Enoksens miljøvennlighet

Når regjeringen vil legge 20 milliarder på bordet for at vi skal få mer miljøvennlig energi, kan man gjerne mene det skulle vært mer. Det viktigste er at dette er en god begynnelse og et skritt i riktig retning, skriver redaktør Magne Lerø.

VG kan fortell at Odd Roger Enoksen vil bruke 20 milliarder kroner på å skaffe oss miljøvennlig strøm. 10 milliarder skal brukes neste år og de ti neste i 2009. Da kan han tilby åtte øre per kWt til vindkraftprodusentene, fire øre til vannkraft og ti øre til de som satser på bioenergi og nye teknologier. Ordningen skal gjelde for 15 år.

Marius Holm, som er Bellonas energiekspert, synes det blir for fislete og at det ikke vil gi noe løft for fornybar energi. Også Kennet Bransås, direktør i Nord-Trøndelag Energiverk, mener støtten er for liten og henviser til at det gis 20 øre til dem som vil satse på vind og kraft i Sverige.

Dette er da en god begynnelse. Nå bør både Bellona og andre ha mulighetene i fokus og ikke syte over at regjeringen i denne omgang ikke har kunnet legge mer penger på bordet.

Alt tyder på at miljøvennlig strøm vil bli god business i fremtiden. De som vil satse her, kan ikke forvente at staten skal fjerne risikomomentet. Det skal være risiko å satse på det en kan tjene gode penger på i fremtiden. Når de som har satset på miljøvennlig strøm tjener gode penger, tar det seg dårlig ut at staten skal inn med store årlige subsidier. Derfor kan ikke Enoksen være for rundhåndet. Han må gi så mye at etableringen skyter fart. Man kan gjerne mene at Enoksen burde hoppet lenger, men han kan også ha truffet planken godt og hoppet langt nok.

I går la Lavutslipputvalget fram sin rapport. De konkluderer, ikke uventet, med at det er nødvendig og ikke dyrt å redusere klimagassutslippene med to tredjedeler innen 2050.

– Tidligere har vi sagt at det ikke er umulig dyrt. I dag kan jeg gå lenger og slå fast at det er rasende billig, det er nærmest gratis, sier utvalgsleder og BI-professor Jørgen Randers til NTB. Det er snakk om rundt 15 milliarder kroner hvert år. Miljøbevegelsen er redd det lange perspektivet kan bli en sovepute. De vil ha handling nå. Bellona minner om at klimautslippene i dag påfører menneskene en større sosial lidelse enn noen krig noen gang har gjort. Forskerne synes å være enige om at det blir mer ekstremvær, mer issmelting, mer flom – og at det vil oppstå store flyktningstrømmer verden over som følge av det. Lavprisutvalget lister opp elleve tiltak som bør kunne gjennomføres i denne stortingsperioden. Dette ligger ikke langt fra det som kan bli regjeringens politikk. Det burde også være mulig å samle relativ bred politisk enighet om de fleste av tiltakene. Spørsmålet er selvsagt hvor mye penger politikerne vil bruke for å få gjennomført flest mulig av de tiltakene. Lavutslipputvalget foreslår mest mulig, raskest mulig. I løpet av høstens budsjettbehandling får vi se hvem som vil hive flest milliarder på bordet for at vi skal mer miljøvennlig strøm og mindre utslipp