Sivs nye statsrådskole

Frps politiske retorikk ligger milevis fra det som eventuelt kan bli praktisk politikk, men det er neppe tvil om at Siv Jensen utøver et godt og jordnært lederskap og at Frp mener alvor med sin nye statsrådsskole, skriver redaktør Magne Lerø.

Et karikert bilde av Frp er at det er en populistisk forsamling som serverer politiske utspill i hytt og vær, en boltreplass for politiske individualister og en oppsamlingsplass for fullstendig urealistiske løsninger på til dels kompliserte politiske utfordringer. Det landsmøtet Frp avviklet i helgen, viser at Frp nå fremstår som andre politiske partier uten noen spesiell kode. De er i ferd med å skape den typen partikultur som er nødvendig for at man skal kunne ta politisk ansvar. Det er en rekke ting Frp har gjort riktig de siste årene.

Frp har satset på en politisk og organisasjonsmessig skolering av sine tillitsvalgte. Frp politikere ligger ikke tilbake fra andres partiers tillitsvalgte når det gjelder å iverksette politikk i praksis. Det har de vist i flere kommuner. Etter årets kommunevalg vil Frp styrke sin stilling i norske kommunestyrer betydelig. Det betyr at partiet får like god trening som andre partier til å inngå kompromisser og gi avkall på egne primærstandpunkter for å få politisk makt.

Lederskiftet har Frp klart på en mesterlig måte. Siv Jensen har ikke gjort noen alvorlige tabber i den tiden hun har vært leder. Han har lykkes med å markere Frp egen politikk samtidig som hun har kommet bedre på talefot med Høyre. Hun er tydeligvis klar til å sette i gang en sjarmoffensiv overfor de borgerlige etter kommunevalget i høst der målet er drive Jens Stoltenberg ut av regjeringskontorene i 2009. Vi kan ikke utelukke at Frp vil svelge så mange kameler at det kan skapes et grunnlag for et borgerlig regjeringssamarbeid.

 

Vi har aldri hatt et presidentskap i Stortinget som har vært så politisk aktive som Thorbjørn Jagland og Carl I. Hagen. Jagland har funnet sin rolle som eks- partileder. Det synes også om Hagen vil klare det. Han er opptatt av styrke Siv Jensen. Det er hun som er sjefen nå. Siv Jensen gir da også Hagen honnør for at han ikke blander seg inn, men at han gi råd og synspunkter når hun ber om det.

Meningsmålinger som ble offentliggjort før helgen, viser at folk er like fornøyd med Siv Jensen som de var med Carl I. Hagen. Helgens landsmøte har styrket Siv Jensen stilling. Hun er sterk nok til å gi Hagen rollen som partiets nye eldregeneral. Det er godt taktisk grep. Det gir han mulighet for å utfolde sitt politiske talent på et område der han har stor troverdighet.   

Partiledelsen led nederlag på helgens landsmøte i spørsmålet om kommunesammenslåinger. Kommunene vil ikke ha den typen overstyring som Frp sentralt går inn for. Etter høstens kommunevalg vil ”kommunefløyen” i partiet bli bedtydelig sterkere. Det skal nok Siv Jensen få merke. Kommunepolitikerne kan komme til å sette foten ned for Frps sentralistiske linje i omsorgspolitikken. Å tildele mennesker rettigheter til omsorg og overlate til kommunene å levere tjenesten, er en besnærende modell, men den virker ikke like forlokkende sett fra et kommunalt perspektiv.

VG skriver i dag at Siv Jensen har startet en statsrådsskole. Hun vil at hver enkelt fraksjon skal utgjør en arbeidsgruppe som planlegger hvordan Frps politikk skal iverksettes fra statsrådskontorene.

–          De må vurdere hva som skal utredes, hva som skal gjøres fort og hvilke lovendring som trengs, sier Jensen. Selv vil hun forberede seg på å bli statsminister.

Dette er på vise godt lederskap. For enkelt i SV var det et sjokk å havne i regjering, men etter hvert har de greid seg bedre i regjeringskontorene enn mange hadde fryktet. Siv Jensen er realist. Hun vet at det vil være krevende å få regjeringsmakt. Derfor gjelder det fra nå av å øve seg på å unngå kompromisser, kjenne på smertegrenser og vite hvordan man skal håndtere at mye av det en har gått til valg på, ikke lar seg gjennomføre.

Den viljen til makt som preger Siv Jensen, tyder på at hun er klar for å drive politikk på grensen av egen smertegrense. Der var Carl I. Hagen aldri. Han har aldri blitt sett på en som er seriøs regjeringskollega. Det er langt fram før Siv Jensen er der, men hun akter tydeligvis å strekke seg langt for å  kunne få regjeringsmakt etter valget i 2009. Å komme i regjering, er Siv Jensens prosjekt. Vi hadde nær sagt, uansett hva det koster.