Doktor Hegnar friskmelder

Vi tror ikke Per Sandberg eller Ingunn Yssen har skreket seg til en sykemelding. Trygve Hegnar er aldeles ikke kjent for å forstå seg på menneskelige reaksjoner, skriver redaktør Magne Lerø.

Per Sandberg sto ikke mange timene i mediestormen som ble skapt etter at han opptrådte lett beruset på Stortingets talerstol, før vi fikk melding om at var sykemeldt i tre uker. For noen uker siden ble det kjent at lederen av LOs internasjonale avdeling, Ingunn Yssen, er blitt sykemeldt i fire måneder etter at hun røk uklar med Gerd-Liv Valla.

-Like lite som vi tror Per Sandberg plutselig ble syk, tror vi Gerd-Liv Vallas lederstil er til å bli syk av, skriver Hegnar på lederplass i Finansavisen. Han minner om at også TV2-reporteren som hadde nær kontakt med en terrormistenkt ble sykemeldt da saken ble kjent.

– Det er det samme om og om igjen. Litt uenighet med arbeidsgiver eller kolleger, og vips overtar syketrygden lønnsutbetalingen, Det er ikke bare komisk, men en fare for hele velferdsstaten og dagens trygdesystem, fortsetter Hegnar.

Hegnar peker på et problem. Det er for mange arbeidstakere som for lett sykemelder seg. Om de personene han nevner snylter på samfunnets ordninger, har han med all respekt å melde ikke peiling på. Hegnar er ikke kjent for å lodde særlig dypt når det gjelder å forstå menneskers reaksjonsmønstre.

Leger har ikke lov å sykemelde med mindre de mener det er saklig grunnlag for det. Samfunnet har innskjerpet dette overfor legene. Neste år får vi klarere regler som skal sikre at ingen er sykemeldt uten at det er saklig grunn for det.

Per Sandberg fremstår som rimelig robust til vanlig. Vi nekter å tro at han har grått seg til en sykemelding. Han startet dagen med å ta kritikken mot sin opptreden kvelden før på strak arm. Etter hvert fikk saken dimensjoner som Sandberg ikke hadde forutsett. For et par uker siden mistet Sandberg sertifikatet for råkjøring. Dette skjer i en tid da arbeidspresset på stortingsrepresentantene er usedvanlig hardt. Sandberg kan ha vært sliten. Å bli offentlig hengt ut som råkjører, kan også ha gjort sin virkning. Anklagen mot at han ikke viser respekt for Stortinget og at han drikker når han ikke burde drikke, har også gjort sterkt inntrykk på ham.

Man kan bli alvorlig stresset av mindre. Det er ganske sannsynlig at alt som har skjedd i høst, brakte Sandberg i en situasjon der presset ble for stort. Legen sykemeldte ham.

Vi kjenner ikke til konflikten mellom Ingunn Yssen og Gerd-Liv Valla. Vi vet imidlertid at konflikter kan gjøre at arbeidstakere ikke orker å gå på jobb. De blir rett og slett dårlig av det. De klarer ikke skjerper seg, slik Hegnar mener de bør gjøre.

Hvordan mennesker opplever konflikten har sammenheng med andre forhold i livet. Hvis alt annet i livet er på plass, har noen krefter til å leve i konflikter i årevis. Hvis man er nedkjørt, fysisk eller psykisk, kan en konflikt på jobben være dråpen som får begeret til å flyte over.

Konflikter kan ta like hardt på som influensa.

Å bruke sykemelding fordi man synes det er ubehagelig å være på jobb, er selvsagt forkastelig. Leger som godtar den salgs gjør ikke jobben sin. Arbeidstakere som sykemelder seg fordi de ikke trives på jobben, opptrer uansvarlig.

Det ikke Hegnar synes å få meg seg,er at psykisk belastninger kan være like stor grunn til at folk sykemelder seg som fysisk sykdom. Dette kan tidligere statsminister Kjell Mangen Bondevik fortelle om. Han ventet til det lengste med å sykemelde seg. Det gjorde også Åslaug Haga i høst. Hun kjørte så hardt i høst at blotrykket steg faretruende. Legen skar igjennom og sendte henne hjem midt i innspurten av budsjettforhandlingene.

Per Sandberg, Ingunn Yssen, Åslaug Haga, – vi tror ikke noen av dem er typen som sykemeldinger seg for å lure seg unna en presset situasjon. Ingen har sådd tvil om hvorvidt Bondevik og Haga hadde grunn til å sykemelde seg. Yssen og Sandberg har ikke uttalt seg. De får være glad at det ikke er doktor Hegnar de har som fastlege.