Norske Skog for felling

Det kan stå om de rødgrønnes troverdighet dersom de blir sittende passive, kun pratende, og se på at 800 industriarbeidsplasser og store deler av en skogbruksnæring blir lagt ned. Men den tid er over da staten kunne trylle fram billig energi til bedrifter man syntes var viktige, skriver redaktør Magne Lerø.

I det ene øyeblikket forteller NRK Dagsnytt at næringslivet ønsker seg 130 000 nye arbeidstakere. Administrerende direktør i Mesta, Kyrre Olav Johansen, sier at han er klar for å ansette 40–50 nye ledere og 3–400 flere fagarbeidere, og at dette vil bety to milliarder i økt omsetning. Men han sliter med å få tak i folk.

I det neste øyeblikket opplyser NRK at Norske Skog kan komme til å stanse papirmaskinene i Skogn og Follum i 2010. Det betyr at over 800 ansatte mister jobben.

Det er selvsagt ikke så enkelt som å si at de da kan begynne i Mesta eller melde seg til tjeneste hos en av de andre bedriftene som skriker etter folk. I avisene i dag kan vi lese om ansatte som mottar meldingen om nedleggelse med sjokk og vantro. Det er alltid dramatisk for den det gjelder å få beskjed om at ens arbeidsplass høyst sannsynlig forsvinner. Å få vite at det vil skje om over to år, er dog ikke så dramatisk. Og de ansatte i Norske Skog vil bli beroliget om de tar en telefon til en av de nær innpå 400 ansatte ved Union i Skien som ble lagt ned for to år siden. Det er bare en håndfull av de ansatte i Union som ikke har fått seg en ny jobb. Arbeidsmarkedet er ikke det samme i Levanger og Hønefoss, men det er nok godt håp for at de fleste av dem vil få seg nytt arbeid.

De en nedleggelse av Follum og Skogn blir mest dramatisk for, er skogbruket. De gikk i rett i sjokk i går. Styreleder i Norges Skogeierforbund, Helge Evju, sier til Nationen i dag at en avvikling ai Skogn og Follum vil være det mest dramatisk og katastrofale som har skjedd for skogbruket i manns minne. Det tror vi så gjerne.

En ulykke kan neppe varsles for tidlig. Når Norske Skog rykker ut med en slik melding mer enn to år før det eventuelt skal skje, er det for å få regjeringen på banen. De vil ha et nytt industrikraftregime på plass. Det er ikke regjeringen imot å sikre industrien billig kraft. Det står i alle fall i Soria Moria- erklæringen. Utenforlandet Norge må imidlertid forholde seg til EUs konkurranseregler. ESA-president Per Sanderud har gitt olje-og energiminister, Aslaug Haga, klar beskjed om at de vil sette foten ned for en norsk særordning med subsidiert kraft til industrien.

Vi har ikke sett noe til det nye kraftregimet de rødgrønne snakket om før valget. De skulle jo også skaffe seg verktøy som kunne hindre at bedrifter som Union ble lagt ned. Det har vi heller ikke sett mye til.

Fagforeningsrepresentant Stein-Roar Eriksen sier til Dagens Næringsliv at de Follum-ansatte må fortsette kampen for arbeidsplassene sine, og direktør Wenche Ravlo ved fabrikken sier det er rammebetingelsene som kan redde Follum. Nå vil hun ha Jens Stoltenberg på banen. Det tar nok tid før det koker så pass at Stoltenberg må rykke ut.

Næringsminister Dag Terje Andersen har fått en kinkig sak i fanget. For enkelte vil dette stå om de rødgrønnes troverdighet dersom de blir sittende passive, kun pratende, å se på at 800 industriarbeidsplasser og store deler av en næring bli lagt ned.

Det kan virke som om Norske Skog har begitt seg ut i et spill om hvem som skal bli sittende med ansvaret for avviklingen av 800 arbeidsplasser og en dramatisk reduksjon av aktiviteten i skogbruket. Får Norske Skog billig kraft etter 2010 sier ledelsen i Norske Skog at det er grunnlag for videre drift. Garantere det, kan de ikke. De er prisgitt markedsutviklingen på avispapir.

Nå viser det seg imidlertid at Norske Skog har avtaler som sikrer dem billig kraft til 2020. De vurderer å selge denne kraften til andre. Det kan være mer lønnsomt enn å bruke kraften til å produsere avispapir i Norge.

Dette skaper et inntrykk av at Norske Skog dobbeltkommuniserer. Vil de ha rimelig kraft eller vil de selge den kraften de rår over fram til 2020?

Norsk Skogs opptreden illustrerer det som er poenget med EUs konkurranseregime. Når staten går ut og subsidierer kraft til noen utvalgte produsenter, er dette konkurransevridende.

Selskaper skal kunne sikre seg billig kraft som man kan tjene på å selge videre til andre.