Lunds etiske rensing

Helge Lund bør avslutte det som kan oppfattes som en klappjakt på Libya-syndere. Sørg for at etikken etterleves idag, ikke forsøk på en «etisk rensing» som rammer underordnede i Hydro for det som skjedde for åtte år siden, skriver redaktør Magne Lerø.

Prioritet nummer én for konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro er å forvisse seg om at selskapet ikke knyttes til korrupsjon. Han har ikke noe valg. Ennå har han en amerikansk korrupsjonsadvokat på nakken, en påpasser som når som helst kan be om å få vite og se alt. Nå har han brukt noen hundre millioner på å granske Libya-saken, sparklet de to viktigste Hydrotoppene som fulgte med inn i fusjonen med Hydro, Tore Torvund og Morten Ruud, og sendt saken over til Økokrim og amerikanske børsmyndigheter. Videre har han gjort det klart at det kan bli aktuelt å kreve erstatning fra Hydro. Men ifølge Dagens Næringsliv skal det ryddes enda mer. Onsdag sendte nemlig personaldirektør Jens R. Jenssen ut en e-post til sentrale medarbeidere der det heter at det kunne bli aktuelt med ”ytterligere tiltak på basis av granskingen”. De som er i søkelyset er ”ansatte som er blitt intervjuet som vitner av granskerne”.

Brevet har vakt sterke reaksjoner internt. Aftenposten skriver i dag at det er store samarbeidsproblemer mellom Statoilfolk og Hydrofolk. De som kom fra Hydro frykter at de nå blir valset over. Statoil har overtatt.

Slik er det i fusjoner. Denne uken er mange følelser vekket til live. Og det sprer seg frykt og uro.

 

Ledelsen i StatoilHydro bør nå stoppe opp. En må være varsom med å sette i gang noe som kan minne om en klappjakt på Libya-syndere. Når to sjefer har fått sparken og en har trukket seg som følge av Libya-saken, holder det. StatoilHydro bør ikke gi seg i kast med en ”etisk rensing” av organisasjonen som rammer underordnede i Hydro for noe de foretok seg for åtte-ti år siden.

 

–         Bruk heller energien på å sørge for at ingen gjør noe tilsvarende i dag eller i fremtiden, sier rådgiver i næringslivsetikk, Jørn Bue Olsen i dagens utgave av Ukeavisen Ledelse. Han reagerer på at folk i dag for en ”etisk dom” for å ha fulgt en praksis som langt på vei var akseptert den tid handlingen fant sted. Derfor vil Bue Olsen gi amnesti for ledere. Da vil de lettere åpent kunne fortelle hva som har skjedd uten frykt for at de får sparken.

 

Helge Lund må vokte StatoilHydros omdømme. Det gjør han på en utmerket måte. Han må også sørge for at konfliktnivået i selskapet blir så høyt at det går ut over effektivitet og lønnsomhet. Statoil fikk med seg mye kompetanse fra Hydro. De må sørge for at de som kom over fra Hydro ikke opplever at de blir herjet med eller plassert i et B-lag.

 

Vi kan ikke se at det skulle være behov for en større ryddesjau i StatoilHydro etter det som er avdekket i granskingsrapporten. Ledelsen må gjerne ta en samtale med noe av dem som var involvert i Libya- engasjementet, men det bør ikke få noen konsekvenser for deres stilling eller posisjon i selskapet i dag. Det er ikke dødssynder som er begått i Libya.