Hagas Arnstadsforviklinger

Ikke nok med de problemene Åslaug Haga selv har skaffet seg med engasjementet av Eli Arnstad. Nå innkalller hun plutselig de ansatte for å få oversikt over Arnstads påståtte mobbing i Enova. Det har gått politikk i saken og Haga vil ikke klistres til Arnstad, skriver Magne Lerø.

Olje-og energiminister Åslaug Haga har et svare strev med å få gjøre rede for hva som har skjedd da Eli Arnstad ble engasjert som konsulent. Hun vil ikke svare på om det var hun som tok initiativet til å få hentet Arnstad inn. Det er et sentralt spørsmål. Det hjelper ikke med forsikringer fra sin statssekretær om at hun ikke har deltatt i saksbehandlingen. Selvsagt ikke. Saksbehandling av ansettelser av konsulenter driver ikke statsråder med.

Dagen Næringsliv skriver i dag at departementet har delt opp et konsulentoppdrag som rådgiver i fornybar energi i to. Dermed slapp man å lyse ut engasjementet, og Eli Arnstad kunne uten konkurranse få jobben.

Smart, men dette er ulovlig. Oppdrag ut over en ramme på en halv million skal lyses ut. Det skal ikke deles.

– Dette høres ut som en tilpassning og vil være et lovbrudd, sier Harald Alfsen i Firstventura til DN. De driver som rådgivere ved offentlige anskaffelser.

I dag skal vel Haga beklage dette også og forsikre om at hun i allfall ikke har tatt initiativet til å dele oppdraget, men at hun selvsagt har ansvaret. Hun får legge seg flat igjen.

Men det er ikke sikkert det går slik. For ekspedisjonssjef Olav Prestmo sier ikke det er noe lovbrudd, fordi de to konsulentavtalene bare delvis har handlet om det samme. Den ene kontrakten er mer generell, den andre er faglig. Og en fagekspert på bioenergi er Eli Arnstad ikke.

Vi sitter unektelig inntrykk av at fasiten er gitt, så gjelder det å lage et regnestykke som passer. Men vi får vente til Haga har gitt en skriftlig redegjørelse før konklusjoner trekkes.

Men det er ikke nok med de problemene som Haga og departementet selv har skapt ved å engasjere Arnstad. I dag har Åslaug Haga sagt ja til å få lagt alle de problemene de ansatte mener Eli Arnstad har skapt i Enova på sitt bord.

Hvorfor skal en statsråd bare et par dager etter at hun har bedt styret om en rapport om situasjonen innkalle til et hastemøte med de hovedtillitsvalgte for de ansatte, Anne Guri Selnæs, verneombud Anne Kristin Kvellheim og deres advokater, Sten Foyn og Erik Davidsen?

Hagas handlinger styres av at det nå er gått politikk i saken. Det er ingen grunn til at en statsråd skal ile til med et møte med henvisning til at Enova er viktig fordi regjeringene er så opptatt av alternativ energi, som Haga sier.

Nå gjelder det å vise at Haga ikke tar med silkehansker på Eli Arnstad. Haga må markere seg. Hun må vise at hun så visst ikke tar parti mot de ansatte. Hun vil for all del ikke at engasjementet av Arnstad skal framstå som en vennetjeneste eller som avtalt spill for fra Senterpartiets side for å ta godt hånd om en av sine egne.

Trond Giske innkalt de stridene parter ved Nasjonalmuseet til møte og ga dem tre uker på å løse konfliktene. Ingen vet hvordan dette vil ende med, men det framsto i alle fall som et fornuftig initiativ. Her fikk alle parter sagt sitt og Giske gjorde det tindrende klart at det ikke er snakk om å reversere prosessen med å slå de fire museene sammen, slik en rekke fagfolk har krevd.

Arnstads møte med de ansatte i dag er det lite flukt over. Det har først og fremst preg av at hun har behov for å løse sine egen problemer.

Det er snart fem måneder siden Eli Arnstad sluttet i Enova. En skulle da tro problemet var løst. I følge styreleder Jørn Rattsø forteller den konstituerte direktøren at man ikke har spesielle problemer eller konflikter i staben nå. Det er altså historieskrivningen det handler om. Det er ikke bare Anne Lise Ryel som har behov for å fortelle hvordan det egentlig var.

Styreleder Jørn Rattsø har bedt de ansatte dokumentere påstandene om at det de er blitt begått flere lovbrudd.

– Jeg har orientert departementet om situasjonen. Og det som er overskriften min nå er at etter fem måneder så, fremstår det som om Eli Arnstad ikke har mobbet noen. Vi tok påstandene om mobbing meget alvorlig. Ansattes representanter sa til styret at de ville legge fram dokumentasjon for påstandene. Styret har tilbudt dem alle mulige kanaler for det, sier Rattsø til Dagens Næringsliv. Han sier han er kjent med at en person føler seg dårlig behandlet, men at vedkommende ikke ser på det som noen mobbesak.

Verneombudet og de tillitsvalgte ser imidlertid på seg selv som varslere og de mener styret ikke har gjort nok for å sjekke arbeidsforholdene. Det får selvsagt full støtte av advokatene. De er jo betalt for å representere de ansatte.

Dagens Næringsliv skriver at hovedtillitsvalgte er blitt skjelt ut av Jørn Rattsø. Utskjellingen skal ikke ha pågått noen sekundene i gangen utenfor styrerommet, og flere hørte på. En av dem kontakten bedriftslegen. Og vedkommende ble bedt om å lage rapport. Her ruller snøballene tydeligvis fort. Så nå er Rattsø også blitt rapportert som en som trakasserer.

Det har nå utviklet seg en konflikt mellom de ansatte og Jørn Rattsø. Han kan jo da som Eli Arnstad trekke seg før det blir mer bråk. Det kan jo være at Åslaug Haga her behov for å vise handlekraft og gi ham sparken. Eller kanskje hele styret vil trekke seg og markere at ikke vi ha ansvar for alt surret i Enova. Eller så har styret bestemt seg for å stå løpet ut.

Det eneste Rattsø kan regne med er at når det har gått politikk i en sak, kan man ikke vite hva som skjer.