De store linjers politikk

Det handler egentlig ikke om hvilket jagerfly som er best og billigst. Haakon Lie vil at jagerflykjøpet skal handle om politikk, en strategi for samfunnsutviklingen. Debatten er verd å ta, skriver redaktør Magne Lerø.

Aps nesten-«syvende far i huset», Haakon Lie, har igjen latt høre fra seg. Det skjer i en boken «Slik jeg ser det nå», skrevet av Aftenposten-journalist Hilde Harbo og historiker Hans Olav Lahlum, og som gis ut på Cappelen Damm i anledning Lies 103-års dag mandag 22. september.

– Kjøper Regjeringen det amerikanske kampflyet JSF, bør den ikke drømme om å vinne valget neste høst, advarer Haakon Lie.

Utspillet vil overraske mange. Lie er kjent som en av de mest trofaste USA-vennene i landet de siste femti årene. Lie forteller at han alltid har vært talsmann for nordisk samarbeid. Men han gikk i harnisk da statsminister Einar Gerhardsen torpederte ideen om en nordisk tollunion i 1957.

– Den dagen var jeg så forbannet at jeg kunne ha spist hoggorm.

Han snakker også om skuffelsen da Wallenberg og svenske aksjeeiere nektet å godkjenne Volvo-avtalen. Men i juni leste Ap-høvdingen et dokument som vekket til live drømmen om et samlet Norden. Både den finske, svenske og norske forsvarssjefen sier at tiden er kommet for et nytt nordisk forsvar. Med stor interesse har han også merket seg at Saab er villig til å satse 22 milliarder kroner i norsk industri.

– Kongstanken til Erik Brofoss (tidligere minister og Ap-strateg) blir servert oss på et sølvfat. Vi opplever sommeren 2008 at dørene blir slått vid åpne for et nært nordisk samarbeid. Nøklene til dørene er ferdig filte: Ved kjøp av fly til erstatning for de nedslitte jagerflyene våre, må vi velge det svenske, konkluderer Lie.

Han mener i tillegg at svenske Gripens er best og billigst.

– JSFs fremste oppgave vil være å ødelegge bakkemål. Men det er ikke for å bombe mål i fiendtlige områder vi skal skaffe oss nye fly. Så langt vi kan se inn i fremtiden, er de nye flyenes oppgave å hindre krenkelse av de milelange grensene til sjøs, å skjære av fremmede fly på kurs mot våre sjøgrenser, overvåke fredede soner og hjelpe kystvakten i dens kamp mot rovfiske, sier Lie.

SV-veteran og SAAB-rådgiver Stein Ørnhøi sier til Aftenposten at Haakon Lie gir en presis og tvers igjennom riktig politisk analyse av den utviklingen som har skjedd rundt nordisk industri og nordisk forsvarssamarbeid det siste året.

En skulle tro at verdens sterkeste militærmakt var i stand til å bygge verdens beste jagerfly. Så enkelt er det ikke. Klassekampen forteller i dag at en av ingeniørene bak kampflyet F-16, kommer med hard kritikk av Join Striker Fighter i det anerkjente militærtidsskriftet Jane`s Defence Weekly.

I løpet av høsten må regjeringen ta stilling til om vi skal bruke over 100 milliarder på svenske SAABs JAS Gripen eller amerikanske Lockheed Martins JSF. De militære eksperter har ennå ikke konkludert.

Debatten om hvilket fly som er best og billigst og hvilke gjenkjøpsavtaler vi kan få, lar vi ligge.

Det mest interessante med Lies utspill er at han ser denne saken i et større perspektiv enn et flykjøp. Han fremstår som en strateg og vil ta et overordnet grep som kan ha betydning for utviklingen i Norge både i økonomisk og i utenrikspolitiske sammenhenger. Men han vil ikke svekke tilknytningen til Nato. Lie vet hvor han hører til.

Jens Stoltenberg er blitt kritisert for å administrere Norge videre slik Gro Harlem Brundtland gjorde det. Overordnede politiske grep er blitt etterlyst. Lie flytter nå denne saken fra de militære eksperter og alle andre som sitter med kalkulatorer. Dette er politikk. Det handler om å gi samfunnsutviklingen retning. Lies utspill er verd å diskutere.