Halvorsens nødvendige unnskyldning

Kristin Halvorsen har tabbet seg ut i forhold til de fattige to ganger. Finansministeren glemte at hun også er SV-leder. Hun viste godt lederskap da hun tok saftig selvkritikk og ba de fattige om unnskyldning, skriver redaktør Magne Lerø.

Kristin Halvorsen har rett. Det er meget vanskelig å utrydde fattigdommen. Det har hun erfart som finansminister i fire år. Problemet er at hun for fire år siden lovet det. Da var ikke vanskelig i det hele tatt. Det handlet bare om politisk vilje, sa hun den gang. «De fattige slo leir» utenfor Soria Moria for å passe på at de ikke ble glemt.

Realiteten er at det er blitt flere fattige under de rødgrønne. Det har Kristin Halvorsen problemer med å ta inn over seg. Hun viser til at det er tall for 2007 som nå foreligger og at de dermed ikke fanger opp alt regjeringen har foretatt seg. Dessuten er det uenighet om hvilke definisjoner av fattigdom som skal brukes. I partilederdebatten på TV2 og i intervjuer etterpå fremholdt Kristin Halvorsen at regjeringen hadde gjort «mye» for å hjelpe de svakeste i samfunnet. Hun tok ikke selvkritikk og ville ikke be om unnskyldning for at hun hadde lovet de fattige noe hun ikke kunne holde. 

Representanter fra de fattige rykket ut med ramsalt kritikk. Halvorsen ble også møtt med sterk intern kritikk for at hun ikke tok selvkritikk. Fredag kveld la hun seg flat.

– Jeg har fått en skikkelig oppstrammer av Karin Andersen (SV). SV har bygget forventninger i forhold til de fattige som vi ikke har innfridd. De som fremdeles ikke har opplevd store forbedringer, har grunn til å være skuffet. Så nå må vi bare si unnskyld for det, sa Halvorsen til TV2 nyhetene til slutt.

Kristin Halvorsen kom så til de grader på defensiven i denne saken. Kritiske spørsmål ble møtt med det som alle, unntatt henne selv, oppfattet som bortforklaringer. Hun trengte en dag på å komme ut av den modusen hun var i. Hun lyttet til sviende intern kritikk. Hun innså at hun satt med en vond tapersak i fanget. Denne ville mediene komme til å hente fram med jevne mellomrom.

Det skjer til stadighet at politikere blir konfrontert med løfter som ikke er innfridd. De har god trening i å snakke seg bort fra en del av det de sier i valgkampen. Men det er neppe noen det smerter SV mer å skuffe enn de fattige. Dette gikk rett i sjelen på SV.

Saken fikk også en personlig dimensjon. Kristin Halvorsen ble stående som en leder man ikke kunne stole på – og en som ikke hadde evnen til å innrømme sine feil.

Til slutt innså Kristin Halvorsen at hun satt i klisteret. Den eneste måten å komme seg ut av det på, i den grad det er mulig, var å be om unnskyldning. Da ble brodden tatt ut av saken.

Det var Bjarne Håkon Hanssen fikk oppgaven med å «utrydde fattigdommen». Hans grep var ikke å øke alle satser for offentlig støtte. Hanssen snakket om «arbeidslinjen» og at alle måtte «komme seg opp om morran. Han fryktet nok, og ikke uten grunn, at for høy offentlige støtte fører til at en del slutte å anstrenge seg for å komme i jobb.

Nå viser det seg at arbeidslinjen heller ikke har vært noen suksess. Det er flere som er syke og på trygd nå enn under den forrige regjeringen, viser statistikk som Aftenpostens offentliggjorde i går. Noen av dem som mister jobben ender opp som fattige.

Kristin Halvorsen er i en kattepine. Hvis hun får fortsette som finansminister, vil hun bli utsatt for et voldsomt press internt for å kunne levere en bedre statistikk i kampen mot fattigdom. Men hun vil ikke få med seg Ap og Sp på at en radikal øking i den offentlige støtten slik de fattige krever.  

Ledere som andre gjør tabber. I denne saken har Halvorsen gjort en dobbelt tabbe. Det var feil nærmest å gi garantier for utryddelse av fattigdom for fire å siden og det ble feil å ikke innrømme at på dette området har de rødgrønne ikke lykkes i forhold til det SV sa.

Gode ledere klarer imidlertid å ta seg selv inn igjen før det er for seint. Det klarte Kristin Halvorsen. Og hun gjorde det på en måte som gir respekt. Det er ikke ofte partiledere åpent sier de er tatt i skole av en underordnet i partiet. Halvorsen ga Karin Andersen rett og innrømmet at hun selv hadde tatt feil.