Geir Mos skatteeventyr

Geir Mo vi ha oss til å tro på eventyr – at Frps skattesnyteri handler om at det er noen i skatteetaten som vil ta rotta på Frp. Dette er «komiske Ali» i fri dressur, skriver redaktør Magne Lerø.

Carl I. Hagen er ekspert på å skape inntrykk av at Frp er forfulgt av andre partier og medier og å fremstille seg selv som et offer for andres urimelige angrep. Denne teknikken har han lært bort til Siv Jensen og Geir Mo. Fredag ettermiddag fikk vi se offerteknikken demonstrert igjen.

Saken er at Frp har bestemt seg for å akseptere å betale deler av et skattekravet på nesten to millioner, men de bestrider skattemyndighetenes lovtolkning og vil anke saken til Skatteklagenemda.

 

Dette er en vanlig skattesak som handler om at Frp har brutt de reglene Stortinget har vedtatt. Men så kommer generalsekretær Geir Mo på banen. Hans budskap er at den saken viser at ligningsmyndigheten er ute etter nettopp dem. Dette er politikk, ikke skatt med andre ord. Dette er jevngodt med å be folk tro på eventyr. Det er ”komiske Ali” i fri dressur.

 

Det er frekt å angripe ligningsfunksjonærer på denne måten. De gjør jobben sin. I dag bør ledelsen i skatteetaten slå tilbake mot Frp. Når Frp har bestemt seg for å gode det meste av skattekravet, er det en innrømmelse av at de har brutt reglene og snytt på skatten. Da er det uhørt å kritisere de som er satt til å håndheve de lover og regler som politikere vedtar.

Når noen blir dømt, tar man en dom til etterretning. Man skjeller ikke ut retten og dommeren, i alle fall ikke dersom man vil opptre sivilisert og som en lovlydig borger.

 

Hvor tar han det fra, Geir Moe, påstanden om at det ligger politisk motiver bak det han kaller forfølgelsen av Frp? Dette er både en bløff og en kortslutning. Når Frp godtar en gedigen straffeskatt, er det fordi de han brudd skatteloven, ikke fordi noen i ”Skatt Øst” har funnet ut av de vil ta rotta på Frp.

 

Frp krever at ligningsmyndighetene også gjennomgår regnskapene til de andre politiske partiene. Det er en nytt eksempel på at Frp i denne saken har mistet gangsynet. Det er jo ikke slik at ligningsmyndigheten må gi seg i kast med å granske alle landets bakere dersom det viser seg at en har trikset med prisen på bollene.

 

De andre partiene på Stortinget har ikke hatt en hemmelig reisekasse. Det har ikke kommet fram opplysninger i mediene om at ektefeller har deltatt på dyre reiser uten at det er betalt skatt av fordelen. Om slike opplysninger dukker opp, og vi kan være trygge på at VG gjør hva de kan for å grave fram slikt, så kan og bør det bli bokettersyn også i disse partiene. Selvsagt.

 

Ligningsmyndighetene fortar en del stikkprøvekontroller med jevne mellomrom. De må gjerne velge ut et politisk parti for kontroll.    

 

Det er Carl I. Hagen som har ansvaret for at lov og orden-partiet Frp har gått på trynet. Han beklaget at han ikke hadde satt seg bedre inn i regelverket. Det er nå godt at han tar så pass med selvkritikk. Han burde lagt seg flat og bedt om unnskyldning for at han, som så ofte har kritisert andres brudd på regler, faktisk har gjort det samme. Istedenfor rykket Geir Mo og med sine påstander om at dette egentlig ikke handler om skatt, men om en politisk prosess mot Frp.

 

Dette kommer ikke til å bli en belastende sak for ”skattefnysepartiet” Frp. De har altfor mange velgere som er frustrert over skattesystemet. Altfor mange Frp-ere synes det er helt greit å forsøke å utnytte smutthull i skattesystemet slik Carl I. Hagen har gjort. Men samfunnet er faktisk avhengig av å fremme motsatte holdninger, nemlig den at lover og regler skal følges selv om man er uenig i dem. Det er ikke slik at det skal være opp til den enkelte å ikke ta det så nøye med samfunnets bestemmelser. I så måte er det forstemmende at Frp ikke klarere sier at skatteloven skal følges til punkt og prikke. De kan gjerne legge til at Frp vil jobbe politiske for å endre eller gjøre skatteloven så enkelt å forstå at folk flest og Carl I. Hagen ikke er i tvil.

 

Det Carl I. Hagen har gjort seg skyld i er grovt sammenlignet med for eksempel Åslaug Hagas utleie av stabburet og oppføring av et brygge uten tillatelser. Carl I. Hagens skattesnusk gjelder dessuten utøvelsen av vervet som partileder. Men det får ingen konsekvenser for Hagen og Frp. I Frp vil de nok ikke snakke om en ripe i lakken en gang.

 

Det kan kanskje komme noe godt ut av denne saken også. Frp kan jo bli litt mindre kjepphøye, litt mindre moralistiske, litt mer ydmyke når andre politikere kommer i søkelyset for ikke å ha alt sitt på det tørre. Frp vil sitte i glasshus i årevis fremover.