Giske i automatskvis

Giske får det som han vil, men sitter i klisteret – enten snille automater, lite spilleavhengighet og lite penger til frivillig arbeid eller motsatt. Saken kan ende opp som en politisk belastning, skriver redaktør Magne Lerø .

Det er ikke vanskelig å forstå at Trond Giske vil holde fast på at det er staten som må ha styring med spillpolitikken. Det virker imidlertid meningsløst at staten skal ivre for å plassere ut spilleautomater som kommunene mener er skadelige for tusenvis av mennesker. Giske forutsetter at de automatene som Norsk Tipping skal plassere ut, er ”snille nok”. Det tror ikke de spilleavhengiges interesseorganisasjon. I kommunene er man tettere på spilleproblemene. En del kommunalpolitikere sier de ikke vil finne seg i at det blir tatt tak i problemene. De vil selv ha styringen på samme måte som de har det når det gjelder skjenkebevillinger.

Om lag 200 kommuner har sagt at de vil bestemme om automater skal utplasseres i deres kommune. I går avviste Stortingets familie- og kulturkomité et forslag fra Kr. F om at kommunene selv skal få retten til å si nei til utplassering av automater.

Saken er avgjort formelt, men ikke reelt.

Trond Giske har fått folkemeningen imot deg i denne saken. En undersøkelse som MMI har utført for Actis – rusfeltenes samarbeidsorganisasjon viser at 7 av 10 nordmenn vil ha et automatforbud. Anne Karin Kolstad, generalsekretær i Actis, sier til VG at folk ikke vil ha de nye automatene til Norsk Tipping og at det er på tide politikerne lytter til hva folk mener. I SV er hele 87 prosent for automatforbud.

Trond Giske ber folk vente med å gjøre seg opp en mening inntil man har sett de nye automatene.

Når motstanden mot automater er så sterk, har det betydning for hva slags automater som til slutt blir plassert ut. Giske har et behov for å plassere ut automater som er ”snille nok”. Etter alle rundene som er gått i denne saken, blir det ille om staten blir beskyld for å drive en virksomhet som tusenvis av mennesker tar skade av.

Giskes dilemma er at staten og de frivillige organisasjonen har regnet med milliardinntekter på spilleinntekter også i årene fremover. Blir automatene for snille, blir det for lite penger i kassen.

I juli trer forbudet mot spilleautomater i kraft. Det kommende året skal Norsk Tipping plassere ut 6000 automater. Ingen kan si noe sikkert om hvor mye de nye automatene vil spille inn. Frivillige organisasjoner har problemer med hva de skal budsjettere med.

Denne saken kan skaffe Trond Giske atskillig hodebry i tiden fremover. Det synes å være et sterkt folkelig engasjement mot automatene i en del kommuner. Kommunene får ikke si nei. Giske risikerer imidlertid at aksjonistgrupper begynner å oppfordre til boikott av de butikker og forsamlingslokaler hvor automatene blir plassert. Blir det automaturo rundt om i kommunene, vil det bli en politisk belastning for Ap.