Politisk korrekt barneombud

Det er lov å ønske seg et mer føyelig og politisk korrekt barneombud. Da er det forståelig, men neppe kritikkverdig av Manuela Ramin- Osmundsen å velge en jurist hun kjenner godt. Ida Hjort Kraby blir nok en god forvalter, skriver redaktør Magne Lerø.

Reidar Hjermann sier til Dagsavisen at han ikke forstår hvorfor han ikke får fortsette som barneombud. Han har ikke fått noen begrunnelse, bare en beskjed på telefonen fra departementsråd Harald Nybøen om at regjeringen ønsker en annen.

Hjermann kan trygt tenke at han ikke får fortsette fordi han har vært for frittalende. Han har sagt det han mener er i barnas interesse uten å ta politiske hensyn. Han har vært kritisk til at homofile skal får adoptere barn og sagt at det delt omsorg ved skilsmisse ikke alltid er det beste for barna. Før regjeringen har blitt enige om hvordan foreldre skal dele på svangerskapspermisjonen, har Hjermann sagt at det er en god idé at mor må gi fra seg en tredjedel av permisjonen til far. Kontantstøtten har han vært imot fra første dag.

Hjermann er psykolog og har følgelig brakt faglige perspektiver til torgs i debatten om barns stilling i samfunnet. Kritikerne kan innvende at han er blitt en ”rikssynser” uten å ha lagt fram en plan for hva han ville oppnå eller prioritere.

Ida Hjort Kraby er jurist og har jobbet hos Regjeringsadvokaten, hos sivilombudsmannen og i Justisdepartementet lovavdeling. Hun har usedvanlig god trening i å innrette seg i forhold til en politisk ledelse. Hvis man først vil ha en jurist, er hun kvalifisert som få. En jurist vil profilere stillingen på en annen måte enn en psykolog. Psykologi er ingen eksakt vitenskap, men psykologer mener å vite ganske mye om hva som barn har godt av og hva barn tar skade av. Derfor har Hjermann deltatt i det politiske debatten før saker ble jus av.

Jurister opptrer på bakgrunn av det som er formulert som lover og retningslinjer.

– Jeg skal være et talerør som tør tale både samfunnsutviklingen og politikerne midt imot, sier Kraby til Aftenposten. Hun vil særlig være opptatt av å følge opp barns lovfestete rettigheter blant annet i FNs barnekonvensjon. De følges ikke opp som de skal, men Kraby.

Dette lover godt.

Når man er ansatt i en åremålsstilling, må man være forberedt på at oppdragsgiver mener det på alvor. Regjeringen ønsker nå et annet profil på barneombudets arbeid. Ut med psykologen, inn med juristen. I første omgang tyder det på at vi får et barneombudet som er mer på linje med politikerne. Men vi får vente og se. Kraby kan overraske.

Mediene har de siste dagene gjort et stort poeng av Kraby er blitt ansatt. Hun hører til i Manuela Ramin-Osmundsens nettverk. Mediene skriver også at hun først ikke var på søkerlisten, at hun så var inne, men ute igjen og at hun har trukket seg som advokat i en sak som staten har gående mot en familie. På spørsmålet om hun er blitt bedt om å søke av Manuela Ramin-Osmundsen, svarer hun nei.

Men så enkelt er det ikke. Det finnes en rekke måter en statsråd kan klare å hente inn en medarbeider man ønsker. En politiker må selvsagt kunne være aktiv for å sikre seg den kandidaten en mener er best skikkelig til en stilling.

Manuelle Ramin-Osmundsen og Ida Hjort Kraby har en profesjonell relasjon. De er ikke venninner i samme syklubb. Hvis statsråder skulle erklære seg inhabil i saker der de kan komme til å ansette folk de kjenner godt, vil det måtte oppnevnes settestatsråder i fleng.

Ida Hjort Kraby er kvalifisert så det holder. Ansettelsen kan bli et problem dersom en søker som er mye bedre kvalifisert mener seg forbigått. Men heller ikke det er tilstrekkelig. Det er en statsråds privilegium å kunne gi en stilling en profil. En statsråd skal nettopp drive politikk. Det innebærer å ansette mennesker i viktig posisjoner som man mener kan bidra til å virkeliggjøre den politikken en står for.

Barneombudet har en faglig stab rundt seg. Barneombudet som institusjon, uavhengig av hvem som innehar toppstillingen, vil sikre at barns interesser kommer til orde. Men det er forskjell på hvordan Reidar Hjermann og Manuela Ramin-Osmundsen vil gjør det. Juristen Osmundsen tror juristen Kraby er den beste. At de også kjenner hverandre godt, har støttet hverandre og gitt hverandre råd om hvordan man skal takle både faglige og menneskelige utfordringer, er ikke noe minus. Verden er full av nettverk. Gutta boys har sine og en del dyktige kvinnelige jurister har sine.