Hagen, den forfulgte

Igjen har Stein Erik Hagen gått bananas med kanon. Jens Stoltenberg og Stein Erik Hagen hjelper egentlig hverandre, den ene får flere velgere, den andre oppmerksomhet. Begge får de heiarop fra sine egne, skriver redaktør Magne Lerø.

Det skal et selvbilde betydelig større enn gjennomsnittet
til for å føle seg forfulgt av statsministeren og påstå at man blir gjort til
en samfunnsfiende. Men slik har Stein Erik Hagen det med følelsene sine. Og han
snakker ut i Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen er Jens Stoltenbergs uttalelser i forbindelse med
budsjettdrøftingene på Thorbjørnrud, der han ifølge VG i går lovet at
regjeringen skulle «ta» de rikeste. Når en leser Hagens reaksjoner skulle en
tro at regjeringen hadde bestemt seg for å sende en flokk torpedoer mot dem.

Det handler om skatt. Om myndighetene ønsker det aldri så
sterkt, så er det ikke så lett å få slått skattekloa i de rike. Det sier flere
skatteeksperter til VG i dag. Det er nemlig de rikeste regjeringen vil ramme,
ikke alle som har penger i banken eller får et lite utbytte av en aksjepost.
Det handler om formuesskatt, skjermingsfradrag og arveavgift. Vi får se hva de
rødgrønne kommer ut med etter hvert.

Hagen angriper Stoltenberg for å plukke ut ett enkelt
menneske og en gruppe han kaller «rike» og forfølger dem.

– Den typen forfølgelse av enkeltmennesker har vært forsøkt
før i verdenshistorien, sier Hagen.

Unnskyld, men når han plasserer seg selv inn i
verdenshistorien, må vi få lov å spørre om det er jødeforfølgelsene, den kalde
krigen med sin Macartyisme eller forfølgelsen av annerledestenkende i Øst han
tenker på.

Det er vel det siste, for han gjentar påstandene fra i
vinter om at regjeringen fører en politikk som har et lett østeuropeisk preg.

– Statsminister Stoltenberg mener at mest mulig statlig
eierskap gir det beste samfunnet, på samme måte som tidligere Øst-Europa og
andre totalitære regimer, sier Hagen.

Som vanlig smører Hagen for tjukt på. Det er ikke stor
forskjell på det Frankrikes høyreorienterte Nicolas Sarkozy og Jens Stoltenberg
mener om statlig eierskap. Sarkozy er opptatt av at utlendinger ikke får kloa i
nøkkelbedrifter. Stoltenberg vil ha kontroll med StatoilHydro, derfor kjøper
staten seg opp. I ettertid virker det som lite gjennomtenkt at staten kjøpte
seg opp i Aker Kværner. Det har vært en dårlig investering og det spørs om
situasjonen ville vært så annerledes om Kjell Inge Røkke hadde solgt selskapet.

For de rødgrønne er Stein Erik Hagen den typen eiere som
selger til utledninger når de kan tjene mest på det. Hagen har solgt ut sine
Rimi-butikker og Orkla Media. Alt tyder på at han vil bli værende som en
langsiktig storaksjonær i Orkla. Det kan jo de rødgrønne si er bra.

Stein Erik Hagen er en aldeles utmerket motstander for Jens
Stoltenberg. Han representerer en rikdom og meninger som folk flest ikke
identifiserer seg med. Stoltenberg vinner stemmer på å angripe de rike i Stein
Erik Hagens skikkelse.

Stein Erik Hagen har i en årrekke stukket hodet så langt
fram at han bør forstå at han gjør seg selv til et takknemlig angrepsmål.

– Den ekstreme sosialistiske linjen vi ser nå har gitt oss
et overvåkingssamfunn, privat eierskap skal bekjempes og menneskers integritet
settes til side, sier Hagen.

Dette er verre enn å skyte spurv med kanoner. Hagen er i
ferd med å gå bananas med kanonen sin. Vi må kunne forvente samfunnskritikk på
et noe mer reflektert nivå enn en oppsamling av salvelsesfulle påstander ispedd
egne følelser av å være forfulgt.

Stein Erik Hagen representerer høyresiden i norsk politikk.
Det er vel verd å diskutere statlig eierskap og hvordan de som har kapital skal
beskattes. Men når dette sauses sammen med hva Hagen føler, hva hans familie
snakker om, hva de betaler i skatt og hva han tenker om hine og hitt kommer det
lite ut av det.

Stein Erik Hagen bør trene på å holde egne følelser og
privat forhold unna offentligheten og velge en lavere profil. Hvis ikke, vil det
han kaller forfølgelse bare tilta fram mot valget.

Men det er ikke sikkert Hagen synes denne forfølgelsen han
mener seg utsatt for, er særlig plagsom. Det gir ham jo tilgang til
førstesidene i avisene. Der liker Hagen å være.

Så Jens Stoltenberg og Stein Erik Hagen hjelper hverandre,
den ene får flere velgere, den andre oppmerksomhet. Begge får de heiarop fra
sine egne.