgerlig side. Denne kritikken har ikke plaget regjeringen. Men de har ikke hatt noe imot å få markert at det er de som styrer, og at de våger å gå imot LO når situasjonen krever det. Slik saken nå utvikler seg, kan det ende med at vi får beviset på Gerd-Liv Vallas makt og Jens Stoltenbergs svakhet som leder. Det skjer dersom regjeringen tvinges til å trekke endringene i sykelønnen tilbake.

Gerd-Liv Valla har ønsket å ramme Jens Stoltenbergs posisjon som statsminister. Hun har hevdet at regjeringen opptrer som amatører, og at statsministerens autoritet er svekket. Valla vil ha en regjeringssjef som hun kan være trygg på ikke vender det døve øret til LO.

– Det er stivt av henne å si til avisene at autoriteten til statsministeren er svekket. Det går ikke an å si slikt offentlig om sin egen partileder, sier Ap- og LO-veteran Thorbjørn Berntsen til Dagbladet i dag.

Når Berntsen refser LO-lederen på denne måten, forteller det at den intern maktkampen som pågår både innad i Ap og i forhold til LO er usedvanlig hard. Det har utviklet seg til en maktkamp mellom Gerd-Liv Valla og Jens Stoltenberg.

Fram til i dag har det handlet om regjeringen, representert ved Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen. I dag må Kristin Halvorsen på banen. Det skjer i forbindelse med sentralstyremøtet i SV. Rolf Reikvam sier til Dagsavisen i dag at regjeringen må snu i denne saken. I Sp er man ikke like tydelig, men også her er misnøyen stor.

NRK melder at regjeringen i dag vil komme med et kompromiss. Det er nok nødvendig for regjeringen å vise at man har lyttet til deler av den kritikken som er kommet. Det er snakk om å unnta gravide, kronisk syke og ansatte over femti år fra bestemmelsen om at arbeidsgiver skal dekke 20 prosent av sykelønnen. Det kan også være at Bjarne Håkon Hanssen i dag lanserer nye tiltak som skal stimulere arbeidsgivere til å ta ansvar for «svake arbeidstakere».

LO og NHO krever at regjeringen skal droppe endringen i sykelønnsordningen og sette seg til forhandlingsbordet. Da er man tilbake der man var, med nåværende IA-avtale som regjeringen skrev under på at de ville videreføre i fjor høst.

Hvis regjeringen dropper endringen i sykelønnsordningen, har Valla vunnet og Stoltenberg tapt. Da vil han virkelig fremstå som svekket som statsminister. Det vil bli tydelig for alle og enhver at han er i lomma på Gerd-Liv Valla. Klarer han å trumfe igjennom endringene, vil han over tid kunne fremstå som sterkere. Særlig dersom det viser seg at endringen i sykelønnsordningen får effekt.

Gerd-Liv Valla settes nå under press til å godta det kompromiss eller presiseringer som regjeringen i dag vil legge fram. Det innebærer at LO må innse at de har tapt en kamp mot regjeringen på et område som er svært viktig for dem.

Hvis Gerd-Liv Valla skal blåse av striden, må hun ha noe igjen for det. Det regjeringen kommer med i dag er neppe nok. Hun vil kreve en forsikring om at LO ikke opplever noe slikt en gang til, for eksempel når det gjelder AFP eller andre endringer i sykelønnsordningen. Det får hun ikke på et stykke papir, men Jens Stoltenberg kan binde seg på andre måter.

VG har foretatt en undersøkelse som viser at Ap raser nedover på meningsmålingene. Skal man fortsette striden med LO, kan Ap bli liggende godt under 30 prosent. Det betyr at Jens Stoltenbergs stilling som statsminister svekkes.

Det er Ap LO er gift med. Det kan være denne konflikten ikke rammer Sp og SV i nevneverdig grad. I dag får vi høre finansministerens forsvarstale for å legge større byrder på arbeidsgiverne.