Røkkes aksjeakrobatikk

Med de omstridte og kurssenkende aksjetransaksjonene Kjell Inge Røkke nå har foretatt seg, øker faren for at Aker Solutions kan bli stående som et grelt eksempel på en feilslått rødgrønn industripolitikk, skiver redaktør Magne Lerø.

Kjell Inge Røkke har et forretningstalent utenom det vanlige. Om det er det ingen tvil. Det er heller ingen tvil om at han bygget opp sitt Aker gjennom en rekke omstridte aksjetransaksjoner. Det er i løpet av årene en flokk av små og større aksjonærer som har stått fram med påstander om at Røkke har beriket seg selv på bekostning av andre aksjonærer. Det sto strid om nesten hver eneste transaksjon han fortok seg da han kjøpte seg opp i Kværner. Han fikk bank av Tore Lindholt i Folketrygdfondet for manglende respekt for spillereglene i aksjemarkedet og sine medaksjonærer. Og de bragte saken inn for retten.

Da staten sammen med svenske Wallenberg kjøpte seg opp i daværende Aker Kværner, nå Aker Solutions, ble staten advart mot å gå inn som minoritetsaksjonær sammen med en så pass kontroversiell eier som Kjell Inge Røkke. Mest kritikk fikk de rødgrønne for at de brukte skattebetalerne penger for å kjøpe seg inn i et industriselskap.

Men Kjell Inge Røkke er de rødgrønnes mann. Han er vel den rikeste og meste profilerte industrieieren som står fram og sier han stemmer på Ap. Han legger riktignok til med et smil at han har fått beskjed om å gjøre det av sin mor.

Et annet forhold er det at Kjell Inge Røkke legger vekt på å ha et tett samarbeid med de tillitsvalgte. I den forstand er han LOs mann. Og tidligere LO-leder Yngve Hågensen har han trukket inn i styret. Røkke omgir seg med personer som har solid erfaring fra sentrale posisjoner innen politikken. Den siste som meldte overgang, er statssekretær i olje- og energidepartementet, Monica Stubholt.

Regjeringen regnet med at Røkke ville gjøre alvor av å selge Aker Kværner. Det ville de rødgrønne forhindre. Det var det viktig å markere at de var rede til å ta grep for å redde arbeidsplasser. Med utenlandske eiere, ville arbeidsplassene være mindre trygge. Med staten på eiersiden var tryggheten sikret.

Og når man fikk svenske Wallenberg med på eiersiden, fikk næringsminister Dag Terje Andersen det til å smake fugl. Dette skulle bli innledningen på en ny æra for norsk-svensk industrisamarbeid. Store ord. Wallenberg var med på leken – og det ble snakket om at man nå lå forholdene til rette for at Norge også kunne komme til å velge det svenske jagerflyet Jas Gripen.

Tre år etter kan vi konstatere at Kjell Inge Røkke visste hva han gjorde. Han fikk fylt opp sin egen pengebinge med vel seks milliarder. Så langt har staten tapt 3,4 milliarder på investeringer i Aker Solutions.

I går var det duket for nye kontroversielle investeringer i Kjell Inge Røkkes regi. Hegdefondforvalter Kjell Erik Eilertsen mener Røkke bruker Aker Solutions som søppelkasse når han selger flere Aker-selskaper til det Eilertsen mener er overpris.

– Dette er så grisete at jeg ikke har ord for det, sier Eilertsen til Dagens Næringsliv.

Truls Evensen i Storebrand Kapitalforvaltning og Terje Fatnes i SEB Enskilda mener også Aker Solutions har kjøpt til overpris.

Transaksjonen førte til at kursen på Aker Solution falt 4,5 prosent i går. Det blir også pekt på at selskapet med dette har påtatt seg større investeringsforpliktelser. Det forsøker gjerne selskaper å unngå i en tid preget av stor usikkerhet og kapitaltørke.

Aker avviser at de er på felgen økonomisk og at de er tvunget til å la Aker Solutions kjøpe selskapsverdier for 1,9 milliarder. De hevder dette er et ledd i en strategisk prosess. Kjell Inge Røkke kan komme til å selge mer. Aker Seafood defineres ikke lenger innenfor kjernen av det Aker skal satse på. Røkke startet med fisk. Også han ender opp i olje ser det ut til. Han vil blant annet påta seg å rense C02 slik at Jens Stoltenberg en gang kan foreta sin bebudede månelanding. Er det rart at Stoltenberg avbrøt regjeringskonferansen for å være med å kaste glans over er Kjell Inge Røkke og Aker da kremen av selskapets ansatte var samlet i går?

Det vi fort vise seg om Aker Solutions er påtvunget et kjøp til en pris som er for høy. I verste fall har kritikerne rett i at noe av det Aker Solutions har overtatt viser seg å være mer søppel enn kurante investeringer. I så fall blir Aker Solutions stående som et grelt eksempel på en feilslått rødgrønn industripolitikk.