Reduser krisepakke- forventningene

I et valgår har regjeringen all interesse av å «trå til» med krisepakken mandag. Når mange kommer til å bli skuffet, er det fordi de har spent forventningene altfor høyt, skriver redaktør Magne Lerø.

Ønskelisten for hva mandagens krisepakke skal inneholde må da være på flere hundre milliarder om vi teller med alt hva ulike interessegrupper, kommuner, etater og bedrifter har kommet opp med. En skulle tro det var et nytt statsbudsjett der regjeringen på forhånd har lovet at den vil være rundhåndet, som skal legges fram på mandag. Det er det ikke. Det er en krisepakke som skal følges opp med en ny tiltakspakke for bankene. Jens Stoltenberg har vært tydelig på at krisepakken først og fremst skal bidra til å redusere arbeidsledigheten som følge av finanskrisen. De milliardene som stilles til disposisjon skal bruks til oppussing av offentlige bygg og ny offentlige bygg. Det tror vi blir den største potten. Fordi det er raskt å komme i gang med. Det kan virke i vår allerede. Dernest tror vi det stilles til disposisjon en del milliarder inne samferdsel, først og fremst utbedring av veier. Det kan en også komme rimelig raskt i gang med.

  

Vi tror ikke det blir generell skattelette, redusert moms eller arbeidsgiveravgift. Grunnen er at disse virkemidlene ikke er treffsikre nok.

Det er en god mulighet for at regjeringen vil endre skattereglene slik at man får øke avskrivningene på investeringer. Det bør regjeringen gå inn for. Det vil stimulere til nyskaping.

 

Og regjeringen bør stille noen flere milliarder til disposisjon for Innovasjon Norge. Det tror vi også kommer på plass.

 

I går la Norsk Industri fram dystre tall. I verste fall kan 100 000 arbeidsplasser i industrien ryke. Administrerende direktør Stein Lier- Hansen peker på at krisen utvikler seg raskere enn antatt. Derfor haster det med krisetiltak. Norsk Industri fremhever at bankene må øke sine utlån, flere midler må stilles til disposisjon for Innovasjon Norge, infrastrukturen må rustes opp og oljevirksomheten må opprettholdes.

  

Det er som om Jens Stoltenberg kunne sagt det selv. Spørsmålet er om industrien kan leve med størrelsen på den pakken som lanseres mandag. Regjeringen har fått råd fra ulike fagfolk om å ”trå til” med hensyn på størrelsen. En av de siste som ga dette rådet var professor, tidligere statsråd, Victor Norman. Det gjelder å gå inn med så mange milliarder nå som trengs for at det skal virke, snu en utvikling, så kan en heller stramme inn seinere hvis en ser faren for at pengebruken i offentlig sektor blir for høy.

  

Regjeringen har også en sterk egeninteresse av å hive innpå så mange milliarder som de kan forsvare. Det er valg i år og knapt noe er viktigere for denne regjeringen enn full sysselsetting.

Når regjeringen viste en kjølig holdning til samarbeid med opposisjonen om krisepakke, kan grunnen være at regjeringen har tenkt å ”trå til”. De frykter ikke at opposisjonen skal overby dem. Det får vi vite mandag.

 

Da kommer ”arbeidsløshetspakken”. Når den nye ”finanspakken” kommer, er ikke klart. Det blir ikke mange dagene til. Denne pakken er minst like viktig som det som legges fram på mandag. Det haster med å få bakene til å sette i gang med å låne ut penger. Hvis ikke går altfor mange levedyktige bedrifter dukken. Det har vi ikke råd til.

 

Selv om Norsk Industri har som oppgave å fremme industriens interesser, aksepterer de fullt ut at det ikke er regjeringens oppgave å redde enkeltbedrifter som har en for svak posisjon til å greie seg i konkurransen. Det er de sunne, de gode og fremtidsrettede bedriftenes sak Stein Lier-Hansen taler.

 

Norsk Industri ivrer for å opprettholde petroleumsaktiviteten. Det betyr økt aktivitet i nord. Her er det uenighet innad i regjeringen. Vi har ingen tro på regjeringen mandag signaliserer ”mindre olje, økt satsing på alternativ energi”. Når norsk økonomi ikke er rammet hardere enn den er, skyldes det vår oljevirksomhet. At regjeringen legger inn føringer i de økte bevilgningene til Innovasjon Norge om at man i sørlig grad skal prioritere nyskaping som har positive miljøeffekter, er noe annet.

 

De store linjer legges i statsbudsjettet. Mandag er det er krisepakke som skal virke effektivt på kort sikt, som skal legges fram. Mange kommer til å bli skuffet. Grunne er at enkelte har spent forventningene altfor høyt.