Helge Lund – en seniorsynder

Å tilby alle over 58 år 70 prosent lønn fram til pensjonsalder selv om de får ny jobb, er en politisk vederstyggelig handling. Men vi kan ikke kreve at børsnoterte selskaper skal styres ut fra kravet om korrekte politiske signaler, skriver redaktør Magne Lerø.

Å tilby alle over 58 år 70 prosent lønn fram til pensjonsalder selv om de får ny jobb, er en politisk vederstyggelig handling. At det er Statoil-Hydro som gjør det, er ekstra ille. Her har jo staten aksjemajoriteten. Åsmund Lunde i Senter for seniorpolitikk er ute med storslegga mot Helge Lund i Aftenposten i dag. Lund må også tåle kritikk fra alle de politiske partiene. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen er selvsagt misfornøyd med sluttpakketilbudet. Det fikk Helge Lund klar beskjed om i går. I en samtale med Dagens Næringsliv vil imidlertid ikke Hansen betegne gårsdagens telefonsamtale med Lund som en oppstrammer. Aner vi at han har en viss forståelse? Ville han gjort det samme dersom han sto i Lunds sko? Sannsynligvis.

Statoil Hydro har et par tusen ansatte for mye. De må få ut folk fort for å få på plass den nye organisasjonen. De kan ikke sitte på fanget til hverandre på kontorene. Alle som har vært igjennom store fusjoner med overtallighet, vet at det er et poeng at de som skal slutte slutter raskt. Lund vil ha tempo i strømmen ut fra kontorene. Det oppnår han ved å tilby særdeles fristende sluttpakker.

Store selskapet blir ofte kritisert sønder og sammen for at de gir sjefer som slutter store fallskjermer. Statoil Hydro er i minst raus også med sine ansatte. Når man ikke har saklig grunn til oppsigelse, må man ut med sluttpakker både til ledere og ansatte. Størrelsen kan alltid diskuteres.

Statoil Hydro kan i verste fall måtte betale 3,4 milliarder for å bli kvitt folk. Det er et svimlende tall. Ledelsen mener imidlertid det er det mest lønnsom selskapet kan foreta seg. Å ha ansatte som man ikke trenger på lønningslista, blir enda dyrere.

Helge Lund mener det er lettere å lokke en 58-åring til å slutte enn en 35-åring. Det spørs selvsagt hva man tilbyr. Men Statoil- Hydro er nok mer opptatt av å beholde 35-åringene enn 58-åringene. De finner nok mest av den kompetansen de trenger fremover i de yngre fremfor de eldre årsklasser.

Det gir selvsagt en uheldig signaleffekt at de eldste arbeidstakerne er de som tilbys å slutte. Det skjer samme dag som det ble oppnådd enighet om den store pensjonsreformen hvor poenget er at ansatte skal jobbe lenger. Mange gode krefter engasjerer seg for å endre holdningen til eldre arbeidstakere. Eldre arbeidstakere gjør en like god jobb som eldre.

Helge Lund er ikke opptatt av signaleffekter. Han skal skaper lønnsomhet. Han legger opp til det som tjener selskapet best på lang sikt. Så tar han den politiske kjeften som hører med.

Det hjelper ikke at staten eier over femti prosent av selskapet. Lund ringer ikke Bjarne Haakon Hansen og spør om lov til å gi politisk ukorrekte sluttpakker. Like lite konsulterer han likestillingsminister Karita Bekkemellem når han skal legge lederkabalen. Her er det ikke kjønn som er det avgjørende, men kompetanse og erfaring.

Helge Lund kan velge og vrake i skaren kompetente medarbeidere. De som slutter i StatoliHydro vil neppe stå lenge ledig på torget. De er stort behov for deres kompetanse. Det får seg sikkert ny jobb like raskt som de som måtte slutte ved Union i Skien.