La Telenor-ansatte få bonus

Når Jon Fredrik Baksaas og andre ledere tjener titalls millioner ekstra på å løse inn opsjoner, er det ikke mer enn rett og rimelig – og klokt – å gi ansatte en bonus, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er så som så med omdømmet til Telenor for tiden. De saftige opsjonene til Jon Fredrik Baksaas – og ikke minst påstanden fra ham selv om at det ikke hadde gått så bra om det ikke hadde vært for opsjonsprogrammet, har stilt selskapet i et merkelig lys. Konflikten med fredsprisvinner Muhammad Yunus har ført til at Telenor fremstår som en temmelig hardbarka kapitalist som vrir seg unna løfter om å gi fattigfolk større innflytelse over utviklingen av telemarkedet i det landet de bor i.

Telenor går fortsatt så det griner. De første ni månedene i år har selskapet tjent 50 prosent mer enn på samme tid i fjor. Det er først og fremst Baksaas og lederne i Telenor som har fått glede av at Telenor er blitt en pengemaskin. Nå vil de ansatte ha sin del av kaka. Når Baksaas får titalls millioner i opsjonsgevinst, krever de en månedslønn ekstra. Dette kravet har Telenor-ledelsen tidligere avvist. Nå fremmes det på nytt, blant andre av Harald Stavn som representerer de ansatte i styret.

Det vil koste Telenor 250 millioner kroner om de 11 000 ansatte i Norge skal få en månedslønn ekstra.

Når resultatutviklingen er så god, er det ikke urimelig at de ansatte i Telenor får noe ekstra. Hvorfor skulle de ikke det? Om det skal være en månedslønn eller noe mindre, er ikke avgjørende.

Telenor har alt å vinne på fremstå som en raus arbeidsgiver når en leverer knallresultater. Bonus til ansatte kan bidra til å styrke Telenors omdømme.

På samme måte som Jon Fredrik Baksaas mener opsjoner bidrar til gode resultater, kan de ansatte argumentere med at bonus til ansatte gjør det.

Bonuser kan bidra til å lette noe av presset på lønnsforhandlingene. Fordelen med bonuser er at de ikke binder selskapet opp i høye lønnskostnader når resultatene ikke er så gode.

Det blir håpløst å lage regler for bonuser til 30 000 ansatte. Bonus er noe ledelsen gir. Det er belønning for ekstraordinært gode resultater. Lønn er noe en forhandler om. Lønn skal være forutsigbart. Bonus skal komme, om ikke som en overraskelse, så skal det i alle fall ikke være noe man har kalkulert med i lange tyder.

Det får være opp til ledelsen i Telenor å finne ut hvor stor bonus de ansatte skal få. Bonus fortjener de . Ikke minst de 22 000 utenfor Norge grenser. De trenger det mest.