Et godt år for Ukeavisen Ledelse

2006 ser ut til å ha bli et godt år for Ukeavisen Ledelse. Om vi helt klarer å oppnå budsjettbalanse, vet vi ikke. Men det blir ikke langt unna. Vi har økt annonseinntektene med mer enn det vi hadde budsjettert med, nærmere 20 prosent. Det samme gjelder opplaget. Her er økningen på nærmere 10 prosent. Det må vi si oss fornøyd med. Det er ikke mange papiraviser som øker opplaget for tiden, skriver redaktør Magne Lerø.

Hver uke er det 35 000 ledere og noen tusen andre (vi registrerer kun beslutningstakere) som leser Ukeavisen Ledelse. Målet er å øke dette til 40 000 i løpet av 2007.

Mange har tvilt på om det var mulig å få lønnsomhet i en ukeavis rettet mot ledere. Det ser ut til at det vil gå bra. Det har imidlertid tatt lengre tid å slå gjennom i markedet enn vi hadde antatt. Nå ser vi klare tegn på at Ukeavisen Ledelse har styrket sin posisjon blant viktige lesergrupper.

Ett av målene vi satte oss i 2005 var å lage en avis som ble opplevd som relevant og nyttig også for ledere i offentlig sektor. Det er i ferd med å skje. Flere kommuner har i år tegnet abonnement til hele ledergruppen.

Nå fusjonerer vi med Økonomisk Rapport. Det betyr ikke at avisen og magasinet blir ett, men vi blir én redaksjon og ett markedsteam. Det vil gjøre oss sterkere. Vi arbeider nå med planer for hvordan vi skal dra nytte av hverandre.

2007 blir et spennende år. Vi kommer til å ta grep som gjør at Økonomisk Rapport og Ukeavisen Ledelse oppleves som nyttigere og mer interessante for våre lesere.

Og vi skal satse mer på nettet. Økonomisk Rapports nettsted www.orapp.no har utviklet seg sterkt som et nisjenettsted for børs og finans denne høsten. De fortsetter denne linjen neste år. www.nyttompolitikk.no skal fra januar av følge det som skjer på politikkens område time for time. På www.ukeavisenledelse.no har vi stort sett kun lagt ut saker om morgenen. Fra januar av skal vi følge nyhetsstrømmen daglig og presentere de vesentlige nyhetssakene som har relevans i forholde til et ledelsesperspektiv.

Vi ønsker våre lesere en god jul og et godt nytt år.