Valla forbereder nytt slag

Ved hjelp av Harald Stabell forbereder Gerd-Liv Valla en ny, sterkere og drepende forsvarstale. Den vil neppe bli fremført i en rettssal, men hun vil slå med storslegga mot dem som nå har tatt makten i LO, skriver redaktør Magne Lerø.

Alle i LO-ledelsen, med unntak av Fagforbundet, mener Gerd-Liv Valla bør legge sin egen sak bak seg. De vil være ferdig med saken. De vil ikke ha mer uro. Derfor vil de ikke lese eller frigi rapporter som Fougner-utvalget fikk utarbeidet. Gerd-Liv Valla får heller ikke dekket kostnadene med å la advokat Harald Stabell arbeide videre med saken. LO vil at Valla skal innrette seg i forhold til at hun har trukket seg som LO-leder og begrunnet det med ”hensynet til LO”.

Gerd-Liv Valla sitter med en opplevelse av at hun er blitt utsatt for en hekseprosess. Det er den eneste forklaringen på at hun nå har engasjert Harald Stabell for å ivareta sine interesser. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å ta rettslige skritt fra Vallas side mot LO. Valla har selv trukket seg. Det Stabell kan oppnå, er å kaste nytt lys over saken. Det trengs. For det har skjedd mye som fortjener et kritisk blikk.

Dagbladet skriver i dag at Gerd-Liv Valla ikke har fått lese rapporten fra psykologene som danner grunnlag for påstanden om at hun har trakassert Ingunn Yssen. LO-ledelsen har ikke lest den oppsummerende rapporten fra LO og Vallas advokat, Håkon Bleken. Han legger betydelig vekt på at problemene startet da Ingunn Yssen ikke maktet oppgavene sine som leder for Internasjonal avdeling på en tilfredsstillende måte. Dette har ikke Fougnerutvalget vært opptatt av i det hele tatt.

LO-ledelsen har sagt nei til å offentliggjøre flere dokumenter knyttet til saken. Hvis Harald Stabell ber om å få alle dokumenter i saken, utelukker de ikke at han kan få det utlevert. Det må han selvsagt få. Gerd-Liv Valla har et rettmessig krav på å få vite hva psykologer og psykiatere har skrevet om henne.

Det er også forståelig at Gerd-Liv Valla ikke vil ha sittende på seg at Fougner-utvalget har beskrevet sannheten om henne som leder. Hun har mer å si enn det hun fikk sagt da hun meddelte at hun trakk seg som LO-leder. Det er en ny og sterkere forsvarstale Stabell nå hjelper henne med å skrive. Den kommer til å bli drepende for enkelte. Hvilken form denne kommer i, er ikke godt å si. Den vil neppe bli fremført i en rettssal. Den bør kunne leses i en bok. Gerd-Liv Valla har et rettmessig behov for å få gitt sin versjon i full offentlighet.

Symptomatisk for den situasjonen som etter hvert utviklet seg rundt Ingunn Yssen, er hennes kommentar til at saken nå dukker opp igjen. Hun ser det som et nytt forsøk på trakassering når hun på nytt får høre at ledelsen i LO mente hun ikke gjorde jobben sin tilfredsstillende. Den slags må hun imidlertid tåle. Det er en del av bildet. Så får man være uenige eller enige om Valla skal ha skylden for at man i LO ikke var fornøyd med hennes arbeidsinnsats.

Både Gerd-Liv Valla og LO-sekretariatet har gjort de fleste feil som kan gjøres i en behandlingen av en slik sak. Gerd-Liv Valla må konstatere at hun er gjort til syndebukk, mens andre som støttet henne i synet på hvordan konflikten rundt Ingunn Yssen måtte løses, har gått fri. Når dette ble Vallas skjebne, var det fordi hun taklet saken så elendig, at hun har åpenbare svakheter som leder og at folk ønsket å bli kvitt henne som LO-sjef. Noen visste meget godt hva de ville oppnå med de satte i gang.

Det må være mulig i det minste å lære hvordan man ikke skal gjøre det i slike saker. Det er ikke tilrådelig å hente inn psykologer som intervjuer folk anonymt for så å lage en skriftlig rapport som den det gjelder ikke får kommentere. Det er forskjell på å sende psykologer inn i en organisasjon for å danne seg et bilde av en situasjon, gi råd og kritikk og se om det er mulig å dempe konfliktnivået. Det er når psykologer brukes som sakkyndige i en rettssakslignende prosess uten å måtte bli konfrontert med de kommer fram til av begge parter, rettssikkerhetsproblemene melder seg.

Det bør bli lenge til noen forsøker å løse konflikter rundt ledere etter den modellen de valgte i LO.