Vallas LO-kultur

Hvis rapporten fra Arbeidstilsynet avkrefter det fryktbildet Fougner-utvalget har bidratt til å skape, kan Valla fyre av kanon mot utvalget og deler av LO-ledelsen, nå eller i bokform til høsten, skriver redaktør Magne Lerø.

Handel og kontor, der de fleste av LOs 250 ansatte er medlemmer, nekter å gi seg. Gerd-Liv Valla skal ikke få lese bakgrunnsmaterialet til rapporten som førte til at hun trakk seg. Om vi skal tro VG, er LO-ledelsen nå i ferd med å innse at man ikke kan vokte denne rapporten slik de i sin tid våket over de STASI-arkivene i Øst Tyskland. Gerd-Liv Valla vil få innsyn i dokumentene i Yssen-saken, men hun får ikke ta dem med seg. Det er kompromisset LO-ledelsen legger opp når LO-sekretariatet møtes mandag, melder VG.

Dette kompromisset blir avvist av Valla og hennes advokat Harald Stabell.

–        Vårt krav er dokumentinnsyn. Det betyr utlevering av dokumenter, utover det vil jeg ikke kommentere saken før LO har fattet sin beslutning, sier Stabell til NRK og VG.

Det er et rimelig krav Valla har fremsatt. Klubblederen i LO sier til Aftenposten at han frykter at mediene blir en arena for omkamp og at det blir en belastning for våre medlemmer.

– Vallas aktivitet i ettertid, er et eget argument mot at hun gis innsyn. Det vil gi medlemmene mine ytterligere belastninger, sier Kokkin.

Belastninger? Der er da ikke noe aspeløv Kokkin har som medlemmer. Hva er det de frykter Valla kan finne på fra sykesengen? Skal Valla la være å skrive bok av hensyn til at de ansatte i LO ikke tåler det?

I dag kl. 12 legger Arbeidstilsynet fram sin rapport om arbeidsforholdene i LO. Det er langt fra så ille som Fougnerutvalget mener. Det er ikke noen fryktkultur i LO, sies det. Det skal være mulig å tenke både fritt og høyt der. Men selvsagt er det rom for forbedringer i arbeidsmiljøet der som andre steder.

Hvis Arbeidstilsynets rapport er så pass lite kritisk som det lekkasjene tyder på, vil det svekke Fougnerutvalgets konklusjoner. Man endrer ikke kultur og stil i løpet av noen måneder. I verste fall kan Fougnerutvalget ha bommet på LO-kulturen og den rolle Gerd-Liv Valla har spilt. I beste fall har de gitt et korrekt øyeblikksbilde, men dette bildet er preget av en opphausset stemning som både medier og Vallas motstandere har bidratt til å skape.

En rimelig positiv rapport fra Arbeidstilsynet i dag, vil Gerd Liv Valla kunne innkassere som en seier for sitt syn. Det kan være hun benytter anledningen til å fyre av en kanonkule eller to mot Fougnerutvalget.

Hvis LO-sekretariatet ikke innfrir Vallas krav om dokumentinnsyn, kan hun går rettens vei for å få ut dokumentene. Denne saken er prinsipielt viktig. Det bør ikke være tillatt å lage skriftlige rapporter om andre menneskers personlighet og lederstil basert på anonyme intervjuer som den et gjelder ikke får innsyn i. Granskere må gjerne snakke med folk som vil være anonyme. På denne måten kan man danne seg et inntrykk. Men det som nedfelles skriftlig, må være tilgjengelig informasjon for alle parter.

Det er Fougnerutvalget og Roar Flaathen som har ansvaret for at man er kommet skjevt ut i ved å love de ansatte anonymitet. Utvalget vil ventelig mene at Valla ikke har et krav på å få dokumentene utlevert. Det er imidlertid LO som har avgjørelsesmyndigheten.

Harald Stabell argumenterer med at Valla ikke har fått anledning til å forsvare seg slik hun kunne gjort i en rettssak. Det kan så være. Men dette kan ikke være det avgjørende all den tid Valla selv har trukket seg fra stillingen. Det avgjørende er at det blir slått fast at den det gjelder har innsyn.