Ekteskapet som salderingspost

Hvis det er slik å forstå at Bjørn Simensen måtte ofre to ekteskap på den nye operaens alter, må det være grunn til å spørre om anstrengelsene var verd det, skriver redaktør Magne Lerø.

Han skaffet oss Operaen, men måtte selv ofre to ekteskap underveis, skriver VG. Det er Bjørn Simensen vi snakker om. Til høsten kommer han med bok om sitt liv med operaen. Vi får inntrykk av et nytt operabygg nærmest ble en besettelse for Simensen som gjorde alt det meste av andre ting i livet hans måtte vike plassen. Han tror ikke han kunne prioritert annerledes.

– Det jeg gjorde var mitt lodd i livet. Det gikk døgnet rundt, men jeg tror ikke jeg kunne ha gjort det noe annerledes, sier Simensen.

Er nå det så sikkert? Er det slik at noen jobber eller engasjement er av en slik at de ikke er forenlig med et samliv?

Uten tvil er arbeid langt ut over normal arbeidstid en viktig grunn til at ekteskap og samboerskap ryker. Det går an å bli fullstendig oppslukt av det en holder på med. Gründere, næringslivsledere, politikere eller idrettsfolk kan fortelle om det. Når den ene parten i et forhold melder seg ut ved å være lite hjemme, stikke av fra ansvar- og arbeidsoppgaver som hører familielivet til, er mentalt fraværende når en er hjemme og lever fullstendig på siden av familielivet, ryker gjerne forholdet. I dag forventes det at to som lever sammen tar felles ansvar.

Når en innleder et forhold og får barn, er det basert på at man faktisk er i stand til å mestre balansen mellom familieforpliktelser og jobb. Ekteskap er ikke noe som skal ofres for den gode saks skyld. Oppslaget i VG etterlater dette inntrykket.

De fleste som lever i ekteskap eller samboerskap kommer i en situasjon der en tviler på om forholdet vil holde. Det er ikke lett å få et samliv til å fungere godt nok år etter år. Noen opplever at forholdet låser seg fullstendig, de klarer ikke leve sammen lenger og tar konsekvensen av det.

Det er ingen som har pålagt Bjørn Simensen å prioritere som han har gjort. Det er som regel ikke en arbeidsgiver som står bak og pålegger eller krever at ansatte skal jobbe så mye at ekteskapet ryker. For arbeidstakere i en del miljøer og bransjer er oppgaven å påse at ansatte ikke jobber for mye. Vi har hørt historien om personalsjefen som oppsøkte forskermiljøet godt etter arbeidstiden slutt og ba de pelle seg hjem. Det fikk da være måte på.

Jobb og familieliv er den enkeltes ansvar. Det betyr på ingen måte at alle jobber lar seg regulere innenfor normal arbeidstid. Er man leder kan det føre til at man i perioder må jobbe langt ut over normal arbeidstid. I kriser kan en jobb bli altoppslukende. Da gjelder det at ektefellen forstår og aksepterer. Ektefeller og samboere må snakke seg igjennom hvordan man skal finne balansen mellom jobb og familie. Hvis det er sterke bånd mellom mann og kone, skal det være mulig å finne ut av det.

Når ekteskap ryker, er det for enkelt å skylde på jobben. Det er vel omtrent like mange ekteskap som ryker uten at en eller begge jobber langt mer enn normal arbeidstid. Og det finnes mange eksempler på at man begynner å jobbe mer enn strengt tatt nødvendig fordi man synes det er greiere å være på jobben enn i et samliv der det knirker.