Granskinger som overgrep

Granskingen av Valla- Yssen saken har satt granskingsmetoden i miskreditt. Her trues rettssikkerheten, og man skaper flere problemer enn man løser, skriver redaktør Magne Lerø.

De siste årene har organisasjoner som har blitt rammet av harde konflikter forsøkt å finne en løsning ved å be utenforstående om å granske hva som har skjedd. Det skjedde for eksempel i UDI i 2006 og i Redningsselskapet året før. I UDI fikk granskingen en betydning. Der klaret granskerne å holde kortene tett til brystet og hindre vesentlige lekkasjer. Granskingen i Redningsselskapet ble det bare mer bråk og spetakkel av. Den er nå lagt i skuffen. Det er ennå litt tidlig å felle en dom over at granskingsutvalget i LO. Det kan være de leverer en god rapport i dag. Men deres arbeid er blitt grovt utnyttet av Ingunn Yssens tilhenger. Det har lekket som en sil til VG – og alle lekkasjene har vært i Ingunn Yssens favør. I dag mener VG til og med å vite at de sakkyndige psykiaterne hevder at Yssen er blitt mobbet. Hva mener det med det? Yssen har jo sagt at hun opplever at hun er blitt mobbet. Man forventer da ikke at psykologer skal frata en medarbeider ens virkelighetsbeskrivelse og opplevelse?

Det avgjørende er om de tre jurister konkludert med at Valla har drevet med trakassering i straffelovens forstand og altså brutt Arbeidsmiljøloven. Da må Valla gå på dagen.

Vi vil bli overrasket hvis de konkluderer med det.

VG skriver også at statsminister Jens Stoltenberg godkjente det Martin Kolberg har forklart til granskingskommisjonen. Det utlegges, igjen fra anonyme kilder, som støtte til Ingunn Yssen. VG påstår at Gerd-Liv Valla hevdet etter Kolberg hadde uttalt seg på politiske premisser. Det har Gerd-Liv Valla via sin advokat avvist.

Den som leser VG får en inntrykk av at Gerd-Liv Valla er ubrukelig og at hun driver med mobbing og trakassering av en rekke medarbeidere. I dag settes kronen på verket: Regjeringen via Martin Kolberg og Jens Stoltenberg støtter Ingunn Yssen – og underforstått: De vil han Valla fjernet. Slik blir det oppfattet.

Harald Stabell, som er leder for Advokatforeningens strafferettsutvalg, sier til Dagens Næringsliv i dag at granskingen truer Gerd-Liv Vallas rettssikkerhet. Han forstår ikke hva slags motiv LO har hatt for å nedsette granskingen. Den eneste forklaringen han finner er at LO handlet i affekt.

Granskingen er brukt som et lett i en intens maktkamp i LO. Nå er også Arbeiderpartiet trukket inn. Stortingsrepresentanter i fleng uttaler seg anonymt til mediene. Det er tydelig sterke krefter i Ap som vil være med å piske opp stemningen mot Gerd-Liv Valla.

Gerd-Liv Valla har så langt taklet konflikten med Ingunn Yssen elendig. Hun fortjener kraftig kritikk og har vist at hun har store svakheter som leder. Om hun bør gå av, avhenger av hva granskerne skriver i sin rapport og hvordan dette blir tolket av LOs sekretariat. Alle muligheter er åpne.