Tredobbel hodepine for Jens

Det ligger an til at 2008 blir året da de rødgrønne kan få store, skuffede velgergrupper mot seg. De må streve hardt for å komme helskinnet igjennom striden om AFP, lokalsykehus og stadig dårligere kommuneøkonomi, skriver redaktør Magne Lerø.

I LO sliper de nå våpnene før vårens lønnsforhandlinger. Når
det gjelder AFP, har LO valgt en usedvanlig uforsonlig «tøff i trynet»-strategi.
AFP skal være som i dag. De vil ikke ha noe av at AFP i praksis skal svekkes
som følge av den arbeidslinjen regjeringen snakker om. Jens Stoltenberg og
Bjarne Haakon Hansen får bøye kne, som de gjorde i sykelønnsstriden. Nå skal
Roar Flåthen vise at det ikke bare er Gerd-Liv Valla som kan. Han kan også få
regjeringen til å snu.

Det
blir sentrale forhandlinger i år.


Hvis vi ikke lykkes, kan det bli storstreik, sier Flåthen til NTB.
Dette er sabelrasling etter godt gammelt mønster.

Finn
Bergesen jr., sjef i NHO, slår fast at dagens AFP-ordning gjør det mer lønnsomt
å pensjonere seg som 62-åring enn å arbeide fram til pensjonsalder. Og han gjør
oppmerksom på at AFP handler om politikk. I år ser det ikke ut til at blir NHO
som blir hovedmotstander. Det blir LO mot regjeringen.

Dersom
regjeringen kryper til korset, er basisen for det pensjonsforliket som
Stortinget har vedtatt, borte. Da vil Stoltenberg få høre fra de borgerlige at
han er i lomma på LO. Stoltenberg vil nok helst si klart ifra at det Stortinget
har vedtatt, får LO forholde seg til. Men han kvier seg nok som en hund for å
ta en ny åpen kamp med LO. Derfor blir det jobbet febrilsk for å finne et
kompromiss som LO kan godta og som ikke river bort grunnen under
pensjonsforliket.

Fra
kommunene rundt om kommer det meldinger om at det blir kutt både innen omsorg
og undervisning dette året. Kommunene fikk utvilsomt mer å rutte med etter at
de rødgrønne kom til makten. Nå spiser økt rente og økte lønns- og
pensjonskostnader opp de økte bevilgningene. Og det ligger an til å bli et dyrt
lønnsoppgjør i år. Helt sikkert dyrere enn det de vedtatte budsjettene
forutsetter.

Dagfinn
Høybråten, leder for KrF, har fått inn rapporter fra 400 lokalpolitiker som
forteller at ni av ti kommuner må kutte i budsjettene i år


Det er manglende samsvar mellom det regjeringen forteller velgerne om alle
milliardene den har skaffet til veie, og den virkelighet som nå oppleves i
kommunene, sier Høybråten til Aftenposten.

Klassekampen
skrev lørdag at sykehusaksjonister truer med å gå til valgkamp for å kaste den
rødgrønne regjeringen dersom løftet om å forsvare lokalsykehusene blir brutt. Olav
Gunnar Ballo (SV) mener det er nødvendig å rydde opp i lokalsykehusstrukturen
for å få kontroll med kostnadene i helsesektoren. Det er jevngodt med å banne i
kirken. Ingen våger å ta opp hansken han har kastet. Helseminister Sylvia
Brustad uttaler seg om lokalsykehus hele tiden, men ingen forstår hva hun
egentlig mener.

Sykehusaksjonistene
landet rundt har laget et nettverk som er klar til å rykke ut. Asgeir Drugli
ved sykehusaksjonen Notodden mener Brustad skyver ansvaret for
sykehusproblemene over på helseforetakene og lokalsykehusene, og at sykehusene
blir pålagt helt urimelige innsparinger.

Saken
har utvilsomt en enorm politisk sprengkraft.

Vi
fikk et varsel om at situasjonen tilspisser seg da styret for Blefjell sykehus
nylig vedtok et budsjett der de trosset innsparingskravene fra Helse Sør-Øst.

Det
meldes også om økende uro blant leger ved de store sykehusene. De mener
tilbudet til pasientene blir betydelig svekket med de rammene som nå er
vedtatt.

Det kan bli et nytt år der sykehusene går med en milliard
eller to i underskudd, selv om Brustad etter sedvane har sagt at budsjettene
skal holdes. Enkelt og greit fordi hun og regjeringen ikke våger å ta den
politiske belastningen og få skuffede velgergrupper imot seg.