Eiendomsskatt med Bergesen jr.

Når høyremannen Victor Norman og stadig flere i den rødgrønne leir vil øke skattene, og Finn Bergesen heller vil ha økt boligskatt fremfor formuesskatt, bør det kunne bli bevegelse i skattedebatten. Det er samfunnsøkonomisk klokt å innføre eiendomsskatt til staten, skriver redaktør Magne Lerø.

Som så mange andre interesseorganisasjoner, er NHO gode på å produsere ønskelister. Når NHO og andre stiger ned i prioriteringenes vanskelige verden, der politikerne befinner seg, kan noe skje. NHO-sjef, Finn Bergesen jr. forsøker nå på det når det gjelder skatt. NHO har i årevis krevd at formuesskatten må avvikles. 10 organisasjoner har nå gått sammen i ”Alliansen for norsk privat eierskap” for å få formuesskatten kastet over bord. Finansminister Kristin Halvorsen og alle i den rødgrønne leir, vender det døve øret til. Formuesskatten er etter deres mening en rimelig treffsikker ordning. Den treffer det som har mest, og påstandene om at man har for svake private eiermiljøer i Norge, gjør ikke inntrykk. Ikke engang i Høyre har NHO fått med på å flagge fullstendig avvikling av formuesskatten.

NHO mener skattene er høye nok, men innser at man ikke kan stå på hver sin side av elven å rope til hverandre. Han har derfor oppsøkt Høyre og ymtet frempå om at man kan droppe formuesskatten og istedenfor innføre eiendomsskatt. Det er et mindre onde, tenker Bergesen. Den slags tanker har man i NHO vært inne på tidligere.

Hvis han nå også tar en tur til Kristin Halvorsen og sier ”dropp formuesskatten, beskatte bedrifter og kapitaleiere sterkere på andre måter”, da kan det bli bevegelse.

Så langt vil nok ikke Bergesen jr. gå. Han kan ikke være like modig som Victor Norman som mener skattene må økes om vi skal opprettholde det nivået og den kvalitet vi forutsetter i offentlig sektor.

Vi er altså kommet i den situasjonen at høyremannen Norman og flere sentrale rødgrønne politikere mener skattene bør økes. Hvis man først skal øke skattene, er det samfunnsøkonomisk lurt å skjerpe beskatningen av bolig. Det vil bidra til å dempe presset på boligprisene. Dagens skattelovgivning favoriserer at man investerer i eiendom. Eiendomsskatt vil ramme hardest de som har dyre boliger og som investerer i eiendom.

Problemet er imidlertid at politikerne ikke orker å ta belastningen med å innføre eiendomsskatt til staten. I dag står kommunene fritt til å ilegge en kommunal eiendomsskatt. Stadig flere kommuner gjør det. Det er ikke store beløpene, men det blir penger av det, fordi det er så mange som har en eiendom.

Bergesen får neppe sitt ønske om å bytte formuesskatten ut med eiendomsskatt innfridd. Eiendomsskatten vil ramme folk flest, mens formuesskatten treffer de mest kapitalsterke. Men eiendomsskatt, kan gi grunnlag for redusert formuesskatt. Det er da noe.

Så langt er de kjølige i Høyre til Bergesens byttehandel. Ifølge Victor Norman kommer vi ikke utenom å øke skattene. Hvis dette siger inn over Høyre etter hvert, er de nok rede til å ta debatten om eiendomsskatt.

Skatt er et kjærkomment politisk stridstema. Det blir ikke noe svung over skattepolitikken til Høyre når Victor Norman sier skattene bør økes – og mange økonomer støtter ham. Frp durer nok videre på lavere skatter. Det Høyre kan håpe på, er at Ap og de rødgrønne går inn for å øke skattene. Da kan Høyre stå for status quo.

Sp skattetalsmann, Per Olaf Lundteigen, begynte for et par år siden å snakke om at skattene må økes. Er det noe han ikke vil ha, så er det eiendomsskatt. Det er særdeles mange av Sps velgere som har en eiendom. Han vil helst skattlegge de rike hardere. Men de rike er ikke så mange. Skal man øke inntektsskatten slik at det monner, må de som har en gjennomsnittsinntekt ta sin del. Andre i den rødgrønne leir, som er opptatt at de høye prisene på boliger som gjør at unge ikke kommer inn i boligmarkedet, vil nok mene økt eiendomsskatt er bedre enn økt inntektsskatt for folk flest.

De rødgrønne må innse at vi ikke har en stor flokk rike her i landet som bare kan flås. Og NHO må innse at vi har en regjering som ikke vil at de rike skal slippe lettere unna skatteåket.

Det beste som kan skje er at det blir politisk enighet om at det skal innføres en eiendomsskatt. Det er samfunnsøkonomisk klokt. Så får man der ifra diskutere nivå både på inntektsskatt og formuesskatt.