YS sjokkerer LO-bosser

YS-leder Tore Eugen Kvalheim har tatt finanskrisen innover seg og åpner for et nulloppgjør i år. LO-bossene Hans O. Felix og Per Østvold fnyser av snakket om lønnsmoderasjon. LO må velge mellom flere arbeidsledige eller mer til de som har jobb, skriver redaktør Magne Lerø.

– Jeg har ikke tenkt til å ta ordet «moderasjon» i bruk, sier forbundsleder Hans O. Felix i EL& IT-forbundet til Dagbladet.no. Lederen i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold, er like klar på at det ikke er snakk om å avstå fra normale lønnstillegg på grunn av den økonomiske krisen.

Uttalelsene kommer som svar på YS-leder, Tore Eugen Kvalheim, som mener det er farlig å kreve for stor lønnsøkning i år og at Per Østvold opptrer egoistisk.

– Vi må forlange at alle gjør sitt og bidrar til at finanskrisen ikke blir større enn den er nå. Det har aldri vært slik at vi har bevilget oss mer samtidig som arbeidsledigheten har steget, sier Kvalheim. Han peker på at fagbevegelsen har tradisjon for moderasjon i krisetider.

– Norges Bank har levert med lavere rente, regjeringen har levert med tiltak. Nå må partene i arbeidslivet bidra. Vi kan ikke komme opp i den situasjonen at vi bidrar til at arbeidsledigheten stiger, sier Kvalheim, som mener fagbevegelsen kan bli svar skyldig, hvis de ikke følger opp med et moderat lønnsoppgjør.

Per Østvold mener YS-lederen er på bærtur.

– Det er flere næringer som går med store overskudd og som har råd til å betale. Det er ikke noe poeng at vi skal vise moderasjon for at eieren skal ta ut mer, sier Østvold.

LO har ikke konkludert med hensyn til hvilke krav som skal stilles i oppgjøret, og det er for tidlig å tildele det noen karakteristikk, sier LO-leder Roar Flåthen til Dagbladet.no.

Det Per Østvold mener er ikke overraskende. I alle forhandlinger mener han det samme. Eierne skal ikke stikke av med profitten. Arbeiderne skal ha det de har rett på. I gode tider må det være slik. Da er det store overskudd å fordele, og selvsagt skal de ansatte ha sin del. I 2009 vil mange bedrifter få alvorlige problemer. I år er det unntaksvis store overskudd til fordeling. Da blir situasjonen enda verre- og flere ansatte mister jobben.

I krisetider må en vise moderasjon. Det er en del av den moderasjonslinjen LO står for. Dette blir nok Roar Flåthens linje. Han får håpe på at store deler av LOs medlemmer forstår seg bedre på situasjonen enn Per Østvold og Hans O. Felix.

Den som overrasker, er Tore Eugen Kvalheim. Grunnen er at vi forbinder representanter fra arbeidstakerne med for høye krav. Med sin realisme snakker Kvalheim som en statsminister eller en arbeidsgiver. Det tåler medlemmene, vil vi tro. Ved å vise at han er innstilt på å ta hensyn til de økonomiske realitetene, kan han styrke sin posisjon. YS kan komme til å stå sterkere i forhandlingene når situasjonen har endret seg og det kan være gode grunner for en sterkere lønnsøkning enn det arbeidsgiverne vil gi.

Det Kvalheim sier betyr selvsagt ikke at han er rede til å si ja til første tilbud i forhandlingene. Med sine uttalelser signaliserer han forståelse og vilje til dialog i en vanskelig situasjon.

Det er ennå en god stund til forhandlingene starter. Innen den tid har forhåpentligvis renten sunket enda mer og det begynner å gå opp for folk at 2009 ikke blir et bra år for de fleste. Det er de som mister jobben som får problemer. Sterk lønnsøkning betyr at flere mister jobben. Det kan ikke Per Østvold og Hans Felix snakke seg bort fra.