Pallespikring på Røkke

Det er knapt tvil om at Kjell Inge Røkke har brutt norsk lov. Det er forstemmende at han ikke kan innrømme sine feil. Etter 30 dagers pallespikring får vi håpe han er kurert for fristelsen til å kutte hjørner for effektivt å få det som han vil, skriver redaktør Magne Lerø.

Kjell Inge Røkke innser at slaget er tapt. Han går i fengsel for å sone straffen for korrupsjon og dokumentforfalskning. Advokat Ellen Holager Andenæs, Røkkes forsvarer, bekreftet lørdag han godtar dommen i tingretten fra juni 2005 på 120 dagers fengsel. 30 dager er ubetinget og må sones.

– Det betyr ikke at Røkke mener han er skyldig etter tiltalen. Han mener fremdeles at dommen i tingretten er uriktig, men ser ingen mening i å møte i lagmannsretten og bare prosedere straffens lengde så lenge ikke skyldspørsmålet kommer opp til fornyet behandling, sier Holager Andenæs til Aftenposten.

Røkke er dømt for korrupsjon, falske opplysninger og grov økonomisk utroskap i forbindelse med at han skaffet seg et båtsertifikat på ulovlig vis.

-Jeg kan spikre paller som andre, sa han til pressen etter tiltale var tatt ut. Da signaliserte han at han var villig til å ta sin straff på lik linje med andre, dersom han hadde gjort noe straffbart. Det var et standpunkt som der og da inngå respekt. Nå opptrer han respektløst i forhold til samfunnets lover.

Det blir pallespikring på Røkke, enten på Bastø eller Ilseng, men han vi ha oss til å tro at han er uskyldig dømt. Dette blir for dumt. Hvorfor kan ikke Røkke innrømme at han har brutt samfunnets lover, be om unnskyldning og si at han fra nå av skal sørge for å holde seg innenfor lovens grenser? Han kunne ha lagt til noen setninger til sitt forsvar. Istedenfor forsøker han å få plass i rekken av folk som er blitt utsatt for justismord. Det er vel nummeret før han vil betale Tore Sandberg en million eller to for å lete fram opplysninger som kan tale for hans uskyld.

Sannheten er at det ikke er noen tvil om at Røkke er skyldig. Borgarting lagmannsrett vil ikke bruke tid på å behandle skyldspørsmålet en gang. Så opplagt er det. De vil kun la Røkke få anledning til å anke straffeutmålingen. Det kunne gått begge veier, noen flere uker til med paller.

Røkke kan godt ha en subjektiv opplevelse av ikke å ha gjort noe galt. Han kunne kjøre båt bedre enn de fleste og ba sine hjelpere skaffe et sertifikat. Han visste neppe der og da at han rotet seg opp i korrupsjon og dokumentforfalskning. Men slik er det. Det er mange som blir dømt for noe de roter seg opp i uten helt å være klar over hvilke lovparagrafer de bryter.

Det er dårlig og lite tillitvekkende av Røkke å ikke innrømme sine feil. Og det er kritikkverdig at han ikke står fram selv, men overlater saken til sin advokat. Advokater har man til å føre en sak for seg for domstolene eller når man er i rettstrid med en annen. Når man skal forklare seg for offentligheten, bør man stå på egen bein og bruke egne ord. Kjell Inge Røkke, fjorårets Peer Gynt, har ennå et stykke igjen før han når Peer Gynts nivå når det gjelder selverkjennelse.

Kommunikasjonsrådgiver Hans Geelmuyden sier til Aftenposten at det er lurt av Røkke å ta straffen.

– Ved å gå i fengsel viser han at han aksepterer samfunnets vurdering og ber om unnskyldning for at han tok feil i sertifikatsaken, sier Geelmuyden.

Her må det ha gått i surr for Hans Geelmuyden. Det er det stikk motsatte Røkke via sin advokat sier. Røkke har ikke noe valg om hvorvidt han skal gå i fengsel eller ikke. Her dreier det seg ikke om hva som er lurt eller ikke. Han kan kun velge om han skal inn rømme om han har handlet galt eller ikke.

Han har valgt feil og bedyrer sin uskyld. Typisk Røkke, vil noen si. Hans styrke er å holde fast på sitt bilde av virkeligheten og de løsninger han mener er best. Når han har bestemt seg for noe, er han nærmest urokkelig. Det ligger ikke for Røkke å innrømme feil.

Vi får bare håpe Røkke har lært en lekse gjennom denne saken selv om han ikke vil innrømme sitt lovbrudd. Han er nå gift med en kvinne som har bakgrunn fra politiet. Det kan jo hende hun har insistert på å få holde ham i ørene slik at han ikke på nytt fristes til å kutte hjørner for raskt og effektivt å få det som han vil.