Spillet rundt Valla

Den som vil opp og fram i LO eller Ap tenker seg om to ganger før en sier noe som Gerd-Liv Valla kan oppfatte som kritikk. Hun er en av landets mektigste og leder for valgkomiteen i Ap. Det gjelder å holde seg inne med makten lengst mulig, skriver redaktør Magne Lerø

Fylkeslederne Gunnar Skjellvik i Nordland, Per Kristian Skjærvik i Sør-Trøndelag og Edvard Øfsti i Nord-Trøndelag sier til Dagbladet at de frykter konflikten rundt Gerd-Liv Valla kan svekke Ap. Det er nærliggende å tolke deres uttalelser slik at de mener Gerd-Liv Valla ikke bør lede valgkomiteen i Ap.

VG skriver at syv LO-topper refser Valla. Det er å ta for sterkt i. Det er en mild form for kritikk de kommer med. Det de sier er at denne saken burde vært holdt internt. Den fremste representanten for dette synet er Kjell Bjørndalen i Fellesforbundet. Ingen tar til orde for at saken skal få følge for Valla.

Rolf Terje Klungland sier til Dagbladet at Valla har behandlet saken klønete. Olav Gunnar Ballo (SV) sier til VG at Valla bør be Yssen om unnskyldning for måten hun har håndtert oppsigelsen av henne på.

Valla får også solid støtte. Kulturminister Trond Giske, som selv er kjent for en temmelig røff lederstil, hyllet Valla på sentralstyremøte i Ap i går.

– Jeg synes vi har en fabelaktig LO-leder. Jeg har full tiltro til hvordan Gerd-Liv Valla har håndtert både denne og andre saker på, sa Giske til pressen i går.

Dagsavisen skriver at Fagforbundets mektige leder, Jan Davidsen, er klar til å gå i krigen for at Yssen-saken ikke skal få noen som helst konsekvenser for Valla. Jan Bøhler (Ap) er enig.

Kampanjen for å få Gerd-Liv Valla til å fortsette som LO-leder er avblåst.

Gerd-Liv Valla har en altfor sterk stilling og altfor mange sterke støttespillere til at det nytter å nedkjempe henne. De fleste i Ap våger ikke å kommentere saken med henvisning til at det er en personalsak. Det er det selvsagt ikke. Dette er en sak som skriker på en kommentar fra likestillingsminister Karita Bekkemellem. Hun er taus. Hvis en annen kvinne hadde stått fram og sagt at hun var blitt dårlig behandlet, trakassert og mobbet, av sin arbeidsgiver, ville hun ikke svart med «ingen kommentar». Hun våger ikke sitt eget skinn ved å si noe som kan oppfattes som kritikk av Valla.

Gerd-Liv Valla er leder i valgkomiteen i Ap. For den som vil opp og fram, vil det være en politisk risikosport å legge seg ut med henne. Valla har for makt. Den samme dynamikken som preger en organisasjon innad, ser vi nå demonstrert utad. Den enkelte vurderer det som tryggest for seg selv å ikke si noe. Men å si at denne saken burde vært løst internt, det er greit. Det tåler Valla å høre. Det er hun selv enig i. Men etter hennes mening er det Ingunn Yssen som har det hele og fulle ansvar for at det ikke skjedde.

Spørsmålet er om vi kun har sett første del av en kampanje mot Valla. I så fall kommer det en ny sak mot henne i løpet av denne uka. Hvis ikke dør saken sakte med sikkert hen. Gerd-Liv Valla står igjen svekket som LO-sjef. LO har mistet troverdighet.

Oposisjonspolitikerne har ennå ikke utnytte de muligheter som denne saken gir.

I Ap liker en ikke at tre fylkesledere mener Yssen-saken i alle fall bør føre til at Valla ikke bør bli leder for valgkomiteen. Hvis det begynner å ulme ute i fylkeslagene kan Ap ha et større problem.

Alle mener denne saken burde vært løst internt. Når det ikke har skjedd, virker det som om det først og fremst er Ingunn Yssen som har ansvaret for det. Hun har ikke villet ta imot en sluttpakke. De fleste konflikter løses på denne måten.

Vi er ikke kommet noe lenger i å forstå hva som har skjedd mellom de to. Måten Gerd-Liv Valla har taklet konflikten på etter at den ble kjent, har vi alle sett. Her faller hun virkelig igjennom.