Snusket i apotekbransjen

Apotektoppsjefene Arne Øverby og Kai Finsnes forsøker å få advokat Grimstad til å holde kjeft om juks i bransjen. De serverer det reneste svada når de skal forklare seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Erling Grimstad har på oppdrag av Nav laget en granskingsrapport som viser at det sannsynligvis skjer et ulovlig prissamarbeid mellom de tre storgrossistene Norsk Medisinaldepot (NMD), Apokjeden og Alliance UniChem. Hvis Grimstad har rett, er staten blitt lurt for minst 100 millioner kroner. Økokrim har startet etterforskning. Grimstads rapport er hemmeligstemplet., men han har tilbudt seg å møte Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget for å drøfte tiltak mot prisjuks og hvordan staten kan få tilbake penger de har tapt.

Dette fikk den arbeidende styrelederen i NMD, Arne Øverby, snusen i og sendte Grimstad et brev der det heter at henvendelsen til Stortinget er upassende. For sikkerhets skyld beskylder han også Grimstad for usaklighet, amatørskap og usannheter, skriver Aftenposten.

Apotekforeningens direktør, Kai Finsnes har bedt om et møte med Grimstad for å drøfte ”regulatoriske spørsmål”. Hun vil ikke Grimstad skal gå løs på egen hånd.

Grimstad sier han oppfatter dette som en trussel og forsøk på å hindre at han gir informasjon til politikerne.

–          Brevet er overholde ikke ment som noen trussel, snarere tvert imot, sier Øverby til Aftenposten. Bransjen stiller seg uforstående til resultatene av Grimstads gransking og mener alt er i sin skjønneste orden.

Politikerne på Stortinget vil gjerne møte Grimstad.

Den måten Øverby og Finsnes reagert på, tyder på at de ikke har rent mel i posen.

Grimstad mener apotekgrossistene i realiteten operer med to prissystemer. Den offisiell prisen er høy. Det betyr store inntekter fra staten for salg av legemidler på blå resept. Samtidig gir leverandørene grossistene en betydelig markedsstøtte. Grimstad hevder også det er snakk om sponsing og betaling for fiktive tjenester. Den slag skjulte rabatter er ulovlig.

Det skjer i flere bransjer at butikk-kjeder krever markedsstøtte fra leverandørene, for eksempel innen bokbransjen. Dette er åpent og selvsagt ikke ulovlig. Det skjer også innen dagligvarebransjen. Her kan det være ulovlig, dersom en leverandør bruker denne metoden for å sikre seg en tilnærmet monopolsituasjon.

Når staten skal betale regningen, er det selvsagt ekstra fristende å satse på høye priser og maksimalt markedsstøtte.

Apotekbransjen har hatt ord på seg for å være en snuskete bransje. Det har i særlig grad vært knyttet til smøring. Her har de vist vilje og evne til å rydde opp i en og del. Hvis Grimstad har rett, må hodene rulle dersom de ikke skal miste tilliten fullstendig.

Før var det staten som fastsatte prisene på legemidlene på blå resept. Men vi lever i en tid da vi tror at alt blir bedre og billigere om vi slipper konkurransen løs. Dette har slått feil når det gjelder prisen på medisiner. Det visste vil vel på forhånd, man går ikke innom to apotek for å sammenligne prisene på den medisinen man trenger.

Grimstad mener det må tas et skikkelig nakketak på sjefene i apotekbransjen. Et aner oss at han har rett. Det virker som om apotekbransjen må ha det inn med teskje. Det betyr meget presise regler for hva de kan tillate seg.