Ballo-revolusjonen

LO kan komme til å føre Ap inn på en blindvei når det gjelder å løse de utfordringer sykehussektoren står overfor. Hverken pasienter eller ansatte er tjent med at dagens sykehusstruktur gjøres verneverdig, skriver redaktør Magne Lerø.

LO er ikke fornøyd med tingenes tilstand innen sykehussektoren. Ap har nå
sagt ja til et nærmere samarbeid med LO for å forbedre sykehuspolitikken. LO
ser ut til å være mest opptatt av å beholde dagens lokalsykehus som de er. I
Soria Moria-erklæringen står det at ingen lokalsykehus skal legges ned. Det
samme sa helseminister Sylvia Brustad for få dager siden. – Men, legger hun
til, det kan bli aktuelt med visse funksjonsendringer.
Det skal ofte ikke mer til før rabalderet er løs. LO, ansatte og
lokalbefolkningen ønsker flest mulige sykehus rundt omkring som har
akuttberedskap. Det er svindyrt.

Det arbeidet LO og Ap setter i gang, vil det sannsynligvis komme fint lite
ut av. Ganske enkelt fordi de ikke griper fatt i det som er problemet. Det
formulerer helseøkonom ved BI, Jan Grund, i Dagbladet i dag.

Han peker på at det er en ubalanse mellom forventninger og økonomiske
rammer. Medisinsk utvikling åpner for flere muligheter, og dermed økte
kostnader. Leger og sykepleiere vil ha frihet. Lokalpolitikere kjemper for sitt
sykehus.

– Rikspolitikerne tenker på neste valg og klarer ikke holde fingrene fra
fatet når noe nytt dukker opp, sier Grund.

Alternativet til å prioritere, det betyr å sette ord på hva sykehusene skal
gjøre minst av, er å fortsette med milliardunderskuddene som da må finansieres
ved økte skatter eller egenandeler. Eller så må man skjære igjennom og bestemme
seg for en mer effektiv struktur. De kan ikke løpe fortere enn de gjør i
helsevesenet for tiden.

SVs helsepolitiske talsmann Olav Gunnar Ballo mener tiden er
inne for å lage bråk. For et par uker siden uttalte han til Dagens Næringsliv
at det er nødvendig å legge ned flere lokalsykehus. Han vil at
sykehustjenestene skal sentraliseres mer. Han advarer mot at de rødgrønne går
til valg på at lokalsykehusene skal beholdes som i dag.

Norge har i dag omkring 75 sykehus og flertallet av disse er
lokalsykehus. Hvor mange Ballo vil legge ned, sier han ikke noe om. Men han
gjør det klart at det er Stortinget som må manne seg opp til å vedta
sykehusstrukturen i landet. Å foreslå nedleggelser av sykehus er nærmest som å
banne i kirken både i SV og Sp.

– Det kan ikke være slik at man som helsepolitiker i SV bare
skal snakke folk etter kjeften. Det må være mulig å påpeke at helsetjenestene
er ekstremt kostnadskrevende og ikke rasjonelt begrunnet, sier Ballo.

Ballo har også tatt til orde for en total omlegging av sykehusfinansieringen.
Han tror ikke på dagens kombinasjon av rammefinansiering og innsatsstyrt
finansiering. Også her tar han til orde for mer sentral styring. Ballo er en
modig mann. Så langt har han fått tommelen ned fra de rødgrønne for sine ideer,
men Dagfinn Høybråten (KrF) synes det er verdt å ta debatten om en ny
finansieringsordning.

Før var sykehusene styrt av fylkeskommunen. Nå har fire helseforetak
ansvaret. Da de rødgrønne kom til makten, ble det gjort et poeng av at de
skulle sette inn folk med bedre politisk gangsyn i styrene. Det har ikke
hjulpet mye. Uroen og underskuddene i sykehusvesenet er like store som
tidligere.

LO kan fort lede Ap inn på en blindvei. Jens Stoltenberg bør nok heller
lytte til Ballo og Grund.

Strategi er å foreta smertefull valg. LO ser ut til å være opptatt av at man
ikke skal gå inn i det smertefulle, bare kreve mer penger til det som er.

De ansatte ved landets sykehus fortjener økt oppmerksomhet.
Det kan engasjementet fra Ap og LO bidra til. Arbeidspresset på norske sykehus
er for stort. Sitronen kan ikke presses mer. For at ansatte skal få mer
levelige forhold, kan nettopp endringer i lokalsykehusstrukturen være veien å
gå. Også for pasienter som forventer topp medisinsk behandling. Det kan vi ikke
gi i hver krok av landet. Så mye oljepenger har vi ikke.

 

.