Spark de dårlige

Oslobyråd Sylvia Listhaug (Frp) vil sparke lærere som er for dårlige. Hva med å fjerne leger, journalister, prester, saksbehandlere og ikke minst politikere som ikke er bra nok i samme slengen? Her skal det ryddes etter Frp-metoden, skriver redaktør Magne Lerø.

Byråd
i Oslo Sylvia Listhaug (Frp) har en av de tyngste byrådspostene, hun holder
styr på velferd og sosiale tjenester. Det fikser hun langt bedre ifølge henne
selv enn å lære 6-åringer å lese og skrive.


Jeg kunne gjort den akkurat den samme jobben i klasserommet uten
lærerutdannelsen. Det var nærmest fire totalt bortkastete år, og jeg turde ikke
ta på meg ansvaret for å lære små barn å lese og skrive, sier Listhaug til
Dagbladet.

Her
kommer politikeren som virkelig tar ansvar, liksom. Ellers syntes hun det var
kjedelig på lærerutdanningen, for mye pugging og oppgulping av stoff, en leste
om store tenkere som ikke hadde noe med skolehverdagen å gjøre, og da hun ble
satt til å undervise i kunst- og håndverk, måtte hun dra i panikk hjem til
mamma kvelden før for å lære å strikke, og en gang måtte hun ta en vikartime i
fransk uten å kunne fransk.

Skrekk
og gru.


I dag utdanner vi allmennlærere som ikke kan fagene de underviser i. Vi må få
slutt på at disse lærerne har blankofullmakt til å ødelegge folks fremtid, slik
de har det i dag, sier hun.

Hun
vil kreve at alle skal intervjues før de får begynne på lærerutdanning, og
mener en må ha karakteren fire i snitt for å kunne søke.


Det må bli mye lettere å sparke lærere. I dag er skolen en vernet bedrift. Jeg
kan ikke huske at noen av de lærerne jeg syns var dårlige, fikk sparken, sier
Listhaug, som vil at rektor og elever sammen skal kunne gi lærere økt lønn.

Listhaug
har ett og annet poeng, men det drukner helt i Frp-populisme sauset sammen med
egne navlebeskuende erfaringer.

Vil
hun ha et tillegg i Arbeidsmiljøloven som unntar lærere for stillingsvernet? Er
det meningen at elever skal kunne gå sammen om å mene at en lærer er for dårlig
og at dette skal defineres som «saklig grunn» for oppsigelse? Eller vil hun
strø om seg med fallskjermer på en eller to årslønner til lærere som elever og
rektor mener ikke gjør jobben godt nok?

Vi
har sant å si møtt representanter fra mange yrkesgrupper vi ikke synes holder
mål, og har undret oss over at de kan være journalist, lege, prest,
saksbehandler, politikere eller hva de nå er. Det finnes gode og dårlige
yrkesutøver i alle yrkesgrupper. Vi kan ikke se at det er godtgjort at skolen
er blitt et oppsamlingssted for de dårligste blant oss. Listhaugs
karakteristikker minner i for stor grad om et ekko av den samtalen som foregår
blant elever i nær sagt alle friminutter. Det er ganske vanlig at grupper av
elever klager på en lærer.

Vi
tror ikke skolen i større grad enn andre arbeidsplasser preges av yrkesutøvere
som ikke holde mål. Ganske enkelt fordi det er usedvanlig krevende å bli utsatt
for så mye kritikk, press og misnøye som dårlige lærere opplever. Mange gjør
som Listhaug, finner seg noe annet å gjøre.

Listhaugs
utspill er et bomskudd i forhold til bestrebelsene på å gjøre skolen bedre. Den
form for nedrakking som hun bedriver, fører til at færre ønsker å gå inn i
skolen. Hvem vil ha en jobb der elever skal være med å avgjøre hva slags lønn
en skal ha eller kunne forlange at man får sparken?

Den
tankeløsheten Listhaug slår om seg med, håper vi i alle fall ikke preger norsk
klasserom.

Det
kan godt være det er riktig å øke kravet for å begynne på lærerutdanningen. Det
kan godt være man skal få på plass en utsilingsmekanisme som gjør at man tidlig
kan få hentet ut de som er uskikket. Det er nok fornuftig å legge opp til mer
spesialisering og praksis i lærerutdanningen. Men problemet i norsk skole er
ikke lærerne. Regjeringen vil gi lærere et kompetanseløft. Bra. Jens
Stoltenberg vil vurdere å styrke klassen. Bra. En får en bedre skole dersom antallet
elever i en klasse reduseres og lærebøker blir oppdatert på nett eller papir.

Det
gir også bedre læring om disiplin innskjerpes og det fokuseres mer på at
elevene skal lære.

Så får vi være glad for at slike som Listhaug, som ikke kan
lære en seksåring å lese og skrive, holder seg unna skolen og holder på med det
de mener de er god på.