Brustads maktesløshet

Oppslaget i dagens VG om at «Jens vurderer å saksøke Røkke» er i større grad et rop i fortvilelse enn en reell trussel. Sylvia Brustads «forbannet-strategi» med krav til Aker om å stå skolerett for staten ser ikke ut til å fungere, skriver redaktør Magne Lerø.

Vi bør ikke legge for stor vekt på VGs oppslag i dag om at regjeringen vurderer å saksøke Kjell Inge Røkke hvis han ikke bøyer seg for regjeringen krav om å nullstille Akers Solutions aksjekjøp og la generalforsamlingen behandle saken på nytt og fritt grunnlag. Dette kommer som et svar på at Aker i går ikke kom regjeringen i møte på andre måter enn at de sa ja til å behandle finansieringen av oppkjøpet på generalforsamlingen.  Regjeringen plages av at det virker som om Kjell Inge Røkke og hans assistenter i Aker ikke forstår alvoret i situasjonen. Da får en satse på ende mer krise. Og da er advokater gode ha. Når de representerer en parti en konflikt, produserer de gjerne de meninger og vurderinger som deres oppdragsgiver trenger. Nå prøver regjeringen seg med en påstand om at Kjell Inge Røkke og hans hær av jurister og rådgivere faktisk driver med ulovligheter.  –        Muligheten for å trekke Røkke for retten har vært diskutert bak lukkede dører i regjeringen i flere dager, skriver VG. Forretningsadvokat og jusprofessor Kristin Norman sier hun tror regjeringen kan ha en god sak, men hun minner om at det alltid vil være knyttet en viss tvil til slike spørsmål. Hun har på vegne av Selmer vært med på å utarbeide en av de to juridiske betenkningene regjeringen har fått utarbeidet om saken. Selmer konkluderer med å støtte kravet om at de kontroversielle aksjetransaksjonene skulle vært behandlet av generalforsamlingen i Aker Solutions ASA. I så tilfelle ville Staten kunnet benyttet seg sin vetorett – og dermed stoppet hele aksjehandelen. 

Men i Aftenposten i dag kan regjeringen lese at landets fremste selskapsrettseksperter rister på hodet av statsministerens Aker-krav og at de skjønner fint lite av Regjeringens juridiske tenkning. Førsteamanuensis Hugo Matre og professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen peker på at regjeringen ikke en gang har offentliggjort de juridiske vurderingene de har fått utarbeidet av Selmer og Simonsen. De kan så langt ikke se at det er fremkommet noe som tilsier at oppkjøpene må behandles på generalforsamlingen.

 

Professor Tore Bråthen ved BI sier han synes konklusjonene som er referert fra advokatene Selmer og Simonsen er ”veldig rare” og at det er ”pussing” at disse utredningene ikke er offentliggjort.

 

Tidligere har Selmer–partner Sverre S. Tysland sagt til NRK at de er meget klare på at låneopptaket skulle vært behandlet på generalforsamlingen.

 

–        Når det gjelder aksjeoppkjøpene, er det kanskje noe mer tvil, men vi mener det også at de beste grunner taler for at det skulle vært behandlet på generalforsamlingen i Aker Solutions.

 

Regjeringen bringer ikke Kjell Inge Røkke inn for retten på et så tynt grunnlag. Og i alle fall ikke etter at Aker Solutions har sagt at de vil innkalle til generalforsamling for å behandle finansieringen av oppkjøpene.

 

Det er mye som tyder på at handels-og næringsminister Sylvia Brustad har mast seg inn i et hjørne. Hun har ikke oppnådd noe som helst av betydning med sitt råkjør mot Aker. Nå er det ofte slik at man finner løsninger fem på tolv i kriser av denne typen. Det som gjør saken vanskelig, er at staten nærmest har gitt Kjell Inge Røkke et ultimatum. Det er så lite å forhandle på. Sylvia Brustad har sagt at hun er forbannet. Ingen vet hvor forbannet Kjell Inge Røkke er, selv om han har trening i å bli omtalt som finansskurk. Røkke lar seg aldri imponer av at noen viser muskler til ham. Han er en mester til å spille høyt og vinne.

 

Nå har han fått de ansatte med på laget. I går kveld rykket åtte ansatte- representanter i Aker og Aker Solutions ut med helhjertet støtte til Kjell Inge Røkke og selskapets ledelse.

–         Som styremedlemmer står vi fullt inne for vurderingene om at transaksjonene tilfører de aktuelle selskapene og Aker Solutions strategisk og industriell verdi og er til fordel for alle impliserte parter. Flere burde lytte til Akers Solutions grundige vurderinger og begrunnelser for dette, hevder de tillitsvalgte.

 

Det er de samme ansatte som i 2007 ivret for at staten skulle komme inn på eiersiden av Aker Solutions. LO-toppene Roar Flåthen og Arve Bakk sitter begge i Aps sentralstyre. De vil aldri være med på noen krig mot Røkke. Det vil kunne sette arbeidsplasser i fare. De ansatte bryr seg ikke så mye med om eierforholdene i Aker-sfæren forskyver seg noe. De er fornøyd med at Aker Solutions vil vekst og ekspansjon. Og ingen ting er bedre enn at man legger dristige planer og investerer der hvor en har staten tungt inne på eiersiden. Aker Solution får nok den finansieringen de trenger. Aker Solutions har jo de rødgrønne gjort til en flaggskip for en aktiv rødgrønn industripolitikk. Dette selskapet har Kjell Inge Røkke mer styring med enn regjeringen. Det var det avtalen i 2007 gitt ut på. Dilemmaet for regjeringen er at de ved å elendiggjøre og skurkebeskrive sitt eget selskap, sin egen ledelse og sine egne samarbeidspartnere lager ris til egen bak. De skaffer opposisjonen bøttevis av argumenter mot regjerings eierskapspolitikk.

Regjeringen var valgt finansakrobat Kjell Inge Røkke som sin samarbeidspartner. Det er for seint å angre. Man må gjøre det beste ut av det. Da må Sylvia Brustad slutte med å kreve at Kjell Inge Røkke og hans hær skal stå skolerett for henne