Seierherren Karlsvik

Det er grunn til sterk kritikk av Atle Karsvik pengebruk, men en kjeltring er han ikke. Anne Grete Strøm-Erichsen burde bedt om unnskyldning for den brutalitet Forsvaret har møtt ham med, ikke latt som om hun ikke har tapt, skriver redaktør Magne Lerø.

Forsvarsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen har endelig sørget for at Forsvaret har tatt til vettet i striden med Atle Karlsvik. Det faktum at Karlsvik betaler tilbake til Forsvaret 240 000 kroner av et krav på 800 000, gir saken et skjær av kompromiss. I virkelighetene er det en stor seier for Karlsvik. Han får lønn på 800 000 i et år og får bo tre år i admiralboligen.

Karlsvik ble frikjent i to rettsinstanser. Det var riktignok delte meninger blant dommerne i et av de fem tiltalepunktene. Men den som blir frikjent i en straffesak, har ingen garanti for at man ikke kan tape i en sivilsak. Karlsvik kunne ikke være sikker på å vinne i den saken som i går skulle starte. Derfor har han akseptert et slags kompromiss. Hadde han kjørt rettssaken og vunnet, kunne han fått mer penger ut fra Forsvaret. Men å bruke enda et år eller to med å krige i retten, fristet ikke. Nå skal han jobbe som konsulent. Det vil ha dra inn mer penger på enn han får som ansatt i Forsvaret.

Karlsvik har stått for en pengebruk det er all mulig grunn til å kritisere. Han tar da også selvkritikk. Det har vært nødvendig å rydde opp i høyere offiserens pengebruk. Nå er det kommer klare regler for hva de mest flest striper kan tillate seg.

Forsvaret har også pushet Økokrim på flere offiserer. Her har det dreid seg om tusenlapper. Jan Reksten ble anklaget for å ha sneket seg med en golftur til Spania til en verdi av rundt 5000 kroner. Mulig korrupsjon, ble det kalt. Økokrim har droppet saken, og Reksten er tilbake i jobb.

Måten Forsvaret rydder opp på er brutal. Her skytes det med kanoner når en rifle ville vært godt nok. Det ble inngått en avtaler mellom Karlsvik og Forsvaret om at han ikke skulle kommentere saken. Men det ble lekket i strie strømmer fra Forsvaret side. Karslvik ble utsatt for et brutalt maktovergrep fra sin arbeidsgivers side. Han skulle tas. Og de mente de hadde mye på ham. Karlsvik ble nærmest kvestet i mediene.

Karlsvik har fortalt åpent om hvilken enorm belastning der er å bli hengt ut. som en kjeltring. Det kom som et sjokk. Når det uke etter uke, måned etter måned, blir tegnet et bildet av et menneske i mediene som ikke er i nærheten av det bildet man har av seg selv, kan selv den sterkeste knekke. Her bør Forsvaret ha lært en lekse. Det var ingen grunn til det råkjøret Karlsvik ble utsatt for.

Mediene har stort sett slukt Forsvarets agn. Alt mediene har skrevet fram til rettssaken startet, var i Karlsviks disfavør. Men godt stoff var det. Det var derfor det ble slik. Mediene har latt seg bruke av Forsvaret.

Forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen burde gitt Karlsvik en unnskyldning. Forsvaret har tatt feil. Karslvik er ingen kjeltring. De har selv skyld i ukare regler om hva offiserer kan tillate seg. Nå er de reglene heldigvis på plass.