Helseaktører mot konkurs

Nå gjelder det at de private helseinstitusjonene har mot i brystet og vett i pannen. Gjør som Haraldsplass: Enten blar Sylvia Brustad opp 22 millioner før jul eller så nedlegges driften. De må være urokkelige på at staten skal dekke hver krone til drift og husleie, skriver redaktør Magne Lerø.

Flere private sykehus og helseinstitusjoner kan komme til å måtte slå seg konkurs i den nærmeste fremtid som følge av de store merutgiftene som følger av de nye reglene for pensjonsberegning. Nationen skrev lørdag at Jæren distriktspsykiatriske senter ville få en baksmell, på 4,5 millioner kroner. Kassen er tom. Søndag kunne administrerende direktør Eivind Hansen ved Haraldsplass i Bergen, fortelle til NRK at sykehuset mangler 22 millioner til dekning av pensjonsforpliktelser. Situasjonen er like ille for Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet. Samlet sett innebærer de nye pensjonsreglene at landets sykehus har en underdekning på 3,2 milliarder i år og 2,2 milliarder neste år.

De offentlige sykehusene drives videre som om ingen ting er hendt. Her er underfinansiering reglen for tiden. Så langt har ikke helseminister Sylvia Brustad lovet noe mer at hun skal ”se opp saken” for de frivillige. Private sykehus organisert som aksjeselskaper eller stiftelser, kan ikke som de offentlige la være å foreta seg noe. De plikter å sørge for at de har midler til å innfri forpliktelsene.

I Stortinget for to uker siden i forrige uke sa Brustad at hun ikke kunne love en løsning i 2007. Det nekter Haraldsplass å akseptere. De har nå gitt beskjed om at de 10. desember i år kommer til å si opp avtalen med Helse Vest. Dermed mister 120 000 bergenser sitt lokalsykehus. Selvsagt finner Helse Vest er løsning.

De private sykehusene er nå kommet til et punkt der det ikke kan aksepteres en underfinansiering lenger. Her viser Haraldsplass vei ved å sette foten ned. Nå må Sylvia Brustad foreta seg noe. Enten må hun legger noen millioner på bordet eller så må hun gå i forhandlinger med de private sykehusene om å overta driften.

I Bergen betyr det at Helse Vest i så fall må leie bygningene for å drive sykehus der. Det vil gi den diakonale stiftelse store driftsinntekter som de kan bruke til diakonalt arbeid.

Det dummeste frivillige organisasjonene gjør, er å være så opptatt av å drive med det de i dag holder på med at de pløyer hver eneste krone de rår over inn i driften. Ordinær sykehusdrift er statens ansvar. De skal dekke alle kostnader til drift og lokaler. Her må de ikke fire en tomme. De har gode forhandlingskort i forhold til det offentlige. Men de kan måtte akseptere at det offentlige sier at de vil overta driften selv. Da blir de sittende igjen som huseiere. Det kan gi store årlige inntekter – og danne basis for å ta fatt på nye utfordringer.