Valla-psykiaterne til veggs

Det er nummeret før det settes i gang en folkeaksjon blant jurister, psykiatere og etikere for å tvinge LO til å la Gerd-Liv Valla få en kopi av den rapporten psykiaterne har laget om henne. Nå må Roar Flåthen ta til vettet, skriver redaktør Magne Lerø.

Nå ser det ut til at man i fagmiljøer rundt om har fått
summet seg og hørt hva Gerd-Liv Valla har på hjertet. Det må være mulig å legge
konflikten mellom Valla og Ingunn Yssen til side og diskutere om den måten
Fougner-utvalget løste sitt mandat på, var forsvarlig. Nå har psykiaterne Odd
H. Hellesøy og Lars Weisæth kommet i fokus. De får kritikk både fra
Legeforeningens etiske råd og Norsk Psykologforening.

Lederen i Norsk Psykiatrisk Forening, Jan Olav Johannessen, sa
mandag til Klassekampen at granskingen av Gerd-Liv Valla hadde foregått på en
uetisk måte. President i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, sier det
er et grunnleggende premiss for opptreden som sakkyndige at man ikke blir et
redskap for den ene part og at full åpenhet blir praktisert. Psykiateren
Torgeir Husby, som har lest rapporten, mener den er et dårlig håndverk. Han
hevder de to har kommet med alvorlige personkarakteristikker som det ikke er
empirisk belegg for. Han mener psykiaterne har latt seg misbruke, og at det er
avgjørende at Valla får lest rapporten.

Det har LO nektet, med henvisning til at ansatte har snakket med
psykiaterne under løfte om taushet. Gerd-Liv Valla har tidligere sagt at hun
vurderer å stevne LO for retten for å få utlevert rapporten.. Det er hun
forståelig nok lite lysten på.

Valla
sier til VG i dag at hun nå vurderer å bringe saken inn for Helsetilsynet og de
etiske råd for psykiater og psykologer. Hun vet at hun vil få det svaret hun
ønsker seg fra psykologene og psykiaterne. Om Helsetilsynet vil ta saken, er et
åpent spørsmål.

I
programmet Brennpunkt i forrige uke ble psykiater Odd Hellesøy tatt nærmere i
øyesyn. To ganger tidligere har han hevdet det har skjedd mobbing i
arbeidslivet, uten at han har fått medhold. Jan Fougner visste nok hvem han
hentet inn – og ante nok i hvilken retning dette ville gå. Da man også satt opp
en anonym varslertelefon i den situasjonen man var i, var dette noe mer enn et
nøytralt verktøy. Det fortalte at det i LO foregikk ting som var så alvorlige
at man ikke turde snakke om det.

Gerd-Liv Valla fyller 60 år denne uken. Vi kan gjerne lage fest
for henne som vi pleier gjøre for LO-ledere som fyller runde år, sa man i LO.
Det ville blitt en farse. Skulle hele sekretariatet møte opp for å hylle henne?
Valla har klokelig valgt å rømme landet. Hun vil selvsagt ikke vært med i et
LO-regissert skuespill. Sårene er ikke grodd. Vallas fot er heller ikke bra.
Den har godt av en tid i sørlige strøk. Valla sier hun skal feire 60-årsdagen i
juni. Og da skal foten være såpass bra at hun kan danse og kose seg, sier hun

Innen
den tid kan det være at hun også har fått lest psykiaterrapporten. Hun faller
neppe av stolen av å lese den.

Det
blir mer og mer påfallende at LO fortsatt holder psykiatrirapporten låst ned i
en safe. Holder det ikke snart med oppfordringer om å la
Valla få lese det som er skrevet om henne? Må det en
underskriftsaksjon til med opprop i avisene før Roar Flåthen tar til fornuft?

En
av dem som så Brennpunkt-programmet var Jørn Bue Olsen, som er rådgiver innen
etikk og ledelse. Han skriver i en artikkel som kommer i Ukeavisen Ledelse
førstkommende fredag at de to psykiaterne ikke hadde grunnlag for å dømme
Gerd-Liv Valla som menneske slik de gjorde.


Det er et karakterdrap på linje med justismord. Og jeg må føye til: Et gufs fra
fortidens psykiatri, skriver Olsen. (Les utdrag av artikkelen her)


ting er så galt at det ikke er godt for noe. Det blir nå tydeligere for de
fleste at Fougnerutvalget fremstår som et eksempel på hvordan konflikter mellom
ledere på topplan ikke skal løses. De har brutt allmenne rettssikkerhetsregler
og er blitt brukt i et maktspill. Man kan og skal ikke bruke psykiatrien og jussen
slik de her ble gjort for å få fjernet en toppsjef.

LO burde ha fjernet Valla slik andre må gjøre det, ved å
gjøre det klart at man ikke har tillit til vedkommende. Så får det bli bråk
internt og eksternt fordi man ikke er enige. Det ble da særdeles mye bråk av å
bruke Fougner-metoden – og ennå er det ikke slutt. Og LO som er imot
fallskjermer til sjefer som får sparken. Her har de brukt nærmere ti millioner
på en gransking, og Gerd-Liv Valla fortsetter med samme lønn som før.