Giv akt for Diesen

Forsvarssjefen vil kutte hundrevis av arbeidsplasser i distriktene og ha politikerne til å innrømme av det en saftig feilinvestering å bygge nye MTB-er. Han sørger både for hakeslepp, bakoversveis og hoderysting blant politikere, skriver redaktør Magne Lerø.   

I dag klokken 10 ber forsvarssjef Sverre Diesen alle landets politikere stille seg i giv akt – da legger han fram Forsvarsstudie 07, som er forsvarssjefens militærfaglige råd til forsvarsministeren om veien videre i neste langtidsperiode. Diesen legger ikke fingere imellom. Da Diesen første gang sa rett ut at vi sakte, men sikkert må bygge ned Forsvaret dersom ikke bevilgningene ble økt, fikk man hakeslepp i landets forsvarspolitiske miljø. Slik måtte ikke en forsvarssjef snakke, var det flere som sa. Men det er det Diesen faktisk mener. Landets militære ledelse skriver rett ut i sin studie at Forsvaret må trappes ned dersom bevilgningen skal ligge på dagens nivå. Han lister endatil opp nedtrappingsplanene: Først en del av Heimevernet, så Luftforsvaret, så Garden, så resten av Heimevernet osv. Han lister opp 12 militærbaser som må legges ned, og gjør det tindrende klart at er det noe han ikke vil ha, så er det de nye MTB-ene som Stortinget har prakket på forsvaret. Det var sørlandspolitikere og LO, delvis i allianse med NHO, syntes ”MTB er var fint å ha”. Forsvarssjefen frarådet å bruke fem milliarder på dette.Flerre lokalsamfunn er særdeles avhengig av militærbasen i sin nærhet. Sverre Disen har invitert Stortinget til et distriktspolitisk slag der det vil bli brukt tungt skyts fra Distrikts-Norge. Høyre er et forsvarsvennlig parti. Jan Petersen sier til NRK i dag at Sverre Diesens forslag til kostnadskutt er for drastiske. Han vil ikke svekke forsvarsevnen og gjør det klart at Høyre vil øke bevilgningene. Det vil ikke SV. De rødgrønne vanligvis imot å legge ned hundrevis av arbeidsplasser i distriktene. Vi har Opplysningen 1881 og Union friskt i minne. Men nå har pipen en annen lyd, i alle fall fra deler av det rødgrønne miljøet. Bjørn Jacobsen, SVs forsvarspolitiske talsmann, mener Forsvarsstudie 07 er et godt grunnlag for å ta debatten om hva slags forsvar vi skal ha. Han understreker at Forsvaret må tilpasse seg den nye sikkerhetspolitiske virkelighet og at vi ikke ha et forsvar som er større enn de vi har penger til. Det må bety at i alle fall SV er klar for å avvikle hundrevis av arbeidsplasser i distriktene. Det som ser ut til å plage Sverre Diesen mest er de nye MTB-ene. Han vil ikke bruke 250 millioner kroner i året på disse. De er ikke verd det. Han mener politikerne får innrømme at dette var en feilinvestering. Sverre Diesen er ikke lett å skubbe seg på. Han er tungt væpnet med argumenter og ser ut til å ha bestemt seg for at politikerne ikke skal få slippe unna. De skal velge. Det er selvsagt politikerne som bestemmer. Men Diesen vil ikke finne seg i at budsjetter og aktivitetsplan ikke henger sammen. Det aner oss at han vil opptre med større tydelighet enn det regjeringen liker. Politikerne vil helst ta et år av gangen og håpe ting ordner seg. Det er det motsatt Diesen inviterer til.Diesen har rett. Hans oppgave er å lage så mye effektivt forsvar han kan for de bevilgninger han får. Vi skal ikke overlate til Forsvaret å drive distriktspolitikk eller sørge for oppdrag til norsk industri.