Forblindet Ditlev-Simonsen

Per Ditlev-Simonsen dro med seg hele ledelsen i Oslo Høyre inn i tåka. Erna Solberg viste klarsyn og gikk så langt hun kunne i å avsette Oslos ordfører, også for hennes egen skyld, skriver redaktør Magne Lerø.

Når en mann på 67 år som har levd i årtier av å nyte tillit og respekt, over natten nærmest blir gjort til en halvkriminell av enkelte, er det forståelig at man sliter med å forholde seg både til selvbilde, mediebilde og virkelighetsbildet. Per Ditlev-Simonsen har lovet å gi en fyllestgjørende forklaring til ledelsen i Oslo kommune i dag. Han kjemper nå en kamp for sin ære, men han kjemper med ryggen mot veggen, trengt inne i et hjørne. Det kan bli verre enn det nå er hvis han ikke selv skjærer igjennom i dag og trekker seg av hensyn til partiet.

Det virker imidlertid ikke som Ditlev-Simonsen så langt har sett alvoret i situasjonen. Ikke ledelsen i Oslo Høyre heller. Dette handler ikke om Ditlev-Simonsen og hans forhold til ligningsmyndighetene og om saken er foreldet. Det handler om tillit til politikere og om Høyres ledere er til å stole på når det gjelder å etterleve de lover som de selv gir. Hvis alle fakta legges på bordet, beløpet det er snakk om ikke er stort, at han gir en troverdig forklaring på hvorfor han ikke med en gang satte beløpet inn på en konto i Norge, gir beskjed om at han vil betale inn alt han har lurt unna, at kontoene i dag ikke eksisterer og han oppriktig ber om unnskyldning, kan det hende han kan gjenopprette så pass tillit at han ikke blir sparket som ordfører. Men vi tviler. På bemerkelsesverdig kort tid var Erna Solberg tydelig i sine uttalelser og konklusjoner. Hun ga Ditlev Simonsen beskjed om å betale tilbake de pengene han har lurt unna kemneren, selv om saken er foreldet. Det er den moralske siden av saken. Samtidig gjorde hun det klart at han burde trekke seg fra valgkampen, så lenge som saken ikke var løst.  

Å be en ordfører trekke seg fra en valgkamp, er ikke langt fra å be å be ham trekke seg fra vervet. Erna Solberg innser at denne saken har svekket Høyre og at den kan ødelegge partiets valgkamp. Hun legger opp at Ditlev Simonsen må ofres for at Høyre skal komme på sporet igjen i valgkampen. De fleste fylkeslederne er enige med henne, melder NRK.

Et dårlig valg for Høyre vil starte diskusjonen om Solberg er den rette til å lede partiet videre. Det er derfor i hennes egen interesse at Ditlev- Simonsen trer ut av politikken. Når hun så raskt og besluttsomt blander seg inn i det som ledelsen i Oslo Høyre har ansvar for, forteller det hvor alvorlig hun ser på saken. Denne saken viser at Solberg har både dømmekraft, mot og handlekraft.  Det er i forhold til de politisk realiteter Ditlev Simonsen er forblindet. – At jeg skulle få noe yrkesforbund nekter jeg å tro, sa han lørdag til NRK som en kommentar til Solbergs utspill.  

Lederen i Oslo Høyre, Michael Tetzschner sa lørdag at han ikke vil be ordføreren om å holde seg unna valgkampen.

–          Det er fordi det ikke er praktisk å dele medlemsmassen inn in A- og B- medlemmer. Han er ikke straffedømt, sier Tetzschner til Dagens Næringsliv og minner om at Erna Solberg ikke har noen autoritet over Oslo Høyre i denne saken.

Det er formalisme Tetzschner her driver. I forhold til de politiske realiteter uttaler han seg fra en posisjon i tåka.  

Inge Lønning forsøker å glatte over den uenigheten som er skapt i Høyre. I dag må det ryddes opp på kammerset i Høyre. Det beste for Høyre er om Per-Ditlev Simonsen innse at han bør trekke seg for partiets skyld. Det er mer ærerikt å ta konsekvensen av hensyn til partiet enn å kjempe for sin rett og sitt syn, for så å tape til slutt likevel. Det er bedre å gå selv enn å bli båret ut.