Snåsamann-protest

Professor Kristian Gundersen oser av rasjonell hybris når han slakter helseminister Bjarne Håkon Hanssen for å fortelle at Snåsamannen hjalp den lille sønnen hans, skriver redaktør Magne Lerø.

Bjarne Håkon Hanssen og kona Rigmor var i 1997 desperate etter at deres nyfødte sønn hadde hatt intense kolikksmerter i to måneder.

– Jeg var da en grunnleggende skeptisk, men desperat person som ringte for å få hjelp, sier Hanssen til VG. Joralf Gjerstad svarte bare «greit, jeg skal se hva jeg kan gjøre».

En halvtime etter var gutten frisk. Han ble dårligere igjen etter noen dager. Hanssen ringte igjen. Det samme gjentok seg. Etter den tid var kolikkproblemene løst.

Hanssen sier han har liten tro på healing og andre alternative ting, men at han ikke synes det er riktig å underslå sine egen erfaringer.

– Jeg har min barnetro. Denne hendelsen gjør at jeg har måttet revidere mitt syn og tror det er mer mellom himmel og jord enn det som lar seg forklare med ren vitenskap, sier Hanssen.

Professor i biologi, Kristian Gundersen, synes det er uansvarlig og svært uheldig at Bjarne Håkon Hanssen går ut og forteller sin historie.

– Ved å gjøre det som helseminister er han med på å legitimere både Snåsamannen, healing og andre behandlingsformer som det ikke er noe som helst vitenskapelig datagrunnlag for, sier Gundersen. Han mener det er uproft og potensielt farlig å gjøre det Hanssen gjør.

Også presidenten i Den norske Legeforening, Torunn Janbu, stiller seg undrende til at helseministeren forteller sin historie.

Det oser av rasjonell hybris over uttalelsene til Kristian Gundersen. Bjarne Håkon Hanssen har fortalt om en erfaring som ligger elleve år tilbake i tid. Som så mange andre i vårt samfunn, mener Hanssen at vitenskapene ikke er i stand til å fange opp, beskrive og forklare alle fenomener og erfaringer. Det er altså mer mellom himmel og jord som har betydning for menneskers helse enn det skolemedisinen har fått grepet på.

Det er åpnet for alternativ medisin i vårt samfunn selv om mange skolemedisinere mener det bare et humbug. Ja vel. Uten tvil er det mye fusk og fanteri som tilbys mennesker som er syke. Men det er ikke ulovlig å tro at noe hjelper. Samfunnet aksepterer ikke at mennesker blir utnyttet eller praksis som er helsemessig skadelig.

Det nytter selvsagt ikke for Bjarne Håkon Hanssen å snakke om at han sier dette som privatperson, ikke som helseminister. Det er vitterlig helseminister han er, og det er i den rollen han opptrer offentlig. Men den vitenskapelig forankrede Helse-Norge får da tåle at han snakker om sine erfaringer. Hvorfor skal han påføre seg selv munnkurv? Ingen tar skade av det han sier. Bjarne Håkon Hanssen er ingen «helseMessias» om massene følger, ingen guru med en stor tilhengerskare.

Hanssen sier ikke at han vil øke statsstøtten til healere som kjapt og effektivt han helbrede syke via en telefonsamtale på noen minutter. Gi det var så vel. Det ville jo gitt gigantiske innsparinger på helsebudsjettet.

Gundersen kan slappe av. Verden står til påske selv om vi har en prinsesse som tror på engler, en helseminister som mener hans sønn faktisk er blitt helbredet av en mann med overnaturlige evner og prester på Statens regulativ som tror det nytter å be for mennesker som er syke. Og så er det noen tusen som mener Snåsamannen eller andre har helbredet dem.

Folk får tro det de vil. Kristian Gundersen får studere sin medisin, lete etter bevis og søke sine forklaringer. Han kan være trygg på at det sporet han er på, følger også Bjarne Hansen som helseminister. Det er ikke snakk om å bruke offentlige midler på behandlingsopplegg som ”vitenskapen” ikke kan dokumentere virker. Det blir heller ikke å få kjøpt lugubre medisiner på blå resept. Bjarne Håkon Hanssen komme garantert ikke til å rydde plass for at vi får ”medisinmenn” på Statens regulativ.

Den folkelige, ekte og modig Bjarne Håkon Hanssen har bare delt en erfaring med oss. Han har bare tillatt seg å bevege seg litt utenfor skolemedisinens sirkler. Det tåler vi. Alt kommer til å bli som det er.