Sluggeren Valla

Istedenfor en saftig sluttpakke valgte LOs internasjonale sekretær, Ingunn Yssen, å si opp og slakte Gerd- Liv Valla som leder i full offentlighet. Hun lar Valla fremstå som sjef og arbeidsgiver av verste sort, skriver redaktør Magne Lerø.

I 2003 hentet Gerd- Liv Valla inn Ingunn Yssen som ny leder for LOs internasjonale avdeling. Yssen har vært likestilligsdirektør og har erfaring som rådgiver og statssekretær for Ap i tre departementer. Da Gerd-Liv Valla var justisminister i Thorbjørn Jaglands regjering (1996.97), røk hun uklar med sine nærmste, Øystein Mæland og Berit Reiss-Andersen. Da ble Ingunn Yssen hentet inn som ny statssekretær.

Problemene meldte seg da Yssen ikke lang tid etter tiltredelsen ble gravid. Valla lot det skinne igjennom at dette var en strek i regningen. Yssen sier Walla ba henne tenke igjennom om hun kunne kombinere rollen som småbarnsmor og leder for internasjonal avdeling. Over tre sider brettes konflikten med Valla ut i dagens VG. Avisen har fått tilgang på brevet som konkluderer med at Yssen sier opp sin stilling.

Det er sjelden vi leser så pass kraftig kost om hvor tøft en sjef kan opptre overfor en underordnet leder. Yssen hevder hun er ulovlig mobbet og trakassert. Hun skirver at hun flere ganger er blitt skjelt kraftig ut i andre påhør. I enerom hevder hun Valla har sagt til henne at hun er ubrukelig.

Tidligere leder av europaseksjonen i LO, Erna Ansnes, bekrefter at Gerd-Liv Valla har ydmyket Yssen, skjelt henne ut foran andre LO-medarbeidere og fratatt henne arbeidsoppgaver.

I høst orket ikke Yssen mer. De siste fem månedene har hun vært sykemeldt. Planen var at hun skulle få permisjon for å gå på Forsvarets høgskole nest år. Men her satte Gerd Gerd-Liv Valla foten end.

Yssen radbrekker Gerd-Liv Vallas lederstil:

– Alle innsigelser, kritikk selv om de er gitt med de beste intensjoner, blir oppfattet som illojalitet. Alt kontrolleres. Alle settes opp mot alle og sladring premieres. Det skapes en atmosfære hvor det er lite rom for kreativitet og selvstendige vurdereringer. Folk tar ikke til motmæle fordi de er avhengige av jobben og inntekten sin, skriver hun.

Yssen peker på at LO har vært garantist for at arbeidslivet ikke skal være et sted hvor brutaliteten rår.

– Det er derfor meget alvorlig at LOs leder ikke følger opp det som er et grunnleggende prinsipp og et fundament for fagbevegelsens eksistensberettigelse, skriver Yssen.

Det er kun Ingunn Yssens versjon av konflikten som er kjent. Gerd- Liv Valla er så pass rutinert som leder at hun neppe er blitt involvert i denne konflikten uten grunn. Hun har nok ikke vært fornøyd med Yssens innsats. Som arbeidsgiver skal en strekke seg langt i å være møtekommende overfor småbarnsmødre. Hvis jobben ikke blir gjort tilfredsstillende, må det selvsagt tas opp. Men måten Valla gjør det på, er kritikkverdig.

Gerd-Liv Valla fremstår som en sterk og dyktig leder. Hun er en beinhard forhandler, står på kravene, sier ifra, går in klinsj med Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hansen i full offentlighet og kjemper som en løve for LOs krav og interesser. Hun bruker også sterke emosjonelle virkemidler. En merke det på stemmen hennes. Hun rister på hodet, bruker kroppsspråk meget tydelig.

Når en tar med seg noe av den samme tydelige, sterke stilen i sin kommunikasjon med medarbeidere, bereder man grunnen, enten for konflikt eller lydighet. I LO tar man ikke konflikten, ifølge Yssen. Man innretter seg. Valla er sjefen med stor S. Hun tråkket over grensene til Ingunn Yssen- hun ble drevet inn i en konflikt. To sterke, dyktige kvinner som har som jobb å ivareta ansattes interesser, klarer ikke å samarbeide. For de begge er det trist.

For Gerd- Liv Valla er det en ripe i lakken. Den slags riper har hun fra før. Da Ukeavisen Ledelse i 2002 vurderte Gerd-Liv Valla som toppsjef, fikk hun ikke mer en 5,5 poeng som konfliktløser. Litt bedre var hun som temabygger og motivator. Men det Valla er best på er å skjære igjennom, få det som hun vil. Det har LO har stor nytte av.

Som sjef er hun like tøff, en like stor slugger som en del av mannfolkene som er sjef for våre største kommersielle selskaper.

Valla er det ikke lett å bryne seg på. Bare spør Ingunn Yssen. Jens Stoltenberg også, for så vidt.