Spilleren Giske

Istedenfor å varsle full krig med landets kommuner, bør Trond Giske forsøke å kurere Norsk Tipping-sjefen, Reidar Nordby jr., for ”spilleblindskap”. Dialog om ”snillere automater” som gir mindre penger i statskassen, kan få kommuner på andre tanker, skriver redaktør Magne Lerø.

Det vitner om samfunnsansvar og etisk bevissthet når nærmere 150 norske ordførere sier nei til Norsk Tippings nye spilleautomater. De kan ikke nekte, svarer Kulturdepartementet. Vi tviler ikke på at Trond Giske klarer å banke igjennom at automater skal plasseres ut i alle kommuner. Det er imidlertid en meget farlig vei han slår inn på. Dette er et høyt spill han kan komme til å tape. Giske, med støtte av et solid flertall på Stortinget, har argumentert for et at Norsk Tipping skulle få monopol på spilleautomater av hensyn til de som utvikler avhengighet til automatspill. Det er delte meninger om de automatene som Norsk Tipping vil plassere ut er ”snille nok”. Noen mener de utvikler den samme avhengigheten. Det tar bare litt lengre tid – og konsekvensene er ikke like store – og det er ikke like mange som vil bli rammet. Det er dette som ligger bak ordførerne protest. De har for alvor fått øynene opp for de problemer spilleavhengighet skaper.

Det er Aftenposten spurt alle landets ordførere. 187 av landets 431 ordførere har svart. Og fire av fem svarer «nei» på spørsmålet om de vil ha spilleautomater.

Kulturminister Trond Giske er fortsatt overbevist om at man ikke blir spilleavhengig av de nye automatene fra Norsk Tipping. Kulturdepartementet insisterer på at samtlige kommuner i løpet av høsten setter seg inn i det nye tilbudet fra Norsk Tipping. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen antyder at de kommuner som nekter å plassere ut automater kan få en reduksjon i tippemidlene.

Fremfor å legge seg på kollisjonskurs med landets kommuner, bør Trond Giske allerede nå gi Norsk Tipping beskjed om å gjøre automatene ”snillere”. Hele poenget med monopolet er jo at staten skal kunne instruere Norsk Tipping og ha styring med det som skjer. Giske må lytte til landets ordførere istedenfor å påstå at de alle tar feil.

I prinsippet er vi enige med Trond Giske i at kommuner ikke bør ha anledning til å motsette seg utplassering av automater. Reidar Nordby i Norsk Tipping lurer på om kommuner også kan komme til å legge ned forbud mot oddsen og skraplodd også. Denne uttalelsen forteller at han er i ferd med å utvikle ”spilleblindskap”. Denne sykdommen arter seg som en sløvet tilstand der man ikke er i stand til å se at ulike spill virker forskjellig på mennesker. Det er ingen kommuner som har kommet på den tanken at de vil forby kjøp av skraplodd. Grunnen er at det ikke er påvist at folk ”skraper” seg fra gård og grunn eller må gå til psykolog fordi man bare må kjøpe oddsen-kuponger.

Her i landet har vi godtatt et sammensurium mellom staten, Norsk Tipping og NRK for å få folk til å spille mest mulig og kjøpe mest mulig lodd. Å bruke penger på lodd og spill der statistisk sett det dummeste man kan gjøre. Med folk flest liker illusjonene og drømmen om den store gevinsten.

Det er de som tjener minst som bruker mest penger på spill og lodd. Det burde brukt pengene sine på andre ting. Men det får så være. De det taper går i alle fall til en god sak, til selveste staten – til idrett, kulturformål eller humanitært arbeid. Man kan selvsagt argumentere, som Dagens Næringsliv gjør, at slikt burde finansieres over skatteseddelen. Men det er nå en gang slik at folk ønsker den spenning eller virkelighetsflukt som spill er et uttrykk for. Det er greit at staten har mest mulig styring på slik.