Avsporing om likelønn

Her har vi i årevis snakket om likelønn uten å komme noen vei. Og så kan Likestillingsombudet fikse ingeniørlønn til både sykepleiere og hvem det skulle være bare ved å lage en liten utredning. Men Ingeborg Grimsmos lovtolkning er mest som et eventyr å regne, skriver redaktør Magne Lerø.

Sykepleierforbundet trenger ikke stresse med tøffe forhandlinger med gnitne kommuner for å få høyere lønn. Likestillingsombudet vil ordne den biffen. Nå har nemlig likestillingsombudet slått fast at Harstad kommune bryter loven ved å lønne to avdelingssykepleiere lavere enn kommunens avdelingsingeniører. Likestillings- og diskrimineringsombudet har sammenlignet avdelingssykepleiernes lønn med fire sammenlignbare avdelingsingeniører i kommunen. De har like lang utdanning, like bred erfaring, stort ansvar og jobben er anstrengende. Så konklusjonen er at de driver med indirekte diskriminering i Harstad.

– Det er første gang vi har slått fast at det er brudd på loven om at arbeid av lik verdi skal lønnes likt, sier fungerende likestillingsombud Ingeborg Grimsmo til VG. Fagforbundet støtter de to avdelingssykepleierne selvsagt.– Jeg føler nå at vi blir tatt på alvor og at jobben vi gjør blir verdsatt. Jeg håper kommunen følger opp, og vi får høyere lønn, sier avdelingssykepleier Hilde Danielsen til VG. Hun er ansatt ved Sama sykehjem i Harstad hvor hun har personalansvar for 19 personer. I dag tjener hun 367.000 kroner i året.Ifølge Likestillingsombudet er det ingen rettspraksis i slike saker. Harstad kommune må nå ankel avgjørelsen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda.Rådmann Arne Johansen i Harstad kommune sier at ingeniørene tjener mer enn sykepleierne fordi det er mangel på ingeniører og at gruppen ligger høyere i lønn.

I årevis har Sykepleierforbundet kjempet iherdig for å få gi sykepleierne økt lønn. De må ha sovet i timen når de ikke har kommet på å ta likestillingsloven i hånd for å få løftet alle i kvinnedominerte yrker i et jafs. – Var det så enkelt, kan de tenke i dag. De nøyer seg med å juble i en samtale med NRK og minne om at det de alltid har sagt det Likestillingsombudet nå slår fast.Vi har hatt en likestillingskommisjon i arbeid i årevis. Ikke engang de har kommet på at det bare er å få to sykepleiere klage til Likestillingsombudet. Så vips, likelønn er sikret. For Harstad er ikke noe for seg selv. Vi vil tippe at avdelingsingeniører tjener mer enn avdelingsledere på sykehjem i hver eneste av landets kommuner. Og hvis avdelingsledere skal tjene det samme, så må jo det også gjelde for sykepleiere og ingeniører. Og avdelingsledere i barnehagene har også et stort ansvar, både for barn og ansatte.

Det blir ingeniørlønn på alle i stat og kommune. Likestillingsombudet har bestemt det. Hvis Likestillingsombudet har rett, vil det koste kommunene enorme beløp. Men en lov er en lov. Men så enkel er ikke verden. I denne saken har Likestillingsombudet havnet langt ute på jordet. Ombudet har lest likestillingsloven med skylapper. Likestillingsloven er ikke ment til bruk for å oppheve forhandlingssystemet i offentlig sektor og sette til side enhver markedsvurdering ved fastsettelse av lønnen til ulike yrkesgrupper. Dette burde Ingeborg Grimsmo vite. Den lovtolkning hun serverer er en bønn til politikerne om å innskjerpe hva likestillingsloven skal brukes til. Den skal hindre at personer som har samme type stilling blir diskriminert. Grimsmo mener jobben som sykepleier ikke er mindre verd enn jobben som ingeniør. Det har hun rett i. Men lønn fastsettes ikke ut fra vurdering av hva en stilling er verd. Lønn fastsettes ikke av jurister ved et skrivebord, men av parter i forhandlinger. 367 000 i lønn for en avdelingsleder på et sykehjem er lavt. De fortjener høyere lønn. Det er det mange andre som gjør. Sykepleierforbundet får tale deres sak via forhandlinger. Det finnes ingen juridiske snarveier til mål. Vi har et ombud som har løpt løpsk i de gode intensjoners navn. Når politikerne har vedtatt lover, må vil forholde oss til de. Men når tolkningen av lovene går over alle støvelskaft, får politikerne si ifra. Byråkrater, om de mener seg å være av den mest lovkyndige sorten, som sporer av, må settes på sporet igjen.