Nordby slår seg vrang

Det var både rett og rimelig at tidligere tippesjef Reidar Nordby fikk sparken. Men vi forstår godt at han nå går til retten for å få slått fast at han ikke er så dum og naiv som styreleder Sigmund Thue mener han må være, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er trist at de to tidligere toppsjefene i Norsk Tipping, administrerende direktør Reidar Nordby og styreleder Sigmund Thue, opptrer som de reneste kløner når det gjelder å avvikle Nordbys ansettelsesforhold. Vi forstår godt at Nordby tar denne saken til retten.

20. november 2007 trakk Nordby seg som sjef for Norsk Tipping. Bakgrunnen var at han i en årrekke hadde fått utført gartnertjenester på sin eiendom for 52 000 kroner i året. Men det var kun trukket 1000 kroner måneden i lønn for disse tjenestene. Han hadde altså ikke betalt skatt for 380 000 kroner, og han meldte ikke fra til styreleder straks forholdet ble avdekket.

Toppsjefer i statsbedrifter kan ikke drive med skattesnyteri. Og daglige ledere som urettmessig mottar lønn som styret ikke er klar over, mister tilliten. Det endte med at Nordby trakk seg og inngikk en avtale om at han skulle fortsette som spesialrådgiver for selskapet og samtidig beholde lønnen på 1,65 millioner kroner pluss en del frynsegoder.

Det ble selvsagt oppstyr i mediene. Styreleder Sigmund Thue rodde og rodde. Men han rodde seg inn i tåka. Ingen forsto hvordan styret kunne la en sjef som det var saklig grunn for å si opp fortsette på samme betingelser som rådgiver. Thue forsto at han måtte snu. På direktesendt TV ga han Nordby sparken. Han sa rett ut at Nordby ikke kunne fortsette som ansatt. Mediene skrev at dette kom som et sjokk på familiemedlemmer som så det på TV. Det var like nytt for dem som for Nordby som hadde underskrevet en annen avtale med Thue.

Dagene etter reforhandlet de avtalen. Det som ikke ble satt på papiret var at Norsk Tipping lovet å leie inn Nordby som konsulent for 850 000 kroner i året, hevder Nordby. Nordby oppfattet dette som en «gentlemen’s agreement». De måtte gjøre det slik. Siden det ikke ble tatt inn i en avtale, ville det ikke bli offentlig kjent.

I retten i går sa Thue at han umulig kunne ha inngått en slik avtale fordi det hadde «vært i strid med regelverket for offentlige anskaffelser». Dette var rørende. Det er nok ikke vanskelig å lage en sluttavtale der en daglig leder fortsetter som konsulent en periode. Det er full lovlig.

Etter å ha sagt opp Norby på direkten på TV, hadde Thue en særdeles dårlig forhandlingsposisjon. Nordby satt med de beste kortene. Thue vil da ha oss til å tro at Nordby i denne situasjonen ga fra seg oppdrag for 850 000 kroner i året? Vel kan det sies at Nordby er uklok og slepphendt, men er han også naiv?

Det er mulig Nordby har en dårlig sak juridisk sett. I så fall er han blitt lurt trill rundt av Thue.

Eller de har begge vært så forvirret at de har snakket forbi hverandre.

Styreleders viktigste jobb er å ansette og om nødvendig avsette daglig leder. Her har Thue sviktet fullstendig, og det tre ganger etter hverandre. Først inngikk han en avtale som skapte stor så stor baluba internt og eksternt at han fant ut at han ikke kunne leve med det. Så gir han Nordby sparken uten å ha snakket med ham og ha en ny avtale å basere seg på. Og så ender han opp med en avtale om fratreden som Nordby bringer inn for retten.

Nordby har vært sjef for Norsk Tipping i en årrekke, har levert meget gode resultater, er 60 år og endte til slutt opp en situasjon der han ikke kunne fortsette som daglig leder. Det normale i en slik situasjon ville vært å gi ham en sluttpakke på en og en halv årslønn, kanskje noen måneder mer eller noen måneder mindre. Det avhenger av hvor sterke arbeidsrettslige argumenter styret mener å ha.

Nå krever Nordby lønn i to år, 3.3 millioner kroner. Det er for mye, men det må tas med i beregningen at han har måtte forholde seg til en styreleder som ikke har gjort jobben sin og påført han unødige belastninger. Når styret kommer skjevt ut i en prosess med å få daglig leder til å trekke seg, kan det fort komme til å koste noen månedslønner mer enn om styret kjører prosessen slik den skal gjøres fra starten av.