Blått styreblodbad

Om regjeringen skifter ut noen høyrefolk i styrene for statsselskapene, vil det bety fint lite. Styremedlemmer i næringslivet oppfører seg gjerne som Eivind Reiten (Sp) og Thormod Hermansen (Ap) uansett hva slags parti de hører til, skriver redaktør Magne Lerø

Mediene har skrevet om store utskiftninger i styrene i selskaper der staten har en stor eierandel i halvannet år. Men lite har skjedd. I dag skriver VG at regjeringen planlegger et blått blodbad. Følgende må regne med å bli skiftet ut: Halvor Stenstadvold og Olav Fjell i Statkraft, Thorleif Enger i Telenor, Arvid Gundekjøn i Statnett, Jannik Lindbæk og Finn Hvistendal i Statoil og Jan Reinås i Hydro.

Christine Meyer kan bli ofret i Statnett selv om hun er kvinne. Hun er for blå.

Gunn Wærsted kan seile opp som styreleder i Statkraft og Elisabeth Grieg eller Grete Faremo kan få toppvervet i Hydro.

Noe blodbad kan dette knapt kalles. Det er naturlig at flere av disse skiftes ut. De har sittet en del år. Vi tror næringsminister Dag Terje Andersen er for klok til å legge opp til å renske ut fra styrene i statsselskapene alle som ikke har partiboka i orden.

Regjeringen har behov for å markere seg, men man er ikke tjent med å fortelle for all verden at man skifter ut styrerepresentanter i store børsnoterte selskaper ut fra politiske premisser.

Dag Terje Andersen kommer ikke til å innkalle til pressekonferansen for å meddele at Thorleif Enger ikke skal gjenvelges i Telenor fordi han er for positiv til opsjoner og jevnt over lite opptatt av å vise samfunnsansvar. Det er sannsynlig at Enger skiftes ut, men det blir ikke ledsaget av store, rødgrønne ord.

Jan Bøhler (Ap) vil selvsagt gi sin tolkning og si at ”nå rydder regjeringen opp”. Dag Terje Andersen passer nok også på å få inn noen i styrene som nyter bred tillit i de rødgrønnes leir.

Det er både galt og riktig å si at regjeringen vil forsøke å få sine folk inn i disse styrene. Det avgjørende er kvalifikasjoner. Det betyr også en del hvilke holdninger de enkelte representerer. Partibok er ikke avgjørende, men det skader ikke.

Da Erik Solheim skulle finne en ny styreleder til Norfund, valgte han Kristin Clemet. Det finnes da nok av rødgrønne som har kompetanse for å påta seg et slikt verv. Men han valgte Clemet fordi hun var den beste. For et og et halvt år siden var hun en av de mest profilerte statsrådene fra Høyre.

Kanskje Andersen henter inn Kåre Willoch i et styre? Han er blå, men få har som han tuktet profittorienterte kapitalister de seinere årene. Han er opptatt av samfunnsansvar og nasjonale løsninger. Han kunne passet inn i flere styrer. Det ville Seniorsaken likt godt.

Om man bytter ut en høyremann med en som stemmer Ap i et styre, gjør liten forskjell. I et styret sitter man ikke som politiker, men som bedriftsleder.

Thormod Hermansen hører til Ap. Han omskapte forvaltningsorientert Televerket til markedsbaserte Telenor. Et par tusen ansatte måtte finne seg noe annet å gjøre. Selvsagt ble det en del uro, men Hermansen gjorde det som var nødvendig.

Om regjeringen nå hadde valgt å sette Thormod Hermansen inn i stryet i Telenor, hadde ikke det betydd en strategisk endring i selskapet. Jon Fredrik Baksaas var Hermansens høyre hånd da han var konsernsjef. De to står for den samme industrielle tenkning. Thormod Hermansen advarte i går mot for tette bånd mellom politikere og børsnoterte selskaper. Han mener det er unødvendig å gi årlige signaler til styrene.

Eivind Reiten har bakgrunn i Sp. I noen rødgrønnes øyne er han er versting når det gjelder å ikke ta politiske signaler – og det fra sine egne.

Personer betyr vanligvis mye i lederstillinger. I styreposisjon betyr de mindre, fordi et styre skal opptre kollektivt og i relasjon til daglig leder. Et styremedlem må forhold seg til de premissene som gjelder for det selskapet man sitter i styret for. Sitter man i styret i et børsnotert selskap, kan man ikke begynne å operere på politiske premisser. Derfor er ikke partibok viktig.