Regjeringen mangler autoritet

Selv om Jens Stoltenberg, Dag Terje Andersen og Odd Roger Enoksen har gjort det klart at Eivind Reiten blir ny styreleder i StatoilHydro, fortsetter de rødgrønne å forlange at han skal fjernes. Regjeringen mangler tydeligvis autoritet i eierskapspolitikken, skriver redaktør Magne Lerø

Mandag sa Jens Stoltenberg at det var inngått en avtale om at Eivind Reiten skulle bli styreleder i StatoilHydro. Dagen etter sa Dag Terje Andersen det samme. I går gjorde olje og energiminister Odd Roger Enoksen det klart at avtalen om at Eivind Reiten skal velges til ny styreleder for StatoilHydro i oktober, skal holdes.   

Tre statsråder må si det samme tre dager på rad. Men hjelper det?

–          Det er nok flere som vil ha et ord med i laget her, sier Per Østvold, som er sentralstyremedlem i SV og leder for Transportarbeiderforbundet til Dagens Næringsliv. 

I dag skriver Dagsavisen at regjeringen arbeider at Eivind Reiten ikke skal bli styreleder. De har snakket med fem fylkesledere som ikke har tillit til Reiten. De mener han ikke bør bli styreleder og noen vil også ha ham fjernet som sjef for Hydro.

Den ene som har gitt seg, er Sps leder Åslaug Haga. Tirsdag sa hun til NRK at det var naturlig at det ble en debatt om Reiten som styreleder. Det oppfattet noen som et klarsignal om at kjøret mot Reiten kunne fortsette. 

Nå vil ikke Haga si noe. Det skulle da bare mangle. Tre statsråder har sagt at det ikke er noe å diskutere, fordi det er inngått av avtale. At det er sprik i den rødgrønne leiren er tydelig. Haga er klok nok til å forstå at hun ikke kan legge seg ut med de tre statsrådene som primært har ansvar for dette.

Etter hvert forstår nok de rødgrønne aksjonistene at de risikerer kun å demonstrere politisk avmakt ved å forlange at Reiten ikke skal velges som styreleder i oktober. Og de demonstrer for all verden at regjeringen mangler autoritet i sin eierskapspolitikk i forhold til næringslivet.

Hverken Dag Terje Andersen, Jens Stoltenberg eller Odd Roger Enoksen orker mer av den typen råkjør som vi har sett de siste ukene. I næringslivskretser kalles Andersen en narr og det ristes oppgitt på holdet over det Reiten holder på med. Men ministre må man forholde seg til. 

Ellers er de verd å merke seg at VG fortsatt maler videre på ”Reiten som mulig lovbryter”. En klarer stadig å få noen jurister til å uttale seg på sviktende grunnlag.

Jurister uttaler seg vanligvis ut fra kjente fakta. Nå er de begynt å uttale seg på bakgrunn av avisartikler. I dag kan vi lese i VG om at dersom det Reiten sa til mediene tirsdag er å forstå ”på den måten”, så kan han ha brutt loven. Dette er juristrør og misbruk av juridiske kompetanse. Jurister bør ikke opptre som synsere basert på tolkninger av hva som blir skrevet i avisene. De bør holde kjeft til de kjenner de faktiske forholdene.

I mediene koker man av og til suppe på en spiker. Jurister bør vokte seg for å la juridiske makkverk inngå som ingredienser i denne sammenheng.