Knockout på Hagen

Stein Erik Hagen er som en lettvekter som spretter rundt i ringen, redd for å bli rammet av enda en fulltreffer fra tungvekteren Stoltenberg. Hagen har noen poeng i sin kritikk, men med sin sutring og tankeløshet står han selv i veien for å nå fram med sine anliggender, skriver redaktør Magne Lerø.

Jens Stoltenberg virket temmelig hissig på grøten da han i går støtte på Stein Erik Hagen på NHOs årskonferanse. Bakgrunnen var at Stein Erik Hagen i et intervju med Dagens Næringsliv rakket ned på den rødgrønne regjeringen, påsto at vi nærmest har Øst-Europeiske tilstander, klaget på for sterk beskatning og ga uttrykk for at de rødgrønne skjønnmaler situasjonen i Norge i forhold til de forhold som bidrar til vekst og verdiskapning.

Sist lørdag hengte Olav Thon seg på. Også han fremførte sin klagesang over for sterk statsstyring og for sterk beskatning av kapital.

Jens Stoltenberg har verket etter å få møtt Stein Erik Hagen til debatt. Men Hagen har svart at han ikke har tid. Mange viktige ting på gang, må vite. Det er ikke mange her i landet som har en så tett syvende sans at det ikke kan lures inn et kvarter med statsministeren foran åpen mikrofon.

Det er selvsagt ikke mangel på tid som er grunnen. Stein Erik Hagen vet at han ikke har noe å stille opp med i møte Jens Stoltenberg. Duellen i går viste da også at dette ble en kamp mellom en tungvekter og en lettvekter.

Stein Erik Hagen sier sjelden nei til et intervju. Han sa ja til TV2 og NRK til et intervju om skolepolitikk. Da TV-lysene var tent, dukket Jens Stoltenberg opp ved siden av, like overraskende for Hagen som for TV2 reporteren den gang Bård Tufte Johansen dukket i sitt kyllingkostyme på direktesendt TV utenfor sykehuset der Thorbjørn Jagland var innlagt.

Der sto Stein Erik Hagen og Jens Stoltenberg, side ved side. Det var bare å kjøre debatt.

– Jeg har sjelden lest et intervju der det står så mye rart, sa Stoltenberg. Det er sterkt av en statsminister å si det så pass direkte.

Man må ikke være rødgrønn for å mene at det var en særdeles tynn suppe som ble servert over seks sider i Dagens Næringsliv. Hagen forsvarte seg med at det var litt tabloid, spissformulert og humoristisk ment. Stoltenberg repliserte med å si at det i så fall var en humor veldig få forstår.

Hagen hadde så lite å fare med at Jens Stoltenberg sier til Dagens Næringsliv at han oppfatter det slik at Hagen går tilbake på det han har sagt om Norge i forhold til Øst-Europa, påstanden om at det blir verre tilstander i Norge og at han er en svak leder.

– Det viktigste å merke seg er at han står fast på en kritikk av grunnleggende verdier som det norske samfunnet bygger på, fellesskap og rettferdighet, sier Stoltenberg.

Stein Erik Hagens politiske oppfatning synes å ligge et sted mellom Høyre og Frp. Alle trodde han meldte overgang til Frp da han ga partiet et par millioner med den begrunnelse de holder fast på at de vil fjerne formuesskatten. Hagen sa rett ut at de Frp fikk støtten fordi han og hans familie ville ha så store fordeler av at formuesskatten ble fjernet. Siden har han gjort det klart at han stemmer Høyre.

Men når det gjelder å fremføre politiske budskap, er Hagen like upresis som han ofte er uansett hva det er han uttaler seg om. Hagen kan innta en rekke standpunkter som andre ikke synes henger på greip. Selv påstår han at de gjør det.

Det som kjennetegner Hagen er at han også trekker seg selv inn i de emnene han kommenter. Han elsker å la det handle om han selv, ikke politikk og næringsliv isolert sett. De samme gjør han i Dagens Næringsliv i dag også

– Jeg er ikke bekymret på egne vegne, minne lommer er fulle nok.

Dermed fikk han sagt det.

Med en formue på 20-30 milliarder har Stein Erik Hagen skaffet seg lett tilgang til offentligheten. Dette er av interesse å vite hva landets rikeste mann mener. De holdningen han står for, de meningen han har, fremføres imidlertid langt bedre enn andre.

Hagen burde gjort som en del andre næringslivsstrateger, for eksempel Kjell Inge Røkke, Jens P. Heyerdahl, John Fredriksen, Fred Olsen, Johan H Andresen som ikke ivrer etter å ta ordet i den offentlige debatten. Skal han uttale seg, bør han underbygge sitt syn bedre.

Stein Erik Hagen blir et lett offer for Jens Stoltenberg. Hagen har en del poenger det er verdt å lytte til, men samlet sett fremstå han som en lettvekter i debatten om hva som skal til for å fremme verdiskaping og vekst. I praksis kan han det. Det er imponerende hva han har fått til. Hagen er ingen pappagutt som har fått noe på sølvfat. Han er en kremmer av førsteklasse og vet bedre enn de fleste om hva det gjelder om når en skal skape verdier. Paradokset er at Hagen har klart det i et land med formuesskatt, høy bedriftsbeskatning, for lite forskning, dårlige Pisa- resultater, mye byråkrati, unge som ikke har nok vilje, voksen som er for slappe…. i det hel tatt, det er mye, mye å sette fingeren på. Men det renner til stadighet nye millioner inn på Stein Erik Hagens og andre pengesterkes konti.