”Leppa-Hagen” igjen

Når Carl I. Hagen blander seg inn i straffesaker, opptrer han særdeles uklokt og usedvanlig slumsete. I overgrepssaker bør politikere ikke opptre provoserende, skriver redaktør Magne Lerø

Igjen finner stortingspresident Thorbjørn Jagland grunn til å refse visepresident Carl I. Hagen.   Hagen nekter å beklage at han har anklaget Margrethe Sælevik for falsk anmeldelse av broren Geir for seksuelle overgrep. Stortingsrepresentant Andrè Oktay Dahl (H) er sjokkert over Hagens stempling av et overgrepsoffer og sier til Dagbladet at Hagen selv er en overgriper.

Saken har versert i rettsapparatet siden 1994, først som straffesak, deretter som erstatningssak. Når saken kommer opp i lagmannsretten i november, må Hagen møte og forklare seg.

Hagen sa til Dagbladet i går at han bare har avvist at hun er blitt voldtatt, ikke at hun kan ha vært utsatt for overgrep.

–         Enhver med noe i toppen ville forstått at den første anmeldelsen var falsk, sa Hagen i fjor. I går fulgte han opp med følgende til Dagbladet: Enkelte ekstreme sier det er et seksuelt overgrep bare en mann ser med lyst i blikket på en kvinne. 

 Thorbjørn Jagland kritiserer Hagen for å blande seg inn i en pågående rettssak. Han mener Hagen bryter maktfordelingsprinsippet. Stortingsrepresentanter skal ikke ta parti slik Hagen gjør i en sak som går for retten.

Leder av regjeringens voldtektsutvalg, Rita Sletner (V) og justiskomiteens leder, Anne Marit Bjørnflaten (Ap) reagerer også. Bjønflaten sier til Dagbladet at Hagen bekrefter Frps kvinnefiendtlige holdninger og det er uryddig at politikere oppfører seg som dommere.

  Det er ikke alltid lett å bli klok på Hagen. Det ser ut til at han mener at samfunnet ha gått for langt når det gjelder å tro kvinner som hevder at de er blitt voldtatt. Det finnes unektelig eksempler på at parolen ”tro på kvinnen” fører til at menn blir offentlig hengt ut for å være overgripere. Noen blir også urettmessig dømt for en voldtekt de ikke har begått.

Problemet med at kvinner ikke orker å anmelde overgrep i frykt for ikke å bli trodd, er nok langt større.

Hagen har et poeng når han kritiserer bruken av overgrepsbegrepet. Lovgiverne har hatt et ønske om å beskytte kvinner mot langt mer enn fullbyrdede voldtekter. Det er tross alt en forskjell på å bli overfalt og voldtatt eller å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. Hagen mener alt saues i sammen i det omfattende begrepet «overgrep».

Andre Oktay Dahl illustrerer Hagens poeng. Det å mene det Hagen mener, gjør også Hagen til en overgriper, sier Dahl. På det seksuelle området blir alt overgrep. Når det gjelder personalkonflikter ser vi tendenser til at noen forsøker å gjøre mest mulig til trakassering og mobbing.

Hagen er ekspert i å ordlegge seg slik at det gir oppmerksomhet. I denne saken har han gått for langt. Han sliter med å få fram hva han faktisk mener. Han er ikke tjent med den typen provokasjoner som han serverer. 

Per Arne Kalbakk peker i en kommentar i Dagbladet på at Hagen vil ta parti for den lille mann, men at det ikke blir fullt så heroisk når motstanderen er en den lille kvinne.

Hagen hadde vært tjent med å gjøre en retrett, beklaget at hans uttalelser er blitt misforstått og gjort et forsøkt på gi et mer presist uttrykk for hva han mener på et generelt grunnlag, ikke knyttet til en straffesak. Straffesaker skal han holde seg unna. Stortingets visepresident har ingen ting i en rettssal å gjøre. Det bør Hagen kunne innse.

I konstitusjonelle spørsmål er Hagen påpasselig som en smed. I denne saken har han opptrådt usedvanlig slumsete. Han kan da umulig tro at han vinner velgere ved å rå rundt og leke dommer.