Hanssen bøyer kne

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har kjempet som en løve for regjerings afp- modell. Nå er han lei av å stå alene. Det er like før han åpner han for at LO får omgjøre Stortingets vedtak for å unngå storstreik, skriver redaktør Magne Lerø.

Bjarne Haakon Hanssen er fanget i garnet. Han frontet først en omlegging av pensjonssystemet som var langt mer radikalt enn det regjeringen har landet på. LO fikk gjennomslag for flere av sine krav, og til slutt ble det flertall i Stortinget for en ny pensjonsordning. Men LO var ikke fornøyd. De hevdet pensjonsforliket ville bety at afp i realiteten ble uthulet. Det skal ikke skje, sa Jens Stoltenberg. Han gjentok flere ganger at afp skulle beholdes på dagens nivå i det nye pensjonsopplegget. – Vi vil nå se det først, sa LO. Det endte med at LO, andre arbeidstakerorganisasjoner og regjeringen gikk sammen i et eget afp-utvalg for å finne ut av hva pensjonsforliket i praksis ville innebære. Utvalget som ble ledet av Bjarne Håkon Hanssen, la fram sin innstilling tirsdag. De ble som ventet ikke enige. De la fram tre ulike modeller. LO godtar ingen av dem.

Det er nå Bjarne Håkon Hanssen opplever seg fanget av Jens Stoltenberg. Regjeringen har sagt at ingen som går av med afp skal komme dårligere ut enn i dag. Tirsdag kunne Dagens Næringsliv fortelle at en del grupper ville komme 20 000 kroner dårligere ut hvert år med regjerings opplegg. Hanssen ilte til og sa at det ikke var tilfelle. I går innrømmet han til VG at enkelte grupper ville komme 4000 dårligere ut. I dag kan vi lese regnestykker som viser at noen taper 10 000 kroner på regjerings opplegg.

  

Hanssen er i spill. Han kan ikke annet enn å innrømme at det han har lagt fram ikke helt er i samsvar med det Jens Stoltenberg har sagt.

I dag går han enda lenger i Dagbladet og sier at LO må vinne AFP-striden. Du verden.

– Jeg skjønner at LO ikke kan sende ut til uravstemning et forslag som innebærer at sliterne taper på å gå av ved 62 år, sier Hanssen. Dette lyder som søt musikk i LOs ører, og LO-leder Roar Flåthen kvitterer med at ”Hanssen har skjønt det”.

 

Fram til tirsdag har Hanssen vært krystallklar. Da var han også i Stortinget og forsikret partiene om at pensjonsforliket ligger fast. Nå er Hanssen på vei inn i tåkeheimen.

Vi oppfatter det slik at han mener LO må gi beskjed om hvor smertegrensen går. Da blir det slik. Noen storstreik vil regjeringen ikke ha noe av. Så får en ta bråket i Stortinget i ettertid.

 

Hanssen har gitt LO særdeles gode forhandlingskort. Når det gjelder å stille krav knyttet til afp, har LO ingen magemål. Flåthen har også sagt at LO også vil kreve kompensasjon for innføring av levealdersjustering. Det sa Bjarne Håkon Hanssen var uaktuelt. Men det var i forgårs. Hvis LO truer med streik, må de jo få det også. Regjeringen tar regningen. Den kan  kan komme til å bli så pass stor at hele pensjonsreformen blir uthulet.

 

I dag gjør Finn Bergesen jr. det klart overfor Dagens Næringsliv at NHO ikke akter å ta afp-regningen. Han minner om at regjeringens forlag til ny afp ikke stimulerer bedriftene til å ha folk lenger i jobb.

– I dag finnes det et incitament i afp-ordningen til å beholde folk, men det kan bli borte i den nye ordningen. – Så kan du spekulere i hva som vil skje, hvis arbeidsledigheten øker, sier Bergesen. Det lyder som en advarsel mot at vi ikke må få en afp-modell som fører til at bedriftene støter ut de eldre arbeidstakerne.

 

LO er på offensiven. Regjeringen på defensiven. Finn Bergesen håper å kunne smette unna bikkjeslagsmålet i den rødgrønne leir.

I den grad man kan gjøre afp-kravet om til kroner og øre og se det i sammenheng med lønnsrammen forøvrig, kan en snakke med Bergesen. Kroner og øre forstår de seg på i NHO.