Strevet etter kjønnsbalanse

Anniken Huitfeldt strever med å skaffe menn, mens Jon Fredrik Baksaas har manko på kvinner. Grunnen er at det er noe som er viktigere for dem enn å sørge for at det er like mange menn og kvinner overalt, skriver redaktør Magne Lerø.

Dagbladet kunne denne uke fortelle at kvinnelige ledere flykter fra Telenor – og samtidig fortelles det de pinligste historier om konsernets arbeidsmiljø og sjefens kvinnesyn. Konsernsjef Baksaas skal selv ha holdt en damens tale for noe år siden som var så ille sett med dameøyne at flere kvinner gråt på do.

Grunnen til at kvinnelige sjefer forlater suksesselskapet skal være en kultur dominert av mannlige økonomers strenge kontroll- og rapporteringsregimer. Jon Fredrik Baksaas omgir seg kun med én kvinne i konsernledelse.

– Telenor er et fantastisk selskap med mange dyktige medarbeidere, men jeg tror nok de ville vært tjent med å dyrke fram mangfold på en bedre måte enn i dag, sier tidligere direktør i Telenor privat, Berit Kjøll, til Dagbladet.

– Jeg jobbet med Tormod Hermansen i mange år. Han var veldig uredd, progressiv og tok sjanser. Lederstilen hans var å serve sine medarbeidere og for dem stort spillerom. Mitt inntrykk er at dette har endret seg med Baksaas, sier tidligere kommunikasjonsdirektør i Telenor, Heidi Kvernevik.

Påstandene om at kvinnene flykter fra Telenor bekymrer likestillingsminister Anniken Huitfeldt (Ap). Hun vil ta opp saken med Baksaas.

Men ifølge Dagbladet er likestillingsminister Anniken Huitfeldt selv en versting på likestillingsområdet. I hennes departement arbeider det 69 prosent kvinner og 31 prosent menn. Det er nesten like galt i Forsvarsdepartementet, men her er det selvsagt menn som utgjør 68,8 prosent.

I lang tid har det vært god latin at det bør være lik kjønnsfordeling på alle offentlige arbeidsplasser. Likestillingsministere har kommet og gått. De har mange år på seg til å sørge for bedre kjønnsbalanse i Familie- og liketillingsdepartementet. Når det ikke har skjedd, skyldes det at noe er viktigere enn kjønnsbalanse. I løpet av de siste årene har det vært en rekke menn og kvinner som har søkt jobb i departementet. De har ansatt de som har vært best kvalifisert. Det har vært kvinner. En har ikke sett noen grunn til å ansette en dårligere kvalifisert mann fordi en ønsker flere menn i staben.

Det samme vil Jon Fredrik Baksaas si. Anniken Huitfeldt vet det er slik. Og hun vet også at i en stort internasjonalt selskap ansetter man den som er best. Slik tenker man i overalt i næringslivet. Det gjelder å hente fram de beste for å klare seg i en beinhard konkurranse.

Det er ikke slik at Jon Fredrik Baksaas helst vil ha menn. Det er så pass stort fokus på kvinnelig lederskap for tiden at han helst vil ha kvinner som er best kvalifisert. De finnes, men Baksaas får tak i få av dem. Det kan ha noe med kulturen i Telenor å gjøre.

Kritikken mot Baksaas går på at han omgir seg med mannlige økonomer med stort kontrollbehov – ikke ulike ham selv. «Finansiell styring og kontroll har vært mine viktigste arbeidsoppgaver i alle år», sa han til Aftenposten da han offisielt ble Tormod Hermansens kronprins som ny konsernsjef i Telenor i 2002. Telenor har ekspandert sterkt de siste ti årene og driver selskaper over hele verden. Det er vitalt for et børsnotert internasjonalt selskap i et markedet der det er hard konkurranse, at man har fokus på nøkkeltall kontinuerlig.

Hvis det er slik at kvinner ikke trives som ledere i denne kontroll- og rapporteringskulturen, bør de selvsagt finne seg noe annet å gjøre. Det er tydeligvis det som har skjedd. En kan ikke si til Baksaas at han skal legge mindre vekt på kontroll og rapportering for å få flere kvinner til å bli.

I dag legger regjeringen fram en stortingsmelding om «mannen og mannsrollen». Likestillingsminister Anniken Huitfeldt sier det kan bli aktuelt med kvotering for å få flere menn til å jobbe i skole og barnehage. Vi kan leve med at menn blir foretrukket framfor kvinner i en del sammenhenger. Først bør Anniken Huitfeldt rydde i eget reir. Hun får legge fram en plan for hvordan hun i løpet av to år skal ha tilnærmet like mange menn som kvinner i eget departement.

Jon Fredrik Baksaas klarer seg. Han vet at han burde hatt flere kvinner i ledelsen, men han finner dem ikke eller de vil ikke jobbe i Telenor-kulturen. Det kan ikke Anniken Huitfeldt gjøre noe som helst med.