Bjørnøy tar styringen

Helen Bjørnøy har skutt fra hofta ut fra sine politiske ryggmargsreflekser. Hun har fått refs fra Jens Stoltenberg for å løpe foran på egen hånd om kutt i klimautslipp. Han har rett i det formelle, men denne saken vinner Bjørnøy, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere kilder Aftenposten har vært i kontakt med hevder at miljøvernminister Helen Bjørnøy har fått kjeft av statsminister Jens Stoltenberg for at hun har garantert at regjeringen vil kutte utslipp av klimagasser minst like mye som EU har bestemt seg for. I EU skal det kuttes 20 prosent innen 2020.

– Vi skal ikke være dårligere enn EU, sier Bjørnøy. Dette mener hun virkelig. Selv etter at hun er blitt kritisert av Stoltenberg, fastholder hun det hun har sagt. Her har Bjørnøy en god sak. Jens Stoltenberg er i ferd med å komme bakpå.

Stoltenberg vil ikke fastsette kuttmålet ennå. Han nøyer seg med å si at regjeringen har ambisiøse mål på dette området. Bjørnøy orker ikke vente i månedsvis på å komme fram til noe så pass opplagt at Norge ikke kan være dårligere enn EU. Hun skyter fra hofta. Her handler det både om magefølelse og ryggmargsreflekser.

På sett og vis er det forståelig at Stoltenberg reagerer. En minister kan ikke på egen hånd rykke ut med garantier på vegne av regjeringen. Den slags må selvsagt avklares i regjeringen på forhånd.

Det Helen Bjørnøy burde sagt, for å være på den sikre siden, var at hun ville arbeide for at regjeringen ville gå minst like langt som EU med hensyn til kutt i klimautslippene. Ved å bruke ord som garantier, låser hun regjeringen.

Det er ikke sikkert Bjørnøy har vært seg bevisst de språklige nyansene. Eller så har hun bestemt seg for å kjøre fram denne saken som en sak hun vil vinne. Her har hun ingen ting å gå på. Hun kan rett og slett ikke tenke seg at energilandet Norge som er tjukk av penger, skal påta seg mindre forpliktelser enn EU. Noe slik kan ikke Nei til EU-partiet SV være bekjent av.

Til NRK i dag sier kommunalminister Åslaug Haga det samme som Helen Bjørnøy. Hun bruker riktignok ikke ordet garantere. Realiteten er den samme: Vi skal ikke være dårligere enn EU.

Både Børge Brende (H), Gunnar Kvassheim (V) og Line Hjemdal (Kr. F) kritiserer Stoltenberg for ikke å støtte Helen Bjørnøys mål for klimakutt. De mener det nå blir skapt uklarhet omkring regjeringens politikk.

Tord Lien (Frp) sier til Dagsavisen at 20 prosents reduksjon på 13 år vil være drepen for norsk næringsliv. Da er det feigt av statsministeren å ikke ville kommentere det, mener Lien.

Jens Stoltenberg får det selvsagt som han vil. Det er ikke tvil om at han har formalitetene og realiteten på sin side. Problemet er at Helen Bjørnøy har løpt langt foran og skaffet Jens Stoltenberg et problem. Han fremstår nå som en sinke i det som er tidens store tema. I EU kjøres det hardt på miljø for tiden. Også George W. Bush har tatt klimaproblemene inn over seg. Jens Stoltenberg må nå ned fra nyttårstalenivået til nye mål og omstridte tiltak.

Nå dundrer opposisjonen løs for mangel på klarhet i regjeringen. Miljøvernorganisasjonen har også trukket sverd, klar for å kjempe igjennom ambisiøs mål og tiltak som svir. Helen Bjørnøy vil ikke stå på sidelinjen. Dette er hennes kamp. Her skal det merkes hvem som er miljøvernminister. Dette er et utmerket utgangspunkt for mange og harde runder om hva vi skal gjøre for å få redusert klimagassutslippene.