Johannessen på stedet hvil

Arne Johannessen snakker til Knut Storbergets døve øre. Nå roper også han i fortvilelse på Jens Stoltenberg, men han vil nok også sende Johannessen tomhendt fra seg, skriver redaktør Magne Lerø.  

Så langt har ikke Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, kommet noen vei med justisminister Knut Storberget. Storberget snakker varmt om politiets betydning og at det skal satses mer på politiet i tiden framover, men han legger ikke penger på bordet. Johannessen er i ferd med å gå lei av Storbergets ord. Samtalene holder på å gå i stå. Da har ikke Johannessen noe annet å gjøre enn å slippe katta ut av sekken. Det skjer i VG og Aftenposten i dag. 

Politiets Fellesforbund (PF) foreslår at landets 9000 politifolk jobber to og en halv time ekstra hver uke. Slik frigjøres politikraft tilsvarende 500 nye stillinger, skriver Aftenposten. «Politikraft», det er aksjonsordet Johannessen bruker.

Tiltakspakken Politiets Fellesforbund har spilt inn til justisminister Knut Storberget, har en årlig kostnadsramme på totalt 650-700 millioner. Inkludert i pakken er:

  • Risikotillegg for politifolk i aktiv, utegående polititjeneste.
  • 200 nye sivile stillinger i politiet, hvorav halvparten i Oslo.
  • Seniortiltak for å få flere til å stå lenger i jobb.
  • Ny avtale om unntak for hvilereglene i arbeidsmiljøloven.

Å fremsette et slikt krav, som ikke framstilles som et krav, men som et fantastisk tilbud, har Arne Johannessen lært av Rolf Skrede, ledere i Norsk Flygelederforening. Når flyene for tiden går som de skal og vi aldri hører om en syk flygeleder, skyldes det at Avinor punget ut og betalte flygelederne titusener ekstra for at de regelmessig skal jobbe noe mer enn 37, 5 timers arbeidsuke. I tillegg fikk de en eventyrlig lønnsøkning sammenlignet med andre grupper.

Nå vil Arne Johannessen gjøre det på samme måte. Medlemmene skal påta seg to og en halv time overtid. I tillegg skal de som beveger seg utendørs, få et eget risikotillegg.

Det er en lur løsning Johannessen har funnet på. Problemet er at man ikke driver denne typen lønnsforhandlinger midt i tariffperioden. Det gjør justisminister Knut Storberget klart overfor VG i dag. Han har kjent til Politiforbundets tilbud i to uker. Så langt har han ikke bitt på kroken.

Knut Storberget har neppe noen interesse av at Arne Johannessen skal luske slukkøret bort som en taper. Storberget er nok rede til å strekke seg og gi noen signaler som Johannes kan overtolke fram mot lønnsforhandlingene neste år.

Arne Johannessen er nok i tvil om hva han nå skal gjøre. Han kan gå i dialog med Storberget og satse på at han får noe positivt som han kan ta med tilbake til medlemmene. Eller skal han satse på en opptrapping av konflikten? Først spiller han ut i VG. Håpet er å vekke opinionen og få opposisjonen på banen. For 700 millioner kan krisen løses.

En og annen aksjon kan det også bli, for å holde saken varm. VG skriver i dag at fire polititjenestemenn reiste seg og sa de måtte hjem midt under avslutningen av en rettssak. Førstelagmann Nils Erik Lie sier han ble sint og at denne typen oppførsel skader politiet. Det neste blir vel at de avbryter jakten på en lovbryter fordi klokken er halv fire.

Politiet er ikke i stand til å lamme samfunnet slik flygelederne kan. Det er derfor tvilsomt om de vil oppnå særlig mye med den typen aksjoner de har førsøkt seg på. De har vekket opinionen og de har fått politikerne på banene. Men fremdeles må de se langt mer penger på egen konto.

Hvis det blir flere og mer omfattende aksjoner fra politiforbundets side, vil presset mot Johannessen øke betraktelig. Det er full splittelse innad i Politiet. Politijuristene mener politimennenes aksjoner og Johannessen aksept av det som skjer, er uakseptabelt. De henviser ham til neste års lønnsforhandlinger. Det er der det skjer.

Men ennå lever Johannesen i håpet om at alle regler har et unntak. I dag ber han også Jens Stoltenberg komme på banene. Det er en oppfordring sprunget ut av fortvilelse over å ikke komme noen vei.